Advertisment

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram

Shreevasishtha uvaacha |
bhagavan kena vidhinaa naamabhirvenkateshvaram |
poojayaamaasa tam devam brahmaa tu kamalaih shubhaih || 1 ||

Prichchhaami taani naamaani gunayogaparaani kim |
mukhyavritteeni kim broohi lakshakaanyathavaa hareh || 2 ||

Naarada uvaacha |
naamaanyanantaani hareh gunayogaani kaani chit |
mukhyavritteeni chaanyaani lakshakaanyaparaani cha || 3 ||

Paramaarthaih sarvashabdaireko jnyeyah parah pumaan |
aadimadhyaantarahitastvavyaktonantaroopabhrit || 4 ||

Chandraarkavahnivaayvaadyaa graharkshaani nabho dishah |
anvayavyatirekaabhyaam santi no santi yanmateh || 5 ||

Tasya devasya naamnaam hi paaram gantum hi kah kshamah |
tathaapi chaabhidhaanaani venkateshasya kaanichit || 6 ||

Brahmageetaani punyaani taani vakshyaami suvrata |
yaduchchaaranamaatrena vimuktaaghah param vrajet || 7 ||

Venkateshasya naamnaam hi sahasrasya rishirvidhih |
chhandonushtuptathaa devah shreevatsaanko ramaapatih || 8 ||

Beejabhootastathonkaaro hreem kleem shaktishcha keelakam |
om namo venkateshaayetyaadirmantrotra kathyate || 9 ||

Brahmaandagarbhah kavachamastram chakragadaadharah |
viniyogobheeshtasiddhau hridayam saamagaayanah || 10 ||

Asya shree venkatesha sahasranaama stotra mahaamantrasya brahmaa rishih anushtup chhandah shreevatsaanko ramaapatirdevataa om beejam hreem shaktih kleem keelakam brahmaandagarbha iti kavacham chakragadaadhara ityastram saamagaanamiti hridayam om namo venkateshaayetyaadirmantrah shree venkatesha preetyarthe jape viniyogah ||

Dhyaanam |
bhaasvachchandramasau yadeeyanayane bhaaryaa yadeeyaa ramaa
yasmaadvishvasridapyabhoodyamikulam yaddhyaanayuktam sadaa
naatho yo jagataam nagendraduhiturnaathopi yadbhaktimaan
taato yo madanasya yo duritahaa tam venkatesham bhaje ||

Oordhvau hastau yadeeyau suraripudalane bibhratau shankhachakre
sevyaavanghree svakeeyaavabhidadhadadharo dakshino yasya paanih |
taavanmaatram bhavaabdhim gamayati bhajataamoorugo vaamapaanih
shreevatsaankashcha lakshmeeryadurasi lasatastam bhaje venkatesham ||

Iti dhyaayan venkatesham shreevatsaankam ramaapatim |
venkatesho viroopaaksha ityaarabhya japetkramaat ||

(Stotram)
om venkatesho viroopaaksho vishvesho vishvabhaavanah |
vishvasridvishvasamhartaa vishvapraano viraadvapuh || 1 ||

Sheshaadrinilayosheshabhaktaduhkhapranaashanah |
sheshastutyah sheshashaayee visheshajnyo vibhuh svabhooh || 2 ||

Vishnurjishnushcha vardhishnurutsahishnuh sahishnukah |
bhraajishnushcha grasishnushcha vartishnushcha bharishnukah || 3 ||

Kaalayantaa kaalagoptaa kaalah kaalaantakokhilah |
kaalagamyah kaalakanthavandyah kaalakaleshvarah || 4 ||

Shambhuh svayambhoorambhojanaabhih stambhitavaaridhih |
ambhodhinandineejaanih shonaambhojapadaprabhah || 5 ||

Kambugreevah shambaraariroopah shambarajekshanah |
bimbaadharo bimbaroopee pratibimbakriyaatigah || 6 ||

Gunavaan gunagamyashcha gunaateeto gunapriyah |
durgunadhvamsakritsarvasuguno gunabhaasakah || 7 ||

Pareshah paramaatmaa cha paranjyotih paraa gatih |
param padam viyadvaasaah paaramparyashubhapradah || 8 ||

Brahmaandagarbho brahmanyo brahmasridbrahmabodhitah |
brahmastutyo brahmavaadee brahmacharyaparaayanah || 9 ||

Satyavrataarthasantushtah satyaroopee jhashaangavaan |
somakapraanahaaree chaaneetaamnaayobdhisancharah || 10 ||

Devaasuravarastutyah patanmandaradhaarakah |
dhanvantarih kachchhapaangah payonidhivimanthakah || 11 ||

Amaraamritasandhaataa dhritasammohineevapuh |
haramohakamaayaavee rakshassandohabhanjanah || 12 ||

Hiranyaakshavidaaree cha yajnyo yajnyavibhaavanah |
yajnyeeyorveesamuddhartaa leelaakrodah prataapavaan || 13 ||

Dandakaasuravidhvamsee vakradamshtrah kshamaadharah |
gandharvashaapaharanah punyagandho vichakshanah || 14 ||

Karaalavaktrah somaarkanetrah shadgunavaibhavah |
shvetaghonee ghoornitabhroorghurghuradhvanivibhramah || 15 ||

Draagheeyaan neelakeshee cha jaagradambujalochanah |
ghrinaavaan ghrinisammoho mahaakaalaagnideedhitih || 16 ||

Jvaalaakaraalavadano maholkaakulaveekshanah |
sataanirbhinnameghaugho damshtraarugvyaaptadiktatah || 17 ||

Uchchhvaasaakrishtabhootesho nishshvaasatyaktavishvasrit |
antarbhramajjagadgarbhonanto brahmakapaalahrit || 18 ||

Ugro veero mahaavishnurjvalanah sarvatomukhah |
nrisimho bheeshano bhadro mrityumrityuh sanaatanah || 19 ||

Sabhaastambhodbhavo bheemah sheeromaalee maheshvarah |
dvaadashaadityachoodaalah kalpadhoomasataachchhavih || 20 ||

Hiranyakorahsthalabhinnakhah simhamukhonaghah |
prahlaadavarado dheemaan bhaktasanghapratishthitah || 21 ||

Brahmarudraadisamsevyah siddhasaadhyaprapoojitah |
lakshmeenrisimho devesho jvaalaajihvaantramaalikah || 22 ||

Khadgee khetee maheshvaasee kapaalee musalee halee |
paashee shoolee mahaabaahurjvaraghno rogalunthakah || 23 ||

Maunjeeyuk chhaatrako dandee krishnaajinadharo vatuh |
adheetavedo vedaantoddhaarako brahmanaishthikah || 24 ||

Aheenashayanapreetah aaditeyonagho harih |
samvitpriyah saamavedyo baliveshmapratishthitah || 25 ||

Balikshaalitapaadaabjo vindhyaavalivimaanitah |
tripaadabhoomisveekartaa vishvaroopapradarshakah || 26 ||

Dhritatrivikramah svaanghrinakhabhinnaandakharparah |
pajjaatavaahineedhaaraapavitritajagattrayah || 27 ||

Vidhisammaanitah punyo daityayoddhaa jayorjitah |
suraraajyapradah shukramadahritsugateeshvarah || 28 ||

Jaamadagnyah kuthaaree cha kaartaveeryavidaaranah |
renukaayaah shirohaaree dushtakshatriyamardanah || 29 ||

Varchasvee daanasheelashcha dhanushmaan brahmavittamah |
atyudagrah samagrashcha nyagrodho dushtanigrahah || 30 ||

Ravivamshasamudbhooto raaghavo bharataagrajah |
kausalyaatanayo raamo vishvaamitrapriyankarah || 31 ||

Taatakaarih subaahughno balaatibalamantravaan |
ahalyaashaapavichchhedee pravishtajanakaalayah || 32 ||

Svayamvarasabhaasamstha eeshachaapaprabhanjanah |
jaanakeeparinetaa cha janakaadheeshasamstutah || 33 ||

Jamadagnitanoojaatayoddhaayodhyaadhipaagraneeh |
pitrivaakyaprateepaalastyaktaraajyah salakshmanah || 34 ||

Saseetashchitrakootastho bharataahitaraajyakah |
kaakadarpaprahartaa cha dandakaaranyavaasakah || 35 ||

Panchavatyaam vihaaree cha svadharmapariposhakah |
viraadhahaagastyamukhyamunisammaanitah pumaan || 36 ||

Indrachaapadharah khadgadharashchaakshayasaayakah |
kharaantako dooshanaaristrishiraskaripurvrishah || 37 ||

Tatah shoorpanakhaanaasaachchhettaa valkaladhaarakah |
jataavaan parnashaalaastho maareechabalamardakah || 38 ||

Pakshiraatkritasamvaado ravitejaa mahaabalah |
shabaryaaneetaphalabhuk hanoomatparitoshitah || 39 ||

Sugreevaabhayado daityakaayakshepanabhaasurah |
saptataalasamuchchhettaa vaalihritkapisamvritah || 40 ||

Vaayusoonukritaasevastyaktapampah kushaasanah |
udanvatteeragah shooro vibheeshanavarapradah || 41 ||

Setukriddaityahaa praaptalankolankaaravaan svayam |
atikaayashirashchhettaa kumbhakarnavibhedanah || 42 ||

Dashakanthashirodhvamsee jaambavatpramukhaavritah |
jaanakeeshah suraadhyakshah saaketeshah puraatanah || 43 ||

Punyashloko vedavedyah svaamiteerthanivaasakah |
lakshmeesarahkelilolo lakshmeesho lokarakshakah || 44 ||

Devakeegarbhasambhooto yashodekshanalaalitah |
vasudevakritastotro nandagopamanoharah || 45 ||

Chaturbhujah komalaango gadaavaanneelakuntalah |
pootanaapraanasamhartaa trinaavartavinaashanah || 46 ||

Gargaaropitanaamaanko vaasudevo hyadhokshajah |
gopikaastanyapaayee cha balabhadraanujochyutah || 47 ||

Vaiyaaghranakhabhooshashcha vatsajidvatsavardhanah |
ksheerasaaraashanarato dadhibhaandapramardanah || 48 ||

Navaneetaapahartaa cha neelaneeradabhaasurah |
aabheeradrishtadaurjanyo neelapadmanibhaananah || 49 ||

Maatridarshitavishvaasya ulookhalanibandhanah |
nalakoobarashaapaanto godhoolichchhuritaangakah || 50 ||

Gosangharakshakah shreesho brindaaranyanivaasakah |
vatsaantako bakadveshee daityaambudamahaanilah || 51 ||

Mahaajagarachandaagnih shakatapraanakantakah |
indrasevyah punyagaatrah kharajichchandadeedhitih || 52 ||

Taalapakvaphalaashee cha kaaleeyaphanidarpahaa |
naagapatneestutipreetah pralambaasurakhandanah || 53 ||

Daavaagnibalasamhaaree phalaahaaree gadaagrajah |
gopaanganaachelachorah paatholeelaavishaaradah || 54 ||

Vamshagaanapraveenashcha gopeehastaambujaarchitah |
munipatnyaahritaahaaro munishreshtho munipriyah || 55 ||

Govardhanaadrisandhartaa sankrandanatamopahah |
sadudyaanavilaasee cha raasakreedaaparaayanah || 56 ||

Varunaabhyarchito gopeepraarthitah purushottamah |
akroorastutisampreetah kubjaayauvanadaayakah || 57 ||

Mushtikorahprahaaree cha chaanoorodaradaaranah |
mallayuddhaagraganyashcha pitribandhanamochakah || 58 ||

Mattamaatangapanchaasyah kamsagreevaanikrintanah |
ugrasenapratishthaataa ratnasimhaasanasthitah || 59 ||

Kaalanemikhaladveshee muchukundavarapradah |
saalvasevitadurdharsharaajasmayanivaaranah || 60 ||

Rukmigarvaapahaaree cha rukmineenayanotsavah |
pradyumnajanakah kaamee pradyumno dvaarakaadhipah || 61 ||

Manyaahartaa mahaamaayo jaambavatkritasangarah |
jaamboonadaambaradharo gamyo jaambavateevibhuh || 62 ||

Kaalindeeprathitaaraamakelirgunjaavatamsakah |
mandaarasumanobhaasvaan shacheeshaabheeshtadaayakah || 63 ||

Satraajinmaanasollaasee satyaajaanih shubhaavahah |
shatadhanvaharah siddhah paandavapriyakotsavah || 64 ||

Bhadrapriyah subhadraayaa bhraataa naagnaajiteevibhuh |
kireetakundaladharah kalpapallavalaalitah || 65 ||

Bhaishmeepranayabhaashaavaan mitravindaadhipobhayah |
svamoortikelisampreeto lakshmanodaaramaanasah || 66 ||

Praagjyotishaadhipadhvamsee tatsainyaantakaromritah |
bhoomistuto bhooribhogo bhooshanaambarasamyutah || 67 ||

Bahuraamaakritaahlaado gandhamaalyaanulepanah |
naaradaadrishtacharito devesho vishvaraadguruh || 68 ||

Baanabaahuvidaarashcha taapajvaravinaashakah |
ushoddharshayitaavyaktah shivavaaktushtamaanasah || 69 ||

Maheshajvarasamstutyah sheetajvarabhayaantakah |
nrigaraajoddhaarakashcha paundrakaadivadhodyatah || 70 ||

Vividhaarichchhalodvignabraahmaneshu dayaaparah |
jaraasandhabaladveshee keshidaityabhayankarah || 71 ||

Chakree chaidyaantakah sabhyo raajabandhavimochakah |
raajasooyahavirbhoktaa snigdhaangah shubhalakshanah || 72 ||

Dhaanaabhakshanasampreetah kuchelaabheeshtadaayakah |
sattvaadigunagambheero draupadeemaanarakshakah || 73 ||

Bheeshmadhyeyo bhaktavashyo bheemapoojyo dayaanidhih |
dantavaktrashirashchhettaa krishnah krishnaasakhah svaraat || 74 ||

Vaijayanteepramodee cha barhibarhavibhooshanah |
paarthakauravasandhaanakaaree dushshaasanaantakah || 75 ||

Buddho vishuddhah sarvajnyah kratuhimsaavinindakah |
tripurastreemaanabhangah sarvashaastravishaaradah || 76 ||

Nirvikaaro nirmamashcha niraabhaaso niraamayah |
jaganmohakadharmee cha digvastro dikpateeshvarah || 77 ||

Kalkee mlechchhaprahartaa cha dushtanigrahakaarakah |
dharmapratishtaakaaree cha chaaturvarnyavibhaagakrit || 78 ||

Yugaantako yugaakraanto yugakridyugabhaasakah |
kaamaarih kaamakaaree cha nishkaamah kaamitaarthadah || 79 ||

Bhargo varenyah savituh shaarngee vaikunthamandirah |
hayagreevah kaitabhaarih graahaghno gajarakshakah || 80 ||

Sarvasamshayavichchhettaa sarvabhaktasamutsukah |
kapardee kaamahaaree cha kalaa kaashthaa smritirdhritih || 81 ||

Anaadiraprameyaujaah pradhaanah sanniroopakah |
nirlepo nihsprihosango nirbhayo neetipaaragah || 82 ||

Nishpreshyo nishkriyah shaanto nishprapancho nidhirnayah
karmyakarmee vikarmee cha karmepsuh karmabhaavanah || 83 ||

Karmaangah karmavinyaaso mahaakarmee mahaavratee |
karmabhukkarmaphaladah karmeshah karmanigrahah || 84 ||

Naro naaraayano daantah kapilah kaamadah shuchih |
taptaa japtaakshamaalaavaan gantaa netaa layo gatih || 85 ||

Shishto drashtaa ripudveshtaa roshtaa veshtaa mahaanatah |
roddhaa boddhaa mahaayoddhaa shraddhaavaan satyadheeh shubhah || 86 ||

Mantree mantro mantragamyo mantrakritparamantrahrit |
mantrabhrinmantraphalado mantresho mantravigrahah || 87 ||

Mantraango mantravinyaaso mahaamantro mahaakramah |
sthiradheeh sthiravijnyaanah sthiraprajnyah sthiraasanah || 88 ||

Sthirayogah sthiraadhaarah sthiramaargah sthiraagamah |
nishshreyaso nireehognirniravadyo niranjanah || 89 ||

Nirvairo nirahankaaro nirdambho nirasooyakah |
anantonantabaahooruranantaanghriranantadrik || 90 ||

Anantavaktronantaangonantaroopo hyanantakrit |
oordhvaretaa oordhvalingo hyoordhvamoordhordhvashaakhakah || 91 ||

Oordhva oordhvaadhvarakshee cha hyoordhvajvaalo niraakulah |
beejam beejaprado nityo nidaanam nishkritih kritee || 92 ||

Mahaananeeyan garimaa sushamaa chitramaalikah |
nabhah springnabhaso jyotirnabhasvaannirnabhaa nabhah || 93 ||

Abhurvibhuh prabhuh shambhurmaheeyaan bhoorbhuvaakritih |
mahaanando mahaashooro mahoraashirmahotsavah || 94 ||

Mahaakrodho mahaajvaalo mahaashaanto mahaagunah |
satyavratah satyaparah satyasandhah sataam gatih || 95 ||

Satyeshah satyasankalpah satyachaaritralakshanah |
antashcharo hyantaraatmaa paramaatmaa chidaatmakah || 96 ||

Rochano rochamaanashcha saakshee shaurirjanaardanah |
mukundo nandanishpandah svarnabinduh purandarah || 97 ||

Arindamah sumandashcha kundamandaarahaasavaan |
syandanaaroodhachandaango hyaanandee nandanandanah || 98 ||

Anasooyaanandanotrinetraanandah sunandavaan |
shankhavaanpankajakarah kunkumaanko jayaankushah || 99 ||

Ambhojamakarandaadhyo nishpankogarupankilah |
indrashchandrarathashchandrotichandrashchandrabhaasakah || 100 ||

Upendra indraraajashcha vaagindrashchandralochanah |
pratyak paraak parandhaama paramaarthah paraatparah || 101 ||

Apaaravaak paaragaamee paaraavaarah paraavarah |
sahasvaanarthadaataa cha sahanah saahasee jayee || 102 ||

Tejasvee vaayuvishikhee tapasvee taapasottamah |
aishvaryodbhootikridbhootiraishvaryaangakalaapavaan || 103 ||

Ambhodhishaayee bhagavaan sarvajnyah saamapaaragah |
mahaayogee mahaadheero mahaabhogee mahaaprabhuh || 104 ||

Mahaaveero mahaatushtirmahaapushtirmahaagunah |
mahaadevo mahaabaahurmahaadharmo maheshvarah || 105 ||

Sameepago dooragaamee svargamaarganirargalah |
nago nagadharo naago naagesho naagapaalakah || 106 ||

Hiranmayah svarnaretaa hiranyaarchirhiranyadah |
gunaganyah sharanyashcha punyakeertih puraanagah || 107 ||

Janyabhrijjanyasannaddho divyapanchaayudho vashee |
daurjanyabhangah parjanyah saujanyanilayolayah || 108 ||

Jalandharaantako bhasmadaityanaashee mahaamanaah |
shreshthah shravishtho draaghishtho garishtho garudadhvajah || 109 ||

Jyeshtho dradhishtho varshishtho draagheeyaan pranavah phanee |
sampradaayakarah svaamee suresho maadhavo madhuh || 110 ||

Nirnimesho vidhirvedhaa balavaan jeevanam balee |
smartaa shrotaa vikartaa cha dhyaataa netaa samosamah || 111 ||

Hotaa potaa mahaavaktaa rantaa mantaa khalaantakah |
daataa graahayitaa maataa niyantaanantavaibhavah || 112 ||

Goptaa gopayitaa hantaa dharmajaagaritaa dhavah |
kartaa kshetrakarah kshetrapradah kshetrajnya aatmavit || 113 ||

Kshetree kshetraharah kshetrapriyah kshemakaro marut |
bhaktiprado muktidaayee shaktido yuktidaayakah || 114 ||

Shaktiyungmauktikasragvee sooktiraamnaayasooktigah |
dhananjayo dhanaadhyaksho dhaniko dhanadaadhipah || 115 ||

Mahaadhano mahaamaanee duryodhanavimaanitah |
ratnaakaro ratnarochee ratnagarbhaashrayah shuchih || 116 ||

Ratnasaanunidhirmauliratnabhaa ratnakankanah |
antarlakshyontarabhyaasee chaantardhyeyo jitaasanah || 117 ||

Antarango dayaavaamshcha hyantarmaayo mahaarnavah |
sarasah siddharasikah siddhih saadhyah sadaagatih || 118 ||

Aayuhprado mahaayushmaanarchishmaanoshadheepatih |
ashtashreerashtabhaagoshtakakubvyaaptayasho vratee || 119 ||

Ashtaapadah suvarnaabho hyashtamoortistrimoortimaan |
asvapnah svapnagah svapnah susvapnaphaladaayakah || 120 ||

Duhsvapnadhvamsako dhvastadurnimittah shivankarah |
suvarnavarnah sambhaavyo varnito varnasammukhah || 121 ||

Suvarnamukhareeteerashivadhyaatapadaambujah |
daakshaayaneevachastushto doorvaasodrishtigocharah || 122 ||

Ambareeshavratapreeto mahaakrittivibhanjanah |
mahaabhichaarakadhvamsee kaalasarpabhayaantakah || 123 ||

Sudarshanah kaalameghashyaamah shreemantrabhaavitah |
hemaambujasarahsnaayee shreemanobhaavitaakritih || 124 ||

Shreepradattaambujasragvee shreekelih shreenidhirbhavah |
shreeprado vaamano lakshmeenaayakashcha chaturbhujah || 125 ||

Santriptastarpitasteerthasnaatrisaukhyapradarshakah |
agastyastutisamhrishto darshitaavyaktabhaavanah || 126 ||

Kapilaarchih kapilavaan susnaataaghavipaatanah |
vrishaakapih kapisvaamimanontahsthitavigrahah || 127 ||

Vahnipriyorthasambhaavyo janalokavidhaayakah |
vahniprabho vahnitejaah shubhaabheeshtaprado yamee || 128 ||

Vaarunakshetranilayo varuno vaaranaarchitah |
vaayusthaanakritaavaaso vaayugo vaayusambhritah || 129 ||

Yamaantakobhijanano yamalokanivaaranah |
yaminaamagraganyashcha samyamee yamabhaavitah || 130 ||

Indrodyaanasameepasthah indradrigvishayah prabhuh |
yaksharaat saraseevaaso hyakshayyanidhikoshakrit || 131 ||

Svaamiteerthakritaavaasah svaamidhyeyo hyadhokshajah |
varaahaadyashtateerthaabhisevitaanghrisaroruhah || 132 ||

Paanduteerthaabhishiktaango yudhishthiravarapradah |
bheemaantahkaranaaroodhah shvetavaahanasakhyavaan || 133 ||

Nakulaabhayado maadreesahadevaabhivanditah |
krishnaashapathasandhaataa kunteestutirato damee || 134 ||

Naaradaadimunistutyo nityakarmaparaayanah |
darshitaavyaktaroopashcha veenaanaadapramoditah || 135 ||

Shatkotiteerthacharyaavaan devateerthakritaashramah |
bilvaamalajalasnaayee sarasvatyambusevitah || 136 ||

Tumburoodakasamsparshajanachittatamopahah |
matsyavaamanakoormaaditeertharaajah puraanabhrit || 137 ||

Chakradhyeyapadaambhojah shankhapoojitapaadukah |
raamateerthavihaaree cha balabhadrapratishthitah || 138 ||

Jaamadagnyasarasteerthajalasechanatarpitah |
paapaapahaarikeelaalasusnaataaghavinaashanah || 139 ||

Nabhogangaabhishiktashcha naagateerthaabhishekavaan |
kumaaradhaaraateerthastho vatuveshah sumekhalah || 140 ||

Vriddhasya sukumaaratvapradah saundaryavaan sukhee |
priyamvado mahaakukshirikshvaakukulanandanah || 141 ||

Neelagoksheeradhaaraabhoorvaraahaachalanaayakah |
bharadvaajapratishthaavaan brihaspativibhaavitah || 142 ||

Anjanaakritapoojaavaan aanjaneyakaraarchitah |
anjanaadrinivaasashcha munjakeshah purandarah || 143 ||

Kinnaradvayasambandhibandhamokshapradaayakah |
vaikhaanasamakhaarambho vrishajnyeyo vrishaachalah || 144 ||

Vrishakaayaprabhettaa cha kreedanaachaarasambhramah |
sauvarchaleyavinyastaraajyo naaraayanah priyah || 145 ||

Durmedhobhanjakah praajnyo brahmotsavamahotsukah |
bhadraasurashirashchhettaa bhadrakshetree subhadravaan || 146 ||

Mrigayaaksheenasannaahah shankharaajanyatushtidah |
sthaanustho vainateyaangabhaavito hyashareeravaan || 147 ||

Bhogeendrabhogasamsthaano brahmaadiganasevitah |
sahasraarkachchhataabhaasvadvimaanaantahsthito gunee || 148 ||

Vishvaksenakritastotrah sanandanavareevritah |
jaahnavyaadinadeesevyah sureshaadyabhivanditah || 149 ||

Suraanganaanrityaparo gandharvodgaayanapriyah |
raakendusankaashanakhah komalaanghrisaroruhah || 150 ||

Kachchhapaprapadah kundagulphakah svachchhakoorparah |
medurasvarnavastraadhyakatideshasthamekhalah || 151 ||

Prollasachchhurikaabhaasvatkatideshah shubhankarah |
anantapadmajasthaananaabhirmauktikamaalikah || 152 ||

Mandaarachaampeyamaalee ratnaabharanasambhritah |
lambayajnyopaveetee cha chandrashreekhandalepavaan || 153 ||

Varadobhayadashchakree shankhee kaustubhadeeptimaan |
shreevatsaankitavakshasko lakshmeesamshritahrittatah || 154 ||

Neelotpalanibhaakaarah shonaambhojasamaananah |
kotimanmathalaavanyashchandrikaasmitapooritah || 155 ||

Sudhaasvachchhordhvapundrashcha kastooreetilakaanchitah |
pundareekekshanah svachchho maulishobhaaviraajitah || 156 ||

Padmasthah padmanaabhashcha somamandalago budhah |
vahnimandalagah sooryah sooryamandalasamsthitah || 157 ||

Shreepatirbhoomijaanishcha vimalaadyabhisamvritah |
jagatkutumbajanitaa rakshakah kaamitapradah || 158 ||

Avasthaatrayayantaa cha vishvatejassvaroopavaan |
jnyaptirjnyeyo jnyaanagamyo jnyaanaateetah suraatigah || 159 ||

Brahmaandaantarbahirvyaapto venkataadrigadaadharah |
venkataadrigadaadhara om namah iti ||
evam shreevenkateshasya keertitam paramaadbhutam || 160 ||

Naamnaam sahasram samshraavyam pavitram punyavardhanam |
shravanaatsarvadoshaghnam rogaghnam mrityunaashanam || 1 ||

Daaridryabhedanam dharmyam sarvaishvaryaphalapradam |
kaalaahivishavichchhedi jvaraapasmaarabhanjanam || 2 ||

[Shatrukshayakaram raajagrahapeedaanivaaranam |
brahmaraakshasakooshmaandabhetaalabhayabhanjanam ||]

Vidyaabhilaashee vidyaavaan dhanaarthee dhanavaan bhavet |
anantakalpajeevee syaadaayushkaamo mahaayashaah || 3 ||

Putraarthee sugunaanputraan labhetaayushmatastatah |
sangraame shatruvijayee sabhaayaam prativaadijit || 4 ||

Divyairnaamabhirebhistu tulaseepoojanaatsakrit |
vaikunthavaasee bhagavatsadrisho vishnusannidhau || 5 ||

Kalhaarapoojanaanmaasaat dviteeya iva yaksharaat |
neelotpalaarchanaatsarvaraajapoojyah sadaa bhavet || 6 ||

Hritsamsthitairnaamabhistu bhooyaaddrigvishayo harih |
vaanchhitaartham tadaa datvaa vaikuntham cha prayachchhati || 7 ||

Trisandhyam yo japennityam sampoojya vidhinaa vibhum |
trivaaram panchavaaram vaa pratyaham kramasho yamee || 8 ||

Maasaadalakshmeenaashah syaat dvimaasaat syaannarendrataa |
trimaasaanmahadaishvaryam tatah sambhaashanam bhavet || 9 ||

Maasam pathannyoonakarmapoortim cha samavaapnuyaat |
maargabhrashtashcha sanmaargam gatasvah svam svakeeyakam || 10 ||

Chaanchalyachittochaanchalyam manassvaasthyam cha gachchhati |
aayuraarogyamaishvaryam jnyaanam moksham cha vindati || 11 ||

Sarvaankaamaanavaapnoti shaashvatam cha padam tathaa |
satyam satyam punassatyam satyam satyam na samshayah || 12 ||

Iti shree brahmaandapuraane vasishthanaaradasamvaade shreevenkataachalamaahaatmye shree venkatesha sahasranaama stotram samaaptam |