Advertisment

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Prakrityai Namah
 2. Om Vikrityai Namah
 3. Om Vidyaayai Namah
 4. Om Sarvabhootahitapradaayai Namah
 5. Om Shraddhaayai Namah
 6. Om Vibhootyai Namah
 7. Om Surabhyai Namah
 8. Om Paramaatmikaayai Namah
 9. Om Vaache Namah
 10. Om Padmaalayaayai Namah ||10||
 11. Om Padmaayai Namah
 12. Om Shuchaye Namah
 13. Om Svaahaayai Namah
 14. Om Svadhaayai Namah
 15. Om Sudhaayai Namah
 16. Om Dhanyaayai Namah
 17. Om Hiranmayyai Namah
 18. Om Lakshmyai Namah
 19. Om Nityapusht'aayai Namah
 20. Om Vibhaavaryai Namah ||20||
 21. Om Adityai Namah
 22. Om Dityai Namah
 23. Om Deeptaayai Namah
 24. Om Vasudhaayai Namah
 25. Om Vasudhaarinyai Namah
 26. Om Kamalaayai Namah
 27. Om Kaantaayai Namah
 28. Om Kaamaakshyai
 29. Om Krodhasambhavaayai
 30. Om Anugrahaparaayai Namah ||30||
 31. Om Buddhaye Namah
 32. Om Anaghaayai Namah
 33. Om Harivallabhaayai Namah
 34. Om Ashokaayai Namah
 35. Om Amritaayai Namah
 36. Om Deeptaayai
 37. Om Lokashokavinaashinyai Namah
 38. Om Dharmanilayaayai Namah
 39. Om Karunaayai Namah
 40. Om Lokamaatre Namah ||40||
 41. Om Padmapriyaayai Namah
 42. Om Padmahastaayai Namah
 43. Om Padmaakshyai Namah
 44. Om Padmasundaryai Namah
 45. Om Padmodbhavaayai
 46. Om Padmamukhyai Namah
 47. Om Padmanaabhapriyaayai Namah
 48. Om Ramaayai Namah
 49. Om Padmamaalaadharaayai Namah
 50. Om Devyai Namah ||50||
 51. Om Padminyai Namah
 52. Om Padmagandhinyai Namah
 53. Om Punyagandhaayai Namah
 54. Om Suprasannaayai
 55. Om Prasaadaabhimukhyai Namah
 56. Om Prabhaayai Namah
 57. Om Chandravadanaayai Namah
 58. Om Chandraayai Namah
 59. Om Chandrasahodaryai Namah
 60. Om Chaturbhujaayai Namah ||60||
 61. Om Chandraroopaayai Namah
 62. Om Indiraayai Namah
 63. Om Indusheetalaayai
 64. Om Aahlaadajananyai Namah
 65. Om Pusht'yai Namah
 66. Om Shivaayai Namah
 67. Om Shivakaryai Namah
 68. Om Satyai Namah
 69. Om Vimalaayai Namah
 70. Om Vishvajananyai Namah ||70||
 71. Om Tusht'yai Namah
 72. Om Daaridryanaashinyai
 73. Om Preetipushkarinyai Namah
 74. Om Shaantaayai Namah
 75. Om Shuklamaalyaambaraayai Namah
 76. Om Shriyai Namah
 77. Om Bhaaskaryai Namah
 78. Om Bilvanilayaayai Namah
 79. Om Varaarohaayai Namah
 80. Om Yashasvinyai Namah ||80||
 81. Om Vasundharaayai
 82. Om Udaaraangaayai Namah
 83. Om Harinyai Namah
 84. Om Hemamaalinyai Namah
 85. Om Dhanadhaanyakaryai Namah
 86. Om Siddhaye Namah
 87. Om Strainasaumyaayai Namah
 88. Om Shubhapradaayai Namah
 89. Om Nripaveshmagataanandaayai Namah
 90. Om Varalakshmyai Namah ||90||
 91. Om Vasupradaayai Namah
 92. Om Shubhaayai Namah
 93. Om Hiranyapraakaaraayai Namah
 94. Om Samudratanayaayai Namah
 95. Om Jayaayai Namah
 96. Om Mangal'aa Devyai Namah
 97. Om Vishnuvakshahsthalasthitaayai Namah
 98. Om Vishnupatnyai Namah
 99. Om Prasannaakshyai
 100. Om Naaraayanasamaashritaayai Namah ||100||
 101. Om Daaridryadhvamsinyai Namah
 102. Om Devyai Namah
 103. Om Sarvopadravavaarinyai Namah
 104. Om Navadurgaayai Namah
 105. Om Mahaakaalyai Namah
 106. Om Brahmaavishnushivaatmikaayai Namah
 107. Om Trikaalajnyaanasampannaayai Namah
 108. Om Bhuvaneshvaryai ||108||

|| Iti Shree Lakshmi Ashtottara Shatanaamaavali ||