Advertisment

Sri Lakshmi Sahasranama stotram

Sri Lakshmi Sahasranama stotram

Naamnaam saashtasahasram cha broohi gaargya mahaamate |
mahaalakshmyaa mahaadevyaah bhuktimuktyarthasiddhaye || 1 ||

Gaargya uvaacha |
sanatkumaaramaaseenam dvaadashaadityasannibham |
aprichchhanyogino bhaktyaa yoginaamarthasiddhaye || 2 ||

Sarvalaukikakarmabhyo vimuktaanaam hitaaya vai |
bhuktimuktipradam japyamanubroohi dayaanidhe || 3 ||

Sanatkumaara bhagavan sarvajnyosi visheshatah |
aastikyasiddhaye nreenaam kshipradharmaarthasaadhanam || 4 ||

Khidyanti maanavaassarve dhanaabhaavena kevalam |
siddhyanti dhaninonyasya naiva dharmaarthakaamanaah || 5 ||

Daaridryadhvamsinee naama kena vidyaa prakeertitaa |
kena vaa brahmavidyaapi kena mrityuvinaashinee || 6 ||

Sarvaasaam saarabhootaikaa vidyaanaam kena keertitaa |
pratyakshasiddhidaa brahman taamaachakshva dayaanidhe || 7 ||

Sanatkumaara uvaacha |
saadhu prishtam mahaabhaagaah sarvalokahitaishinah |
mahataamesha dharmashcha naanyeshaamiti me matih || 8 ||

Brahmavishnumahaadevamahendraadimahaatmabhih |
samproktam kathayaamyadya lakshmeenaamasahasrakam || 9 ||

Yasyochchaaranamaatrena daaridryaanmuchyate narah |
kim punastajjapaajjaapee sarveshtaarthaanavaapnuyaat || 10 ||

Asya shreelakshmeedivyasahasranaamastotra mahaamantrasya aanandakardamachikleetendiraasutaadayo mahaatmaano maharshayah anushtupchhandah vishnumaayaa shaktih mahaalakshmeeh paraadevataa shreemahaalakshmee prasaadadvaaraa sarveshtaarthasiddhyarthe jape viniyogah | shreemityaadi shadanganyaasah |

Dhyaanam |
padmanaabhapriyaam deveem padmaaksheem padmavaasineem |
padmavaktraam padmahastaam vande padmaamaharnisham || 1 ||

Poornenduvadanaam divyaratnaabharanabhooshitaam |
varadaabhayahastaadhyaam dhyaayechchandrasahodareem || 2 ||

Ichchhaaroopaam bhagavatassachchidaanandaroopineem |
sarvajnyaam sarvajananeem vishnuvakshassthalaalayaam |
dayaalumanisham dhyaayetsukhasiddhisvaroopineem || 3 ||

Stotram –
om nityaagataanantanityaa nandinee janaranjanee |
nityaprakaashinee chaiva svaprakaashasvaroopinee || 1 ||

Mahaalakshmeermahaakaalee mahaakanyaa sarasvatee |
bhogavaibhavasandhaatree bhaktaanugrahakaarinee || 2 ||

Eeshaavaasyaa mahaamaayaa mahaadevee maheshvaree |
hrillekhaa paramaa shaktirmaatrikaabeejaroopinee || 3 ||

Nityaanandaa nityabodhaa naadinee janamodinee |
satyapratyayanee chaiva svaprakaashaatmaroopinee || 4 ||

Tripuraa bhairavee vidyaa hamsaa vaageeshvaree shivaa |
vaagdevee cha mahaaraatrih kaalaraatristrilochanaa || 5 ||

Bhadrakaalee karaalee cha mahaakaalee tilottamaa |
kaalee karaalavaktraantaa kaamaakshee kaamadaa shubhaa || 6 ||

Chandikaa chandaroopeshaa chaamundaa chakradhaarinee |
trailokyajayinee devee trailokyavijayottamaa || 7 ||

Siddhalakshmeeh kriyaalakshmeermokshalakshmeeh prasaadinee |
umaa bhagavatee durgaa chaandree daakshaayanee shivaa || 8 ||

Pratyangiraa dharaa velaa lokamaataa haripriyaa |
paarvatee paramaa devee brahmavidyaapradaayinee || 9 ||

Aroopaa bahuroopaa cha viroopaa vishvaroopinee |
panchabhootaatmikaa vaanee panchabhootaatmikaa paraa || 10 ||

Kaalee maa panchikaa vaagmee havihpratyadhidevataa |
devamaataa sureshaanaa devagarbhaambikaa dhritih || 11 ||

Sankhyaa jaatih kriyaashaktih prakritirmohinee mahee |
yajnyavidyaa mahaavidyaa guhyavidyaa vibhaavaree || 12 ||

Jyotishmatee mahaamaataa sarvamantraphalapradaa |
daaridryadhvamsinee devee hridayagranthibhedinee || 13 ||

Sahasraadityasankaashaa chandrikaa chandraroopinee |
gaayatree somasambhootissaavitree pranavaatmikaa || 14 ||

Shaankaree vaishnavee braahmee sarvadevanamaskritaa |
sevyadurgaa kuberaakshee karaveeranivaasinee || 15 ||

Jayaa cha vijayaa chaiva jayantee chaaparaajitaa |
kubjikaa kaalikaa shaastree veenaapustakadhaarinee || 16 ||

Sarvajnyashaktih shreeshaktirbrahmavishnushivaatmikaa |
idaapingalikaamadhyamrinaaleetanturoopinee || 17 ||

Yajnyeshaanee prathaa deekshaa dakshinaa sarvamohinee |
ashtaangayoginee devee nirbeejadhyaanagocharaa || 18 ||

Sarvateerthasthitaa shuddhaa sarvaparvatavaasinee |
vedashaastrapramaa devee shadangaadipadakramaa || 19 ||

Shivaa dhaatree shubhaanandaa yajnyakarmasvaroopinee |
vratinee menakaa devee brahmaanee brahmachaarinee || 20 ||

Ekaaksharaparaa taaraa bhavabandhavinaashinee |
vishvambharaa dharaadhaaraa niraadhaaraadhikasvaraa || 21 ||

Raakaa kuhooramaavaasyaa poornimaanumatirdyutih |
sineevaalee shivaavashyaa vaishvadevee pishangilaa || 22 ||

Pippalaa cha vishaalaakshee rakshoghnee vrishtikaarinee |
dushtavidraavinee devee sarvopadravanaashinee || 23 ||

Shaaradaa sharasandhaanaa sarvashastrasvaroopinee |
yuddhamadhyasthitaa devee sarvabhootaprabhanjanee || 24 ||

Ayuddhaa yuddharoopaa cha shaantaa shaantisvaroopinee |
gangaa sarasvateeveneeyamunaanarmadaapagaa || 25 ||

Samudravasanaavaasaa brahmaandashrenimekhalaa |
panchavaktraa dashabhujaa shuddhasphatikasannibhaa || 26 ||

Raktaa krishnaa sitaa peetaa sarvavarnaa nireeshvaree |
kaalikaa chakrikaa devee satyaa tu batukaasthitaa || 27 ||

Tarunee vaarunee naaree jyeshthaadevee sureshvaree |
vishvambharaadharaa kartree galaargalavibhanjanee || 28 ||

Sandhyaaraatrirdivaajyotsnaa kalaakaashthaa nimeshikaa |
urvee kaatyaayanee shubhraa samsaaraarnavataarinee || 29 ||

Kapilaa keelikaashokaa mallikaanavamallikaa |
devikaa nandikaa shaantaa bhanjikaa bhayabhanjikaa || 30 ||

Kaushikee vaidikee devee sauree roopaadhikaatibhaa |
digvastraa navavastraa cha kanyakaa kamalodbhavaa || 31 ||

Shreessaumyalakshanaateetadurgaa sootraprabodhikaa |
shraddhaa medhaa kritih prajnyaa dhaaranaa kaantireva cha || 32 ||

Shrutih smritirdhritirdhanyaa bhootirishtirmaneeshinee |
viraktirvyaapinee maayaa sarvamaayaaprabhanjanee || 33 ||

Maahendree mantrinee simhee chendrajaalasvaroopinee |
avasthaatrayanirmuktaa gunatrayavivarjitaa || 34 ||

Eeshanatrayanirmuktaa sarvarogavivarjitaa |
yogidhyaanaantagamyaa cha yogadhyaanaparaayanaa || 35 ||

Trayeeshikhaa visheshajnyaa vedaantajnyaanaroopinee |
bhaaratee kamalaa bhaashaa padmaa padmavatee kritih || 36 ||

Gautamee gomatee gauree eeshaanaa hamsavaahinee |
naaraayanee prabhaadhaaraa jaahnavee shankaraatmajaa || 37 ||

Chitraghantaa sunandaa shreermaanavee manusambhavaa |
stambhinee kshobhinee maaree bhraaminee shatrumaarinee || 38 ||

Mohinee dveshinee veeraa aghoraa rudraroopinee |
rudraikaadashinee punyaa kalyaanee laabhakaarinee || 39 ||

Devadurgaa mahaadurgaa svapnadurgaashtabhairavee |
sooryachandraagniroopaa cha grahanakshatraroopinee || 40 ||

Bindunaadakalaateetaa bindunaadakalaatmikaa |
dashavaayujayaakaaraa kalaashodashasamyutaa || 41 ||

Kaashyapee kamalaadevee naadachakranivaasinee |
mridaadhaaraa sthiraa guhyaa devikaa chakraroopinee || 42 ||

Avidyaa shaarvaree bhunjaa jambhaasuranibarhinee |
shreekaayaa shreekalaa shubhraa karmanirmoolakaarinee || 43 ||

Aadilakshmeergunaadhaaraa panchabrahmaatmikaa paraa |
shrutirbrahmamukhaavaasaa sarvasampattiroopinee || 44 ||

Mritasanjeevanee maitree kaaminee kaamavarjitaa |
nirvaanamaargadaa devee hamsinee kaashikaa kshamaa || 45 ||

Saparyaa guninee bhinnaa nirgunaa khanditaashubhaa |
svaaminee vedinee shakyaa shaambaree chakradhaarinee || 46 ||

Dandinee mundinee vyaaghree shikhinee somasamhatih |
chintaamanishchidaanandaa panchabaanaprabodhinee || 47 ||

Baanashrenissahasraakshee sahasrabhujapaadukaa |
sandhyaavalistrisandhyaakhyaa brahmaandamanibhooshanaa || 48 ||

Vaasavee vaaruneesenaa kulikaa mantraranjanee |
jitapraanasvaroopaa cha kaantaa kaamyavarapradaa || 49 ||

Mantrabraahmanavidyaarthaa naadaroopaa havishmatee |
aatharvanih shrutih shoonyaa kalpanaavarjitaa satee || 50 ||

Sattaajaatih pramaameyaapramitih praanadaa gatih |
avarnaa panchavarnaa cha sarvadaa bhuvaneshvaree || 51 ||

Trailokyamohinee vidyaa sarvabhartree ksharaaksharaa |
hiranyavarnaa harinee sarvopadravanaashinee || 52 ||

Kaivalyapadaveerekhaa sooryamandalasamsthitaa |
somamandalamadhyasthaa vahnimandalasamsthitaa || 53 ||

Vaayumandalamadhyasthaa vyomamandalasamsthitaa |
chakrikaa chakramadhyasthaa chakramaargapravartinee || 54 ||

Kokilaakulachakreshaa pakshatih panktipaavanee |
sarvasiddhaantamaargasthaa shadvarnaavaravarjitaa || 55 ||

Shararudraharaa hantree sarvasamhaarakaarinee |
purushaa paurushee tushtissarvatantraprasootikaa || 56 ||

Ardhanaareeshvaree devee sarvavidyaapradaayinee |
bhaargavee yaajusheevidyaa sarvopanishadaasthitaa || 57 || [bhoojusheevidyaa]

Vyomakeshaakhilapraanaa panchakoshavilakshanaa |
panchakoshaatmikaa pratyakpanchabrahmaatmikaa shivaa || 58 ||

Jagajjaraajanitree cha panchakarmaprasootikaa |
vaagdevyaabharanaakaaraa sarvakaamyasthitaasthitih || 59 ||

Ashtaadashachatushshashtipeethikaa vidyayaayutaa |
kaalikaakarshanashyaamaa yakshinee kinnareshvaree || 60 ||

Ketakee mallikaashokaa vaaraahee dharanee dhruvaa |
naarasimhee mahograasyaa bhaktaanaamaartinaashinee || 61 ||

Antarbalaa sthiraa lakshmeerjaraamarananaashinee |
shreeranjitaa mahaakaayaa somasooryaagnilochanaa || 62 ||

Aditirdevamaataa cha ashtaputraashtayoginee |
ashtaprakritirashtaashtavibhraajadvikritaakritih || 63 ||

Durbhikshadhvamsinee devee seetaa satyaa cha rukminee |
khyaatijaa bhaargavee devee devayonistapasvinee || 64 ||

Shaakambharee mahaashonaa garudoparisamsthitaa |
simhagaa vyaaghragaa devee vaayugaa cha mahaadrigaa || 65 ||

Akaaraadikshakaaraantaa sarvavidyaadhidevataa |
mantravyaakhyaananipunaa jyotishshaastraikalochanaa || 66 ||

Idaapingalikaamadhyasushumnaa granthibhedinee |
kaalachakraashrayopetaa kaalachakrasvaroopinee || 67 ||

Vaishaaradee matishreshthaa varishthaa sarvadeepikaa |
vainaayakee varaarohaa shronivelaa bahirvalih || 68 ||

Jambhinee jrimbhinee jambhakaarinee ganakaarikaa | [jrimbha]
sharanee chakrikaanantaa sarvavyaadhichikitsakee || 69 ||

Devakee devasankaashaa vaaridhih karunaakaraa |
sharvaree sarvasampannaa sarvapaapaprabhanjanee || 70 ||

Ekamaatraa dvimaatraa cha trimaatraa cha tathaa paraa |
ardhamaatraa paraa sookshmaa sookshmaarthaarthaparaaparaa || 71 ||

Ekaveeraa visheshaakhyaa shashtheedevee manasvinee |
naishkarmyaa nishkalaalokaa jnyaanakarmaadhikaa gunaa || 72 ||

Sabandhvaanandasandohaa vyomaakaaraaniroopitaa |
gadyapadyaatmikaa vaanee sarvaalankaarasamyutaa || 73 ||

Saadhubandhapadanyaasaa sarvauko ghatikaavalih |
shatkarmaa karkashaakaaraa sarvakarmavivarjitaa || 74 ||

Aadityavarnaa chaaparnaa kaaminee vararoopinee |
brahmaanee brahmasantaanaa vedavaageeshvaree shivaa || 75 ||

Puraananyaayameemaamsaadharmashaastraagamashrutaa |
sadyovedavatee sarvaa hamsee vidyaadhidevataa || 76 ||

Vishveshvaree jagaddhaatree vishvanirmaanakaarinee |
vaidikee vedaroopaa cha kaalikaa kaalaroopinee || 77 ||

Naaraayanee mahaadevee sarvatattvapravartinee |
hiranyavarnaroopaa cha hiranyapadasambhavaa || 78 ||

Kaivalyapadavee punyaa kaivalyajnyaanalakshitaa |
brahmasampattiroopaa cha brahmasampattikaarinee || 79 ||

Vaarunee vaarunaaraadhyaa sarvakarmapravartinee |
ekaaksharaparaayuktaa sarvadaaridryabhanjinee || 80 ||

Paashaankushaanvitaa divyaa veenaavyaakhyaakshasootrabhrit |
ekamoortistrayeemoortirmadhukaitabhabhanjinee || 81 ||

Saankhyaa saankhyavatee jvaalaa jvalantee kaamaroopinee |
jaagrantee sarvasampattissushuptaa sveshtadaayinee || 82 ||

Kapaalinee mahaadamshtraa bhrukuteekutilaananaa |
sarvaavaasaa suvaasaa cha brihatyashtishcha shakvaree || 83 ||

Chhandoganapratishthaa cha kalmaashee karunaatmikaa |
chakshushmatee mahaaghoshaa khadgacharmadharaashanih || 84 ||

Shilpavaichitryavidyotaa sarvatobhadravaasinee |
achintyalakshanaakaaraa sootrabhaashyanibandhanaa || 85 ||

Sarvavedaarthasampattih sarvashaastraarthamaatrikaa |
akaaraadikshakaaraantasarvavarnakritasthalaa || 86 ||

Sarvalakshmeessadaanandaa saaravidyaa sadaashivaa |
sarvajnyaa sarvashaktishcha khechareeroopagochchhritaa || 87 ||

Animaadigunopetaa paraa kaashthaa paraa gatih |
hamsayuktavimaanasthaa hamsaaroodhaa shashiprabhaa || 88 ||

Bhavaanee vaasanaashaktiraakritisthaakhilaakhilaa |
tantraheturvichitraangee vyomagangaavinodinee || 89 ||

Varshaa cha vaarshikaa chaiva rigyajussaamaroopinee |
mahaanadee nadeepunyaaganyapunyagunakriyaa || 90 ||

Samaadhigatalabhyaarthaa shrotavyaa svapriyaa ghrinaa |
naamaaksharaparaa devee upasarganakhaanchitaa || 91 ||

Nipaatorudvayeejanghaa maatrikaa mantraroopinee |
aaseenaa cha shayaanaa cha tishthantee dhaavanaadhikaa || 92 ||

Lakshyalakshanayogaadhyaa taadroopyagananaakritih |
saikaroopaa naikaroopaa senduroopaa tadaakritih || 93 ||

Samaasataddhitaakaaraa vibhaktivachanaatmikaa |
svaahaakaaraa svadhaakaaraa shreepatyardhaanganandinee || 94 ||

Gambheeraa gahanaa guhyaa yonilingaardhadhaarinee |
sheshavaasukisamsevyaa chapalaa varavarninee || 95 ||

Kaarunyaakaarasampattih keelakrinmantrakeelikaa |
shaktibeejaatmikaa sarvamantreshtaakshayakaamanaa || 96 ||

Aagneyee paarthivaa aapyaa vaayavyaa vyomaketanaa |
satyajnyaanaatmikaa nandaa braahmee brahma sanaatanee || 97 ||

Avidyaavaasanaa maayaaprakritissarvamohinee |
shaktirdhaaranashaktishcha chidachichchhaktiyoginee || 98 ||

Vaktraarunaa mahaamaayaa mareechirmadamardinee |
viraat svaahaa svadhaa shuddhaa nirupaastissubhaktigaa || 99 ||

Niroopitaadvayee vidyaa nityaanityasvaroopinee |
vairaajamaargasanchaaraa sarvasatpathadarshinee || 100 ||

Jaalandharee mridaanee cha bhavaanee bhavabhanjanee |
traikaalikajnyaanatantustrikaalajnyaanadaayinee || 101 ||

Naadaateetaa smritih prajnyaa dhaatreeroopaa tripushkaraa |
paraajitaa vidhaanajnyaa visheshitagunaatmikaa || 102 ||

Hiranyakeshinee hemabrahmasootravichakshanaa |
asankhyeyaparaardhaantasvaravyanjanavaikharee || 103 ||

Madhujihvaa madhumatee madhumaasodayaa madhuh |
maadhavee cha mahaabhaagaa meghagambheeranisvanaa || 104 ||

Brahmavishnumaheshaadijnyaatavyaarthavisheshagaa |
naabhau vahnishikhaakaaraa lalaate chandrasannibhaa || 105 ||

Bhroomadhye bhaaskaraakaaraa sarvataaraakritirhridi |
krittikaadibharanyantanakshatreshtyarchitodayaa || 106 ||

Grahavidyaatmikaa jyotirjyotirvinmatijeevikaa |
brahmaandagarbhinee baalaa saptaavaranadevataa || 107 ||

Vairaajottamasaamraajyaa kumaarakushalodayaa |
bagalaa bhramaraambaa cha shivadootee shivaatmikaa || 108 ||

Meruvindhyaadisamsthaanaa kaashmeerapuravaasinee |
yoganidraa mahaanidraa vinidraa raakshasaashritaa || 109 ||

Suvarnadaa mahaagangaa panchaakhyaa panchasamhatih |
suprajaataa suveeraa cha suposhaa supatishshivaa || 110 ||

Sugrihaa raktabeejaantaa hatakandarpajeevikaa |
samudravyomamadhyasthaa samabindusamaashrayaa || 111 ||

Saubhaagyarasajeevaatussaaraasaaravivekadrik |
trivalyaadisupushtaangaa bhaaratee bharataashritaa || 112 ||

Naadabrahmamayeevidyaa jnyaanabrahmamayeeparaa |
brahmanaadee niruktishcha brahmakaivalyasaadhanam || 113 ||

Kaalikeyamahodaaraveeryavikramaroopinee |
badabaagnishikhaavaktraa mahaakabalatarpanaa || 114 ||

Mahaabhootaa mahaadarpaa mahaasaaraa mahaakratuh |
panchabhootamahaagraasaa panchabhootaadhidevataa || 115 ||

Sarvapramaanaa sampattih sarvarogapratikriyaa |
brahmaandaantarbahirvyaaptaa vishnuvakshovibhooshinee || 116 ||

Shaankaree vidhivaktrasthaa pravaraa varahetukee |
hemamaalaa shikhaamaalaa trishikhaa panchalochanaa || 117 || [panchamochanaa]

Sarvaagamasadaachaaramaryaadaa yaatubhanjanee |
punyashlokaprabandhaadhyaa sarvaantaryaamiroopinee || 118 ||

Saamagaanasamaaraadhyaa shrotrakarnarasaayanam |
jeevalokaikajeevaaturbhadrodaaravilokanaa || 119 ||

Tatitkotilasatkaantistarunee harisundaree |
meenanetraa cha sendraakshee vishaalaakshee sumangalaa || 120 ||

Sarvamangalasampannaa saakshaanmangaladevataa |
dehahriddeepikaa deeptirjihmapaapapranaashinee || 121 ||

Ardhachandrollasaddamshtraa yajnyavaateevilaasinee |
mahaadurgaa mahotsaahaa mahaadevabalodayaa || 122 ||

Daakineedyaa shaakineedyaa saakineedyaa samastajut |
nirankushaa naakivandyaa shadaadhaaraadhidevataa || 123 ||

Bhuvanajnyaaninihshrenee bhuvanaakaaravallaree |
shaashvatee shaashvataakaaraa lokaanugrahakaarinee || 124 ||

Saarasee maanasee hamsee hamsalokapradaayinee |
chinmudraalankritakaraa kotisooryasamaprabhaa || 125 ||

Sukhapraanishirorekhaa sadadrishtapradaayinee |
sarvasaankaryadoshaghnee grahopadravanaashinee || 126 ||

Kshudrajantubhayaghnee cha visharogaadibhanjanee |
sadaashaantaa sadaashuddhaa grihachchhidranivaarinee || 127 ||

Kalidoshaprashamanee kolaahalapurasthitaa |
gauree laakshanikee mukhyaa jaghanyaakritivarjitaa || 128 ||

Maayaa vidyaa moolabhootaa vaasavee vishnuchetanaa |
vaadinee vasuroopaa cha vasuratnaparichchhadaa || 129 ||

Chhaandasee chandrahridayaa mantrasvachchhandabhairavee |
vanamaalaa vaijayantee panchadivyaayudhaatmikaa || 130 ||

Peetaambaramayee chanchatkaustubhaa harikaaminee |
nityaa tathyaa ramaa raamaa ramanee mrityubhanjinee || 131 ||

Jyeshthaa kaashthaa dhanishthaantaa sharaangee nirgunapriyaa |
maitreyaa mitravindaa cha sheshyasheshakalaashayaa || 132 ||

Vaaraanaseevaasarataa chaaryaavartajanastutaa |
jagadutpattisamsthaanasamhaaratrayakaaranam || 133 ||

Tvamamba vishnusarvasvam namastestu maheshvari |
namaste sarvalokaanaam jananyai punyamoortaye || 134 ||

Siddhalakshmeermahaakaali mahaalakshmi namostu te |
sadyojaataadipanchaagniroopaa panchakapanchakam || 135 ||

Yantralakshmeerbhavatyaadiraadyaadye te namo namah |
srishtyaadikaaranaakaaravitate doshavarjite || 136 ||

Jagallakshmeerjaganmaatarvishnupatni namostu te |
navakotimahaashaktisamupaasyapadaambuje || 137 ||

Kanatsauvarnaratnaadhye sarvaabharanabhooshite |
anantanityamahishee prapancheshvaranaayaki || 138 ||

Atyuchchhritapadaantasthe paramavyomanaayaki |
naakaprishthagataaraadhye vishnulokavilaasini || 139 ||

Vaikuntharaajamahishi shreeranganagaraashrite |
ranganaayaki bhooputri krishne varadavallabhe || 140 ||

Kotibrahmaadisamsevye kotirudraadikeertite |
maatulungamayam khetam sauvarnachashakam tathaa || 141 ||

Padmadvayam poornakumbham keeram cha varadaabhaye |
paashamankushakam shankham chakram shoolam kripaanikaam || 142 ||

Dhanurbaanau chaakshamaalaam chinmudraamapi bibhratee |
ashtaadashabhuje lakshmeermahaashtaadashapeethage || 143 ||

Bhoomineelaadisamsevye svaamichittaanuvartini |
padme padmaalaye padmi poornakumbhaabhishechite || 144 ||

Indirendindiraabhaakshi ksheerasaagarakanyake |
bhaargavi tvam svatantrechchhaa vasheekritajagatpatih || 145 ||

Mangalam mangalaanaam tvam devataanaam cha devataa |
tvamuttamottamaanaam cha tvam shreyah paramaamritam || 146 ||

Dhanadhaanyaabhivriddhishcha saarvabhaumasukhochchhrayaa |
aandolikaadisaubhaagyam mattebhaadimahodayah || 147 ||

Putrapautraabhivriddhishcha vidyaabhogabalaadikam |
aayuraarogyasampattirashtaishvaryam tvameva hi || 148 ||

Parameshavibhootishcha sookshmaatsookshmataraa gatih |
sadayaapaangasandattabrahmendraadipadasthitih || 149 ||

Avyaahatamahaabhaagyam tvamevaakshobhyavikramah |
samanvayashcha vedaanaamavirodhastvameva hi || 150 ||

Nihshreyasapadapraaptisaadhanam phalameva cha |
shreemantraraajaraajnyee cha shreevidyaa kshemakaarinee || 151 ||

Shreembeejajapasantushtaa aim hreem shreem beejapaalikaa |
prapattimaargasulabhaa vishnuprathamakinkaree || 152 ||

Kleenkaaraarthasavitree cha saumangalyaadhidevataa |
shreeshodashaakshareevidyaa shreeyantrapuravaasinee || 153 ||

Sarvamangalamaangalye shive sarvaarthasaadhike |
sharanye tryambake devi naaraayani namostu te || 154 ||

Punah punarnamastestu saashtaangamayutam punah |

Sanatkumaara uvaacha |
evam stutaa mahaalakshmeerbrahmarudraadibhissuraih |
namadbhiraartairdeenaishcha nissatvairbhogavarjitaih || 1 ||

Jyeshthaajushtaishcha nihshreekaissamsaaraatsvaparaayanaih |
vishnupatnee dadau teshaam darshanam drishtitarpanam || 2 ||

Sharatpoornendukotyaabhadhavalaapaangaveekshanaih |
sarvaan satvasamaavishtaamshchakre hrishtaa varam dadau || 3 ||

Mahaalakshmeeruvaacha |
naamnaam saashtasahasram me pramaadaadvaapi yassakrit |
keertayettatkule satyam vasaamyaachandrataarakam || 4 ||

Kim punarniyamaajjapturmadekasharanasya cha |
maatrivatsaanukampaaham poshakee syaamaharnisham || 5 ||

Mannaama stuvataam loke durlabham naasti chintitam |
matprasaadena sarvepi svasveshtaarthamavaapsyatha || 6 ||

Luptavaishnavadharmasya madvrateshvavakeerninah |
bhaktiprapattiheenasya vandyo naamnaam japopi me || 7 ||

Tasmaadavashyam tairdoshairviheenah paapavarjitah |
japetsaashtasahasram me naamnaam pratyahamaadaraat || 8 ||

Saakshaadalakshmeeputropi durbhaagyopyalasopi vaa |
aprayatnopi moodhopi vikalah patitopi cha || 9 ||

Avashyam praapnuyaadbhaagyam matprasaadena kevalam |
spriheyamachiraaddevaa varadaanaaya jaapinah |
dadaami sarvamishtaartham lakshmeeti smarataam dhruvam || 10 ||

Sanatkumaara uvaacha |
ityuktvaantardadhe lakshmeervaishnavee bhagavatkalaa |
ishtaapoortam cha sukritam bhaagadheyam cha chintitam || 11 ||

Svam svam sthaanam cha bhogam cha vijayam lebhire suraah |
tadetadpravadaamyadya lakshmeenaamasahasrakam |
yoginah pathata kshipram chintitaarthaanavaapsyatha || 12 ||

Gaargya uvaacha |
sanatkumaarayogeendra ityuktvaa sa dayaanidhih |
anugrihya yayau kshipram taamshcha dvaadashayoginah || 13 ||

Tasmaadetadrahasyam cha gopyam japyam prayatnatah |
ashtamyaam cha chaturdashyaam navamyaam bhriguvaasare || 14 ||

Paurnamaasyaamamaayaam cha parvakaale visheshatah |
japedvaa nityakaaryeshu sarvaankaamaanavaapnuyaat || 15 ||

Iti shreeskandapuraane sanatkumaarasamhitaayaam lakshmeesahasranaamastotram sampoornam ||