Advertisment

Vidiya Tithi 2022

List of all 2022 Vidiya dates and exact start time and end time of Vidiya tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

Vidiya in January

Pushya Krishna Paksha VidiyaJan 03, 08:32 PM - Jan 04, 05:19 PM
Pushya Krishna Paksha VidiyaJan 19, 06:54 AM - Jan 20, 08:05 AM

Vidiya in February

Magha Krishna Paksha VidiyaFeb 02, 08:31 AM - Feb 03, 06:16 AM
Magha Krishna Paksha VidiyaFeb 17, 10:40 PM - Feb 18, 10:29 PM

Vidiya in March

Phalguna Krishna Paksha VidiyaMar 03, 09:37 PM - Mar 04, 08:45 PM
Phalguna Krishna Paksha VidiyaMar 19, 11:37 AM - Mar 20, 10:06 AM

Vidiya in April

Chaitra Krishna Paksha VidiyaApr 02, 11:58 AM - Apr 03, 12:38 PM
Chaitra Krishna Paksha VidiyaApr 17, 10:01 PM - Apr 18, 07:24 PM

Vidiya in May

Vishaka Krishna Paksha VidiyaMay 02, 03:25 AM - May 03, 05:18 AM

Vidiya in June

Jyesta Krishna Paksha VidiyaMay 31, 07:19 PM - Jun 01, 09:47 PM
Jyesta Krishna Paksha VidiyaJun 15, 01:32 PM - Jun 16, 09:45 AM

Vidiya in July

Ashada Krishna Paksha VidiyaJun 30, 10:49 AM - Jul 01, 01:09 PM
Ashada Krishna Paksha VidiyaJul 14, 08:16 PM - Jul 15, 04:39 PM
Sravana Krishna Paksha VidiyaJul 30, 01:21 AM - Jul 31, 03:00 AM

Vidiya in August

Sravana Krishna Paksha VidiyaAug 13, 03:47 AM - Aug 14, 12:53 AM
Badhrapada Krishna Paksha VidiyaAug 28, 02:45 PM - Aug 29, 03:20 PM

Vidiya in September

Badhrapada Krishna Paksha VidiyaSep 11, 01:15 PM - Sep 12, 11:35 AM
Ashvayuja Krishna Paksha VidiyaSep 27, 03:08 AM - Sep 28, 02:28 AM

Vidiya in October

Ashvayuja Krishna Paksha VidiyaOct 11, 01:38 AM - Oct 12, 01:29 AM
Karthika Krishna Paksha VidiyaOct 26, 02:42 PM - Oct 27, 12:45 PM

Vidiya in November

Karthika Krishna Paksha VidiyaNov 09, 05:17 PM - Nov 10, 06:33 PM
Margashira Krishna Paksha VidiyaNov 25, 01:37 AM - Nov 25, 10:35 PM

Vidiya in December

Margashira Krishna Paksha VidiyaDec 09, 11:34 AM - Dec 10, 01:48 PM
Pushya Krishna Paksha VidiyaDec 24, 12:06 PM - Dec 25, 08:24 AM