Advertisment

Rakaaraadi Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

Rakaaraadi Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

Rakaaraadi Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Raamaaya Namah
 2. Om Raajeevapatraakshaaya Namah
 3. Om Raakaachandranibhaananaaya Namah
 4. Om Raatrincharaarditakshoni Paritaapavinaashanaaya Namah
 5. Om Raajeevanaabhaaya Namah
 6. Om Raajendraaya Namah
 7. Om Raajeevaasanasamstutaaya Namah
 8. Om Raajaraajaadidikpaalamauli Maanikyadeepitaaya Namah
 9. Om Raaghavaanvayapaathodhichandraaya Namah
 10. Om Raakendusadyashase Namah
 11. Om Raamachandraaya Namah
 12. Om Raaghavendraaya Namah
 13. Om Raajeevaruchiraananaaya Namah
 14. Om Raajaanujaamandirorase Namah
 15. Om Raajeevavilasatpadaaya Namah
 16. Om Raajeevahastaaya Namah
 17. Om Raajeevapriyavamshakritodayaaya Namah
 18. Om Raatrinavyaambubhrinmoortaye Namah
 19. Om Raajaamshuruchirasmitaaya Namah
 20. Om Raajeevakaraaya Namah
 21. Om Raajeevadhaarine Namah
 22. Om Raajeevajaapriyaaya Namah
 23. Om Raaghavotsangavidyotaaya Namah
 24. Om Raakendvayutabhaasvaraaya Namah
 25. Om Raajilekhaanabhaankuraaya Namah
 26. Om Raajeevapriyabhooshanaaya Namah
 27. Om Raajaraajanmaneebhooshanaaya Namah
 28. Om Raaraajadbhramaraalakaaya Namah
 29. Om Raajalekhaabhaseemantaaya Namah
 30. Om Raajanmrigamadaankanaaya Namah
 31. Om Raajaheeralasachchhrotraaya Namah
 32. Om Raajeevakaragaamritaaya Namah
 33. Om Ratnakaancheedharaaya Namah
 34. Om Ramyaaya Namah
 35. Om Ratnakaanchanakankanaaya Namah
 36. Om Ranatkaanchanamanjeeraaya Namah
 37. Om Ranjitaakhilabhootalaaya Namah
 38. Om Raaraajatkundaradanaaya Namah
 39. Om Ramyakanthaaya Namah
 40. Om Ratavrajaaya Namah
 41. Om Ranjitaadbhutagaadheyaaya Namah
 42. Om Raatrincharasateeharaaya Namah
 43. Om Raatrincharabhayattraatagaadheya Savanottamaaya Namah
 44. Om Raaraajachcharanaambhojarajahpooramunipriyaaya Namah
 45. Om Raajaraajasuhrichchaapabhedanaaya Namah
 46. Om Raajapoojitaaya Namah
 47. Om Ramaaraamaakaraambhoja Maalonmeelitakanthamaaya Namah
 48. Om Ramaakaraabjamaarandabindumuktaaphalaavritaaya Namah
 49. Om Ratnakankananidhvaanamishallakshmeestutishrutaye Namah
 50. Om Ramaavaamadrigantaali Vyaaptadurlakshyavigrahaaya Namah
 51. Om Raamatejassamaahartre Namah
 52. Om Raamasopaanabhanjanaaya Namah
 53. Om Raaghavaajnyaakritaaranyavaasaaya Namah
 54. Om Raamaanujaarchitaaya Namah
 55. Om Raktakanjaatacharanaaya Namah
 56. Om Ramyavalkalaveshtitaaya Namah
 57. Om Raatryambudajataabhaaraaya Namah
 58. Om Ramyaangashreevibhooshanaaya Namah
 59. Om Ranachchaapagunaaya Namah
 60. Om Raktamunitraanaparaayanaaya Namah
 61. Om Raatrincharaganapraanahartre Namah
 62. Om Ramyaphalaadanaaya Namah
 63. Om Raatrincharendrabhagineekarnanaasoshtrabhedanaaya Namah
 64. Om Raatamaayaamrigapraanaaya Namah
 65. Om Raavanaahritasatpriyaaya Namah
 66. Om Raajeevabandhuputraaptaaya Namah
 67. Om Raajadevasutaardhanaaya Namah
 68. Om Raktashreehanumadvaahaaya Namah
 69. Om Ratnaakaranibandhanaaya Namah
 70. Om Ruddharaatrincharaavaasaaya Namah
 71. Om Raavanaadivimardanaaya Namah
 72. Om Raamaasamaalingitaankaaya Namah
 73. Om Raavanaanujapoojitaaya Namah
 74. Om Ratnasimhaasanaaseenaaya Namah
 75. Om Raajyapattaabhishechanaaya Namah
 76. Om Raajanakshatravalayavritaraakendusundaraaya Namah
 77. Om Raakendukundalachchatraaya Namah
 78. Om Raajaamshootkarachaamaraaya Namah
 79. Om Raajarshiganasamveetaaya Namah
 80. Om Ranjitaplavagaadhipaaya Namah
 81. Om Ramaadringmaalikaaleelaa Neeraajita Padaambujaaya Namah
 82. Om Raamatattvapravachanaaya Namah
 83. Om Raajaraajasakhodayaaya Namah
 84. Om Raajabimbaananaagaananartanaamoditaantaraaya Namah
 85. Om Raajyalakshmeepareerambhasambhritaadbhutakantakaaya Namah
 86. Om Raamaayanakathaamaalaanaayakaaya Namah
 87. Om Raashtrashobhanaaya Namah
 88. Om Raajamaalaamaulimaalaamakarandaplutaanghrikaaya Namah
 89. Om Raajataadrimahaadheeraaya Namah
 90. Om Raaddhadevagurudvijaaya Namah
 91. Om Raaddhabhaktaashayaaraamaaya Namah
 92. Om Ramitaakhiladaivataaya Namah
 93. Om Raagine Namah
 94. Om Raagaviheenaatmabhaktapraapyaaya Namah
 95. Om Rasaatmakaaya Namah
 96. Om Rasapradaaya Namah
 97. Om Rasaasvaadaaya Namah
 98. Om Rasaadheeshaaya Namah
 99. Om Rasaatigaaya Namah
 100. Om Rasanaapaavanaabhikhyaaya Namah
 101. Om Raamanaamaamritodadhaye Namah
 102. Om Raajaraajeevamitraakshaaya Namah
 103. Om Raajeevabhavakaaranaaya Namah
 104. Om Raamabhadraaya Namah
 105. Om Raajamaanaaya Namah
 106. Om Raajeevapriyabimbagaaya Namah
 107. Om Ramaaraamaabhujalataa Kanthaalinganamangalaaya Namah
 108. Om Raamasoorihridambhodhivrittiveecheevihaaravate Namah

|| Iti Rakaaraadi Shree Raama Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||