Advertisment

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Veerabhadraaya Namah
 2. Om Mahaashooraaya Namah
 3. Om Raudraaya Namah
 4. Om Rudraavataarakaaya Namah
 5. Om Shyaamaangaaya Namah
 6. Om Ugradamshtraaya Namah
 7. Om Bheemanetraaya Namah
 8. Om Jitendriyaaya Namah
 9. Om Oordhvakeshaaya Namah
 10. Om Bhootanaathaaya Namah
 11. Om Khadgahastaaya Namah
 12. Om Trivikramaaya Namah
 13. Om Vishvavyaapine Namah
 14. Om Vishvanaathaaya Namah
 15. Om Vishnuchakravibhanjanaaya Namah
 16. Om Bhadrakaaleepataye Namah
 17. Om Bhadraaya Namah
 18. Om Bhadraakshaabharanaanvitaaya Namah
 19. Om Bhaanudantabhide Namah
 20. Om Ugraaya Namah
 21. Om Bhagavate Namah
 22. Om Bhaavagocharaaya Namah
 23. Om Chandamoortaye Namah
 24. Om Chaturbaahave Namah
 25. Om Chaturaaya Namah
 26. Om Chandrashekharaaya Namah
 27. Om Satyapratijnyaaya Namah
 28. Om Sarvaatmane Namah
 29. Om Sarvasaakshine Namah
 30. Om Niraamayaaya Namah
 31. Om Nityaaya Namah
 32. Om Nirootapaapaughaaya Namah
 33. Om Nirvikalpaaya Namah
 34. Om Niranjanaaya Namah
 35. Om Bhaarateenaasikachchhaadaaya Namah
 36. Om Bhavarogamahaabhishaje Namah
 37. Om Bhaktaikarakshakaaya Namah
 38. Om Balavate Namah
 39. Om Bhasmoddhoolitavigrahaaya Namah
 40. Om Dakshaaraye Namah
 41. Om Dharmamoortaye Namah
 42. Om Daityasanghabhayankaraaya Namah
 43. Om Paatrahastaaya Namah
 44. Om Paavakaakshaaya Namah
 45. Om Makhaantakaaya Namah
 46. Om Mahaatejase Namah
 47. Om Mahaabhayanivaaranaaya Namah
 48. Om Mahaaveeraganaadhyakshaaya Namah
 49. Om Ganaadhyakshaaya Namah
 50. Om Mahaaghoranrisimhajite Namah
 51. Om Nishvaasamaarutoddhootakulaparvatasanchayaaya Namah
 52. Om Dantanishpe Shanaaraavamukharee Kritadiktataaya Namah
 53. Om Paadasanghattagodbhraantasheshasheershasahasrakaaya Namah
 54. Om Bhaanukotiprabhaabhaasvanmanikundalamanditaaya Namah
 55. Om Sheshabhooshaaya Namah
 56. Om Charmavaasase Namah
 57. Om Chaaruhastojjvalattanave Namah
 58. Om Upendrendrayamaadidevaanaamangarakshakaaya Namah
 59. Om Pattasapraasaparashugadaadyaayudhashobhitaaya Namah
 60. Om Brahmaadidevadushprekshyaprabhaashumbhatkeereetadhrite Namah
 61. Om Kooshmaandagrahabhetaalamaareeganavibhanjanaaya Namah
 62. Om Kreedaakandukitaadandabhaandakoteeviraajitaaya Namah
 63. Om Sharanaagatavaikunthabrahmendraamararakshakaaya Namah
 64. Om Yogeendrahritpayojaatamahaabhaaskaramandalaaya Namah
 65. Om Sarvadevashiroratnasanghrishtamanipaadukaaya Namah
 66. Om Graiveyahaarakeyoorakaancheekatakabhooshitaaya Namah
 67. Om Vaagateetaaya Namah
 68. Om Dakshaharaaya Namah
 69. Om Vahnijihvaanikrintanaaya Namah
 70. Om Sahasrabaahave Namah
 71. Om Sarvajnyaaya Namah
 72. Om Sachchidaanandavigrahaaya Namah
 73. Om Bhayaahvayaaya Namah
 74. Om Bhaktalokaaraati Teekshnavilochanaaya Namah
 75. Om Kaarunyaakshaaya Namah
 76. Om Gaanaadhyakshaaya Namah
 77. Om Garvitaasuradarpahrite Namah
 78. Om Sampatkaraaya Namah
 79. Om Sadaanandaaya Namah
 80. Om Sarvaabheeshtaphalapradaaya Namah
 81. Om Noopuraalankrita Padaaya Namah
 82. Om Vyaalayajnyopaveetakaaya Namah
 83. Om Bhaganetraharaaya Namah
 84. Om Deerghabaahave Namah
 85. Om Bandhavimochakaaya Namah
 86. Om Tejomayaaya Namah
 87. Om Sakavachaaya Namah
 88. Om Bhrigushmashru Vilumpakaaya Namah
 89. Om Yajnyapoorusha Sheershaghnaaya Namah
 90. Om Yajnyaa Ranya Davaanalaaya Namah
 91. Om Bhaktikavatsalaaya Namah
 92. Om Devasulabhaaya Namah
 93. Om Shaashvataaya Namah
 94. Om Nidhaye Namah
 95. Om Sarvasiddhi Karaaya Namah
 96. Om Dantaaya Namah
 97. Om Sakalaagamashobhitaaya Namah
 98. Om Bhuktimuktipradaaya Namah
 99. Om Devaaya Namah
 100. Om Sarvavyaadhinivaarakaaya Namah
 101. Om Akaalamrityusamhartre Namah
 102. Om Kaalamrityu Bhayankaraaya Namah
 103. Om Grahaakarshana Nirbandhamaaranochchaatana Priyaaya Namah
 104. Om Paratantra Vinirbandhaaya Namah
 105. Om Paramaatmane Namah
 106. Om Paraatparaaya Namah
 107. Om Svamantrayantra Tantraugha Paripaalana Tatparaaya Namah
 108. Om Poojakashreshta Chittastha Vaanchaasheeghra Varapradaaya Namah

|| Iti Shree Veerabhadrashtottara Shatanaamaavalih Sampoornam Samaaptam ||