Advertisment

Vakaaraadi Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali

Vakaaraadi Varaha Ashtottara Shatanamavali

Vakaaraadi Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Varaahaaya Namah
 2. Om Varadaaya Namah
 3. Om Vandyaaya Namah
 4. Om Varenyaaya Namah
 5. Om Vasudevajaaya Namah
 6. Om Vashatkaaraaya Namah
 7. Om Vasunidhaye Namah
 8. Om Vasudhoddharanaaya Namah
 9. Om Vasave Namah
 10. Om Vasudevaaya Namah
 11. Om Vasumateedamshtraaya Namah
 12. Om Vasumateepriyaaya Namah
 13. Om Vanadhistomaromaandhave Namah
 14. Om Vajraromne Namah
 15. Om Vadaavadaaya Namah
 16. Om Valakshaangaaya Namah
 17. Om Vashyavishvaaya Namah
 18. Om Vasudhaadharasannibhaaya Namah
 19. Om Vanajodaradurvaaravishaadadhvamsanodayaaya Namah
 20. Om Valgatsataajaatavaatadhootajeemootasamhataye Namah
 21. Om Vajradamshtraagravichchhinnahiranyaakshadharaadharaaya Namah
 22. Om Vashishtaadyarshinikarastooyamaanaaya Namah
 23. Om Vanaayanaaya Namah
 24. Om Vanajaasanarudrendraprasaadita Mahaashayaaya Namah
 25. Om Varadaanavinirdhootabrahmabraahmanasamshayaaya Namah
 26. Om Vallabhaaya Namah
 27. Om Vasudhaahaarirakshobalanishoodanaaya Namah
 28. Om Vajrasaarakhuraaghaatadalitaabdhirasaahipaaya Namah
 29. Om Valadvaalotkataatopadhvastabrahmaandakarparaaya Namah
 30. Om Vadanaantargataayaatabrahmaandashvaasapaddhataye Namah
 31. Om Varchasvine Namah
 32. Om Varadamshtraagrasamunmeelitadiktataaya Namah
 33. Om Vanajaasananaasaantarhamsavaahaavarohitaaya Namah
 34. Om Vanajaasanadrikpadmavikaasaadbhutabhaaskaraaya Namah
 35. Om Vasudhaabhramaraaroodhadamshtraapadmaagrakesaraaya Namah
 36. Om Vasudhaadhoomamashikaa Ramyadamshtraapradeepakaaya Namah
 37. Om Vasudhaasahasrapatramrinaalaayita Damshtrikaaya Namah
 38. Om Vasudhendeevaraakraantadamshtraachandrakalaanchitaaya Namah
 39. Om Vasudhaabhaajanaalambadamshtraarajatayashtikaaya Namah
 40. Om Vasudhaabhoodharaavedhi Damshtraasoocheekritaadbhutaaya Namah
 41. Om Vasudhaasaagaraahaaryalokalokapadhridradaaya Namah
 42. Om Vasudhaavasudhaahaarirakshodhrichchhringayugmakaaya Namah
 43. Om Vasudhaadhassamaalambinaalastambha Prakampanaaya Namah
 44. Om Vasudhaachchhatrarajatadandachchhringamanoharaaya Namah
 45. Om Vatamseekritamandaaraaya Namah
 46. Om Valaksheekritabhootalaaya Namah
 47. Om Varadeekritavrittaantaaya Namah
 48. Om Vasudheekritasaagaraaya Namah
 49. Om Vashyamaayaaya Namah
 50. Om Varagunakriyaadhaaraaya Namah
 51. Om Varaabhithaaya Namah
 52. Om Varunaalayavaastavyajantuvidraavighurghuraaya Namah
 53. Om Varunaalayavichchhetre Namah
 54. Om Varunaadiduraasadaaya Namah
 55. Om Vanajaasanasantaanaavanajaata Mahaakripaaya Namah
 56. Om Vatsalaaya Namah
 57. Om Vahnivadanaaya Namah
 58. Om Varaahavamayaaya Namah
 59. Om Vasave Namah
 60. Om Vanamaaline Namah
 61. Om Vandivedaaya Namah
 62. Om Vayasthaaya Namah
 63. Om Vanajodaraaya Namah
 64. Om Vedatvache Namah
 65. Om Vedavide Namah
 66. Om Vedine Namah
 67. Om Vedavaadine Namah
 68. Om Vedavedaangatattvajnyaaya Namah
 69. Om Vedamoortaye Namah
 70. Om Vedavidvedya Vibhavaaya Namah
 71. Om Vedeshaaya Namah
 72. Om Vedarakshanaaya Namah
 73. Om Vedaantasindhusanchaarine Namah
 74. Om Vedadooraaya Namah
 75. Om Vedaantasindhumadhyasthaachaloddhartre Namah
 76. Om Vitaanakrite Namah
 77. Om Vitaaneshaaya Namah
 78. Om Vitaanaangaaya Namah
 79. Om Vitaanaphaladaaya Namah
 80. Om Vibhave Namah
 81. Om Vitaanabhaavanaaya Namah
 82. Om Vishvabhaavanaaya Namah
 83. Om Vishvaroopadhrite Namah
 84. Om Vishvadamshtraaya Namah
 85. Om Vishvagarbhaaya Namah
 86. Om Vishvagaaya Namah
 87. Om Vishvasammataaya Namah
 88. Om Vedaaranyacharaaya Namah
 89. Om Vaamadevaadimrigasamvritaaya Namah
 90. Om Vishvaatikraantamahimne Namah
 91. Om Vanyabhoopataye Namah
 92. Om Vaikunthakolaaya Namah
 93. Om Vikunthaleelaaya Namah
 94. Om Vilayasindhugaaya Namah
 95. Om Vaptahkabalitaajaandaaya Namah
 96. Om Vegavate Namah
 97. Om Vishvapaavanaaya Namah
 98. Om Vipashchidaashayaaranyapunyasphoortaye Namah
 99. Om Vishrinkhalaaya Namah
 100. Om Vishvadrohikshayakaraaya Namah
 101. Om Vishvaadhikamahaabalaaya Namah
 102. Om Veeryasindhave Namah
 103. Om Vivadbandhave Namah
 104. Om Viyatsindhutarangitaaya Namah
 105. Om Vyaadattavidveshisattvamustaaya Namah
 106. Om Vishvagunaambudhaye Namah
 107. Om Vishvamangalakaantaarakrita Leelaavihaaraaya Namah
 108. Om Vishvamangaladottungakarunaapaangaaya Namah

|| Iti Vakaaraadi Shree Varaaha Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||