Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata (Onnam Thiruppadi)

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata (Onnam Thiruppadi)

Ayyappa 18 steps song Lyrics (Onnam Thiruppadi)

Om Svaamiye Sharanamayyappaa |
Satyamaaya Padinettaam Padigale Sharanamayyappaa |
Om Sadgurunaathane Sharanamayyappaa |

Onnaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 1

Rendaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 2

Moonaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 3

Naangaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 4

Aindaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 5

Aaraam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 6

Elaa*m Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 7

Ettaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 8

Onpadaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 9

Pattaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 10

Padinonnaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 11

Panirendaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 12

Padimoonraam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 13

Padinaalaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 14

Padinanjaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 15

Padinaaraam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 16

Padinelaa*m Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 17

Padinettaam Tiruppadi Sharanam Pon Ayyappaa |
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa || 18

Ayyappaa Sharanam Sharanam Pon Ayyaappaa
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa ||

Padi Padinettum Sharanam Pon Ayyaappaa
Svaami Pon Ayyappaa En Ayyane Pon Ayyappaa
Svaamiyellaadoru Sharanamillaiyyappaa ||

Om Svaamiye Sharanamayyappaa ||