పౌర్ణమి తిథి 2022

List of all 2022 పౌర్ణమి dates and exact start time and end time of పౌర్ణమి tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో పౌర్ణమి

పుష్యమి శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Jan 17, 2022, Monday)Jan 17, 03:19 AM - Jan 18, 05:18 AM

ఫిబ్రవరి లో పౌర్ణమి

మఖ శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Feb 16, 2022, Wednesday)Feb 15, 09:43 PM - Feb 16, 10:26 PM

మార్చి లో పౌర్ణమి

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Mar 18, 2022, Friday)Mar 17, 01:30 PM - Mar 18, 12:48 PM

ఏప్రిల్ లో పౌర్ణమి

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Apr 16, 2022, Saturday)Apr 16, 02:26 AM - Apr 17, 12:25 AM

మే లో పౌర్ణమి

panchangam:vaishakha శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (May 16, 2022, Monday)May 15, 12:46 PM - May 16, 09:44 AM

జూన్ లో పౌర్ణమి

panchangam:jyeshtha శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Jun 14, 2022, Tuesday)Jun 13, 09:03 PM - Jun 14, 05:22 PM

జులై లో పౌర్ణమి

panchangam:ashadha శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Jul 13, 2022, Wednesday)Jul 13, 04:01 AM - Jul 14, 12:07 AM

ఆగస్టు లో పౌర్ణమి

శ్రవణా శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Aug 12, 2022, Friday)Aug 11, 10:39 AM - Aug 12, 07:06 AM

సెప్టెంబర్ లో పౌర్ణమి

panchangam:bhadrapada శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Sep 10, 2022, Saturday)Sep 09, 06:08 PM - Sep 10, 03:29 PM

అక్టోబర్ లో పౌర్ణమి

panchangam:ashwayuja శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Oct 09, 2022, Sunday)Oct 09, 03:42 AM - Oct 10, 02:25 AM

నవంబర్ లో పౌర్ణమి

panchangam:kartika శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Nov 08, 2022, Tuesday)Nov 07, 04:16 PM - Nov 08, 04:32 PM

డిసెంబర్ లో పౌర్ణమి

panchangam:margashirsha శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి (Dec 08, 2022, Thursday)Dec 07, 08:02 AM - Dec 08, 09:38 AM