Advertisment

Sri Aadhi Varahi Sahasranama Stotram

Sri Aadhi Varahi Sahasranama Stotram

Shreevaaraahee dhyaanam:

Namostu devi vaaraahi jayainkaarasvaroopini
jaya vaaraahi vishveshi mukhyavaaraahi te namah ||1||

Vaaraahamukhi vande tvaam andhe andhini te namah
sarvadurshtapradushtaanaam vaakstambhanakare namah ||2||

Namah stambhini stambhe tvaam jrimbhe jrimbhini te namah
rundhe rundhini vande tvaam namo deveshi mohini ||3||

Svabhaktaanaam hi sarveshaam sarvakaamaprade namah
baahvoh stambhakareem vande jihvaastambhanakaarineem ||4||

Stambhanam kuru shatroonaam kuru me shatrunaashanam
sheeghram vashyam cha kuru me yaagnau vaagaatmikaa sthitaa ||5||

Thachatushtayaroope tvaam sharanam sarvadaa bhaje
humaatmike phadroopena jaya aadyaanane shive ||6||

Dehi me sakalaan kaamaan vaaraahi jagadeeshvari
namastubhyam namastubhyam namastubhyam namo namah ||7||

Vaaraahee gaayatree:

Varaahamukhyai vidmahe dandanaathaayai dheemahee tanno arghri prachodayaat.

Atha shree aadivaaraahee sahasranaama stotram:

Atha dhyaanam

Vande vaaraahavaktraam varamanimakutaam vidrumashrotrabhooshaam
haaraagraiveyatungastanabharanamitaam peetakausheyavastraam
deveem dakshordhvahaste musalamathaparam laangalam vaa kapaalam
vaamaabhyaam dhaarayanteem kuvalayakalikaam shyaamalaam suprasannaam

Devyuvaacha:

Shreekantha karunaasindho deenabandho jagatpate
bhootibhooshitasarvaanga paraatparatara prabho  ||1||

Kritaanjaliputaa bhootvaa prichchhaamyekam dayaanidhe
aadyaa yaa chitsvaroopaa yaa nirvikaaraa niranjanaa  ||2||

Bodhaateetaa jnyaanagamyaa kootasthaanandavigrahaa
agraahyaateendriyaa shuddhaa nireehaa svaavabhaasikaa  ||3||

Gunaateetaa nishprapanchaa hyavaangmanasagocharaa
prakritirjagadutpattisthitisamhaarakaarinee  ||4||

Rakshaarthe jagataam devakaaryaartham vaa suradvishaam
naashaaya dhatte saa deham tattatkaaryaikasaadhanam  ||5||

Tatra bhoodharanaarthaaya yajnyavistaarahetave
vidyutkeshahiranyaakshabalaakaadivadhaaya cha  ||6||

Aavirbabhoova yaa shaktirghoraa bhoodaararoopinee
vaaraahee vikataakaaraa daanavaasuranaashinee  ||7||

Sadyahsiddhikaree devee dhoraa ghorataraa shivaa
tasyaah sahasranaamaakhyam stotram me samudeeraya ||8||

Kripaaleshosti mayi chedbhaagyam me yadi vaa bhavet
anugraahyaa yadyaham syaam tadaa vada dayaanidhe  ||9||

Eeshvara uvaacha:

Saadhu saadhu varaarohe dhanyaa bahumataasi me
shushrooshaadisamutpannaa bhaktishraddhaasamanvitaa tava  ||10||

Sahasranaama vaaraahyaah sarvasiddhividhaayi cha
tava chenna pravakshyaami priye kasya vadaamyaham  ||11||

Kintu gopyam prayatnena samrakshyam praanatopi cha
visheshatah kaliyuge na deyam yasya kasyachit
sarvenyathaa siddhibhaajo bhavishyanti varaanane  ||12||

Om asya shree vaaraaheesahasranaamastotrasya mahaadeva rishih anushtupchhandah

Vaaraahee devataa  “aim” beejam “krom” shaktih “hum” keelakam

Mama sarvaarthasiddhyarthe jape viniyogah

Om vaaraahee vaamanee vaamaa bagalaa vaasavee vasuh
vaidehee virasoorbaalaa varadaa vishnuvallabhaa ||13||

Vanditaa vasudaa vashyaa vyaattaasyaa vanchinee balaa
vasundharaa veetihotraa veetaraagaa vihaayasee  ||14||

Sarvaa khanipriyaa kaamyaa kamalaa kaanchanee ramaa
dhoomraa kapaalinee vaamaa kurukullaa kalaavatee ||15||

Yaamyaagneyee dharaa dhanyaa dharminee dhyaaninee dhruvaa
dhritirlakshmeerjayaa tushtih shaktirmedhaa tapasvinee ||16||

Vedhaa jayaa kritih kaantih svaahaa shaantirdamaa ratih
lajjaa matih smritirnidraa tandraa gauree shivaa svadhaa ||17||

Chandee durgaabhayaa bheemaa bhaashaa bhaamaa bhayaanakaa
bhoodaaraa bhayaapahaa bheerurbhairavee bhangaraa bhatee ||18||

Ghurghuraa ghoshanaa ghoraa ghoshinee ghonasamyutaa
ghanaadhanaa ghargharaa cha ghonayuktaaghanaashinee ||19||

Poorvaagneyee paatu yaamyaa vaayavyuttaravaarunee
aishaanyoordhvaadhahsthitaa cha prishtaa dakshaagravaamagaa ||20||

Hrinnaabhibrahmarandhraarkasvarga paataalabhoomigaa
aim shreeh hreeh kleem teerthagatih preetirdheergeeh kalaavyayaa ||21||

Rigyajuh saamaroopaa cha paraa yaatrinyudumbaraa
gadaasishaktichaapeshushoolachakrakrashtidhaarinee ||22||

Jaratee yuvatee baalaa chaturangabalotkataa
satyaaksharaa chaadhibhetree dhaatree paatree paraa patuh  ||23||

Kshetrajnyaa kampinee jyeshthaa dooradharshaa dhurandharaa
maalinee maaninee maataa maananeeyaa manasvinee ||24||

Mahotkataa manyukaree manuroopaa manojavaa
medasvinee madyarataa madhupaa mangalaamaraa  ||25||

Maayaa maataamayaharee mridaanee mahilaa mritih
mahaadevee mohaharee manjurmrityunjayaamalaa  ||26||

Maamsalaa maanavaa moolaa mahaaraatrimahaalasaa
mrigaankaa meenakaaree  syaanmahishaghnee madantikaa  ||27||

Moorchchhaamohamrishaamoghaamadamrityumalaapahaa
simharkshamahishavyaaghramrigakrodaananaa dhunee ||28||

Dharinee dhaarinee dhenurdharitree dhaavanee dhavaa
dharmadhvanaa dhyaanaparaa dhanadhaanyadharaapradaa  ||29||

Paapadosharipuvyaadhinaashinee siddhidaayinee
kalaakaashthaatrapaapakshaahastrutishvaasaroopinee  ||30||

Samriddhaa subhujaa raudree raadhaa raakaa ramaaranih
raamaa ratih priyaa rushtaa rakshinee ravimadhyagaa  ||31||

Rajanee ramanee revaa rankinee ranjinee ramaa
roshaa roshavatee rookshaa kariraajyapradaa rataa  ||32||

Rookshaa roopavatee raasyaa rudraanee ranapanditaa
gangaa cha yamunaa chaiva sarasvatisvasoormadhuh  ||33||

Gandakee tungabhadraa cha kaaveree kaushikee patuh
khatvoragavatee chaaraa sahasraakshaa pratardanaa  ||34||

Sarvajnyaa shaankaree shaastree jataadhaarinyayoradaa
yaavanee saurabhee kubjaa vakratundaa vadhodyataa  ||35||

Chandraapeedaa vedavedyaa shankhinee neellaohitaa
dhyaanaateetaaparichchhedyaa mrityuroopaa trivargadaa ||36||

Aroopaa bahuroopaa cha naanaaroopaa nataananaa
vrishaakapirvrishaaroodhaa vrisheshee vrishavaahanaa  ||37||

Vrishapriyaa vrishaavartaa vrishaparvaa vrishaakritih
kodandinee naagachoodaa chakshushyaa paramaarthikaa  ||38||

Durvaasaa durgrahaa devee suraavaasaa duraarihaa
durgaa raadhaa durgahantree duraaraadhyaa daveeyasee  ||39||

Duraavaasaa duhprahastaa duhprakampaa duruhinee
suvenee shramanee shyaamaa mrigavyaadhaarkataapinee  ||40||

Durgaa taarkshee paashupatee kaunapee kunapaashanaa
kapardinee kaamakaamaa kamaneeyaa kalojvalaa  ||41||

Kaasaavahritkaarakaanee kambukanthee kritaagamaa
karkashaa kaaranaa kaantaa kalpaakalpaa katankataa  ||42||

Shmashaananilayaa bhinnee gajaarudhaa gajaapahaa
tatpriyaa tatparaa raayaa svarbhaanuh kaalavanchinee  ||43||

Shaakhaa vishaakhaa goshaakhaa sushaakhaa sheshashaakhinee
vyangaa subhaangaa vaamaangaa neelaangaanangaroopinee  ||44||

Saangopaangaa  cha shaarangaa shubhaangaa rangaroopinee
bhadraa subhadraa bhadraakshee simhikaa vinataaditih  ||45||

Hridyaa vadyaa supadyaa cha gadyapadyapriyaa prasooh
charchikaa bhogavatyambaa saarasee shabaree natee  ||46||

Yoginee pushkalaanantaa paraa saankhyaa shachee satee
nimnagaa nimnanaabhishcha sahishnurjaagritee lipih  ||47||

Damayantee damee dandoddandinee daaradaayikaa
deepinee dhaavinee dhaatree dakshakanyaa daridratee  ||48||

Daahinee dravinee darvee dandinee dandanaayikaa
daanapriyaa doshahantree duhkhadaaridryanaashinee ||49||

Doshadaa doshakriddogdhree dohadaa devikaadanaa .
Darveekaree durvalitaa duryugaadvayavaadinee  ||50||

Charaacharaanantavrishtirunmattaa kamalaalasaa
taarinee taarakaantaaraa paraatmaa kubjalochanaa  ||51||

Indurhiranyakavachaa vyavasthaa vyavasaayikaa
eeshanandaa nadee naagee yakshinee sarpinee varee  ||52||

Sudhaa suraa vishvasahaa suvarnaangadadhaarinee
jananee preetipaakeruh saamraajnyee samviduttamaa  ||53||

Ameyaarishtadamanee pingalaa lingadhaarinee chaamundaa plaavinee haalaa brihajjyotirurukramaa  ||54||

Suprateekaa cha sugreevaa havyavaahaa pralaapinee
nabhasyaa maadhavee jyeshthaa shishiraa jvaalinee ruchih  ||55||

Shuklaa shukraa shuchaa shokaa shukee bhekee pikee bhakee
prishadashvaa nabhoyonee suprateekaa vibhaavaree  ||56||

Garvitaa gurvinee ganyaa gururgurutaree gayaa
gandharvee ganikaa gundraa gaarudee gopikaagragaa  ||57||

Ganeshee gaaminee gantree gopatirgandhinee gavee
garjitaa  gaananee gonaa gorakshaa govidaam gatih  ||58||

Graathikee grathikridgoshthee garbharoopaa gunaishinee
paaraskaree paanchanadaa bahuroopaa viroopikaa  ||59||

Oohaa vyoohaa duroohaa cha sammohaa mohahaarinee
yajnyavigrahinee yajnyaa yaayajookaa yashasvinee  ||60||

Agnishthomotyagnishtomo vaajapeyashcha shodashee
pundareekoshvamedhashcha raajasooyashcha naabhasah  ||61||

Svishtakridbahusauvarno gosavashcha mahaavratah vishvajidbrahmayajnyashcha praajaapatyah shilaayavah ||62||

Ashvakraanto rathakraanto vishnukraanto vibhaavasuh
sooryakraanto gajakraanto balibhinnaagayajnyakah ||63||

Saavitree chaardhasaavitree sarvatobhadravaarunah
aadityaamayagodohagavaamayamrigaamayaah ||64||

Sarpamayah kaalapinjah kaundinyopanakaahalah
agnividdvaadashaahah svopaamshuh somadohanah  ||65||

Ashvapratigraho barhirathobhyudaya riddhiraat
sarvasvadakshino deekshaa somaakhyaa samidaahvayah ||66||

Kathaayanashcha godohah svaahaakaarastanoonapaat
dandaapurushamedhashcha shyeno vajra ishuryamah ||67||

Angiraa kangabherundaa chaandraayanaparaayanaa
jyotishthomah kuto darsho nandyaakhyah paurnamaasikah ||68||

Gajapratigraho raatrih saurabhah shaankalaayanah
saubhaagyakrichcha kaareesho vaitalaayanaraamathee ||69||

Shochishkaaree naachiketah shaantikritpushtikrittathaa
vainateyochchaatanau cha vasheekaranamaarane ||70||

Trailokyamohano veerah kandarpabalashaatanah shankhachoodo gajaachchhaayo raudraakhyo vishnuvikramah  ||71||

Bhairavah kavahaakhyashchaavabhrithoshtaakapaalakah
shraushat vaushat vashatkaarah paakasamsthaa parishrutee ||72||

Chayano naramedhashcha kaareeree ratnadaanikaa
sautraamanee cha bhaarundaa baarhaspatyo balangamah ||73||

Prachetaah sarvasatrashcha gajamedhah karambhakah
havihsamsthaa somasamsthaa paakasamsthaa garutmatee ||74||

Satyasooryashchamasah sruksruvolookhalamekshanee
chapalo manthinee medhee yoopah praagvamshakunjikaa ||75||

Rashmirashushcha dobhyashcha vaarunodah pavih kuthaa
aaptoryaamo dronakalasho maitraavaruna aashvinah ||76||

Paatneevatashcha manthee cha haariyojana eva cha
pratiprasthaanashukrau cha saamidhenee samitsamaa ||77||

Hotaadhvaryustathodghaataa netaa tvashtaa cha yotrikaa
aagneedhrochchhavagaashtaavagraavastutpratardakah ||78||

Subrahmanyo braahmanashcha maitraavarunavaarunau
prastotaa pratiprasthaataa yajamaanaa dhruvantrikaa ||79||

Aamikshaameeshadaajyam cha havyam kavyam charuh payah
juhooddhunobhrit brahmaa trayee tretaa tarashvinee  ||80||

Purodaashah pashukarshah prekshanee brahmayajnyinee
agnijihvaa darbharomaa brahmasheershaa mahodaree ||81||

Amritapraashikaa naaraayanee nagnaa digambaraa
omkaarinee chaturvedaroopaa shrutiranulvanaa ||82||

Ashtaadashabhujaa rambhaa satyaa gaganachaarinee
bheemavaktraa mahaavaktraa keertiraakrishnapingalaa  ||83||

Krishnamoorddhaa mahaamoorddhaa ghoramoorddhaa bhayaananaa
ghoraananaa ghorajihvaa ghoraraavaa mahaavrataa ||84||

Deeptaasyaa deeptanetraa chandapraharanaa jatee
surabhee saunabhee veechee chhaayaa sandhyaa cha maamsalaa ||85||

Krishnaa krishnaambaraa krishnashaarnginee krishnavallabhaa traasinee mohinee dveshyaa mrityuroopaa bhayaavahaa  ||86||

Bheeshanaa daanavendraghnee kalpakartree kshayankaree
abhayaa prithivee saadhvee keshinee vyaadhijanmahaa ||87||

Akshobhyaa hlaadinee kanyaa pavitraa ropinee shubhaa
kanyaadevee suraadevee bheemaadevee madantikaa ||88||

Shaakambaree mahaashvetaa dhoomraa dhoomreshvareeshvaree
veerabhadraa mahaabhadraa mahaadevee mahaasuree ||89||

Shmashaanavaasinee deeptaa chitisamsthaa chitipriyaa
kapaalahastaa khatvaangee khadginee shoolinee halee ||90||

Kaantaarinee mahaayogee yogamaargaa yugagrahaa
dhoomraketurmahaasyaayuryugaanaam parivartinee ||91||

Angaarinyankushakaraa ghantaavarnaa cha chakrinee vetaalee brahmavetaalee mahaavetaalikaa tathaa ||92||

Vidyaaraajnyee moharaajnyee mahaaraajnyee mahodaree
bhootam bhavyam bhavishyam cha saankhyam yogastato damah ||93||

Adhyaatmam chaadhidaivam chaadhibhootaamsha eva cha
ghantaaravaa viroopaakshee shikhichichchhreechayapriyaa ||94||

Khadgashoolagadaahastaa mahishaasuramardinee
maatangee mattamaatangee kaushikee brahmavaadinee ||95||

Ugratejaa siddhasenaa jrimbhinee mohinee tathaa jayaa cha vijayaa chaiva vinataa kadrureva cha ||96||

Dhaatree vidhaatree vikraantaa dhvastaa moorchchhaa cha moorchchhanee
damanee daaminee damyaa chhedinee taapinee tapee ||97||

Bandhinee baadhinee bandhyaa bodhaateetaa budhapriyaa
harinee haarinee hantree dharinee dhaarinee dharaa ||98||

Visaadhinee saadhinee cha sandhyaa sangopanee priyaa
revatee kaalakarnee cha siddhilakshmeerarundhatee ||99||

Dharmapriyaa dharmaratih dharmishthaa dharmachaarinee
vyushtih khyaatih sineevaalee kuhooh ritumatee mritih ||100||

Tavaashtree vairochanee maitree neerajaa kaitabheshvaree
bhramanee bhraamanee bhraamaa bhramaree bhraamaree bhramaa ||101||

Nishkalaa kalahaa neetaa kaulaakaaraa kalebaraa
vidyujjihvaa varshinee cha hiranyaakshanipaatinee ||102||

Jitakaamaa kaamrigayaa kolaa kalpaanginee kalaa
pradhaanaa taarakaa taaraa hitaatmaa hitabhedinee ||103||

Duraksharaa parambrahma mahaataanaa mahaahavaa
vaarunee vyarunee vaanee veenaa venee vihangamaa ||104||

Modapriyaa modakinee plavanee plaavinee plutih ajaraa lohitaa laakshaa prataptaa vishvabhojinee ||105||

Mano buddhirahankaarah kshetrajnyaa kshetrapaalikaa
chaturvedaa chaturbhaaraa chaturantaa charupriyaa ||106||

Charvinee chorinee chaaree chaankaree charmabhebhairavee
nirlepaa nishprapanchaa cha prashaantaa nityavigrahaa ||107||

Stavyaa stavapriyaa vyaalaa gururaashritavatsalaa
nishkalankaa niraalambaa nirdvandvaa nishparigrahaa ||108||

Nirgunaa nirmalaa nityaa nireehaa niraghaa navaa
nirindriyaa niraabhaasaa nirmohaa neetinaayikaa ||109||

Nirindhanaa nishkalaa cha leelaakaaraa niraamayaa
mundaa viroopaa vikritaa pingalaakshee gunottaraa ||110||

Padmagarbhaa mahaagarbhaa vishvagarbhaa vilakshanaa
paramaatmaa pareshaanee paraa paaraa parantapaa ||111||

Samsaarasetuh krooraakshee moorchchhaa mattaa manupriyaa
vismayaa durjayaa dakshaa tanuhantree dayaalayaa ||112||

Parabrahmaanandaroopaa sarvasiddhividhaayinee om
evamuddaamaratantraanmayoddhritya prakaashitam ||113||

Gopaneeyam prayatnena naakhyeyam yasya kasyachit
yadeechchhasi drutam siddhim aishvaryam chirajeevitaam ||114||

Aarogyam nripasammaanam tadaa naamaani keertayet
naamnaam sahasram vaaraahyaah mayaa te samudeeritam ||115||

Yah pathechchhrinuyaadvaapi sarvapaapaih pramuchyate .
Ashchamedhasahasrasya vaajapeyashatasya cha ||116||

Pundareekaayutasyaapi phalam paathaat prajaayate
pathatah sarvabhaavena sarvaah syuh siddhayah kare ||117||

Jaayate mahadaishvaryam sarveshaam dayito bhavet
dhanasaaraayate vahniragaadhobdhih kanaayate ||118||

Siddhayashcha trinaayante vishamapyamritaayate
haaraayante mahaasarpaah simhah kreedaamrigaayate ||119||

Daasaayante maheepaalaa jaganmitraayatekhilam
tasmaannaamnaam sahasrena stutaa saa jagadambikaa
prayachchhatyakhilaan kaamaan dehaante paramaam gatim ||120||

Iti uddaamaratantraantargatam shree aadi vaaraahee sahasranaama stotram sampoornam