Advertisment

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

Dasa Mahavidya - Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Mahaamattamaatanginyai Namah
 2. Om Shree Siddhiroopaayai Namah
 3. Om Shree Yoginyai Namah
 4. Om Shree Bhadrakaalyai Namah
 5. Om Shree Ramaayai Namah
 6. Om Shree Bhavaanyai Namah
 7. Om Shree Bhayapreetidaayai Namah
 8. Om Shree Bhootiyuktaayai Namah
 9. Om Shree Bhavaaraadhitaayai Namah
 10. Om Shree Bhootisampattikaryai Namah
 11. Om Shree Janaadheeshamaatre Namah
 12. Om Shree Dhanaagaaradrishtyai Namah
 13. Om Shree Dhaneshaarchitaayai Namah
 14. Om Shree Dheevaraayai Namah
 15. Om Shree Dheevaraangyai Namah
 16. Om Shree Prakrishtaayai Namah
 17. Om Shree Prabhaaroopinyai Namah
 18. Om Shree Kaamaroopaayai Namah
 19. Om Shree Prahrishtaayai Namah
 20. Om Shree Mahaakeertidaayai Namah
 21. Om Shree Karnanaalyai Namah
 22. Om Shree Kaalyai Namah
 23. Om Shree Bhagaaghoraroopaayai Namah
 24. Om Shree Bhagaangyai Namah
 25. Om Shree Bhagaavaahyai Namah
 26. Om Shree Bhagapreetidaayai Namah
 27. Om Shree Bhimaroopaayai Namah
 28. Om Shree Bhavaaneemahaakaushikyai Namah
 29. Om Shree Koshapoornaayai Namah
 30. Om Shree Kishoryai Namah
 31. Om Shree Kishorapriyaanandaeehaayai Namah
 32. Om Shree Mahaakaaranaayai Namah
 33. Om Shree Kaaranaayai Namah
 34. Om Shree Karmasheelaayai Namah
 35. Om Shree Kapaalyai Namah
 36. Om Shree Prasiddhaayai Namah
 37. Om Shree Mahaasiddhakhandaayai Namah
 38. Om Shree Makaarapriyaayai Namah
 39. Om Shree Maanaroopaayai Namah
 40. Om Shree Maheshyai Namah
 41. Om Shree Mahollaasinyai Namah
 42. Om Shree Laasyaleelaalayaangyai Namah
 43. Om Shree Kshamaayai Namah
 44. Om Shree Kshemasheelaayai Namah
 45. Om Shree Kshapaakaarinyai Namah
 46. Om Shree Akshayapreetidaabhootiyuktaabhavaanyai Namah
 47. Om Shree Bhavaaraadhitaabhootisatyaatmikaayai Namah
 48. Om Shree Prabhodbhaasitaayai Namah
 49. Om Shree Bhaanubhaasvatkaraayai Namah
 50. Om Shree Chalatkundalaayai Namah
 51. Om Shree Kaamineekaantayuktaayai Namah
 52. Om Shree Kapaalaachalaayai Namah
 53. Om Shree Kaalakoddhaarinyai Namah
 54. Om Shree Kadambapriyaayai Namah
 55. Om Shree Kotaryai Namah
 56. Om Shree Kotadehaayai Namah
 57. Om Shree Kramaayai Namah
 58. Om Shree Keertidaayai Namah
 59. Om Shree Karnaroopaayai Namah
 60. Om Shree Kaakshmyai Namah
 61. Om Shree Kshamaangyai Namah
 62. Om Shree Kshayapremaroopaayai Namah
 63. Om Shree Kshapaayai Namah
 64. Om Shree Kshayaakshaayai Namah
 65. Om Shree Kshayaahvaayai Namah
 66. Om Shree Kshayapraantaraayai Namah
 67. Om Shree Kshavatkaaminyai Namah
 68. Om Shree Kshaarinyai Namah
 69. Om Shree Ksheerapooshaayai Namah
 70. Om Shree Shivaangyai Namah
 71. Om Shree Shaakambharyai Namah
 72. Om Shree Shaakadehaayai Namah
 73. Om Shree Mahaashaakayajnyaayai Namah
 74. Om Shree Phalapraashakaayai Namah
 75. Om Shree Shakaahvaashakaakhyaashakaayai Namah
 76. Om Shree Shakaakshaantaroshaayai Namah
 77. Om Shree Suroshaayai Namah
 78. Om Shree Surekhaayai Namah
 79. Om Shree Mahaasheshayajnyopaveetapriyaayai Namah
 80. Om Shree Jayanteejayaajaagrateeyogyaroopaayai Namah
 81. Om Shree Jayaangaayai Namah
 82. Om Shree Japadhyaanasantushtasanjnyaayai Namah
 83. Om Shree Jayapraanaroopaayai Namah
 84. Om Shree Jayasvarnadehaayai Namah
 85. Om Shree Jayajvaalinyai Namah
 86. Om Shree Yaaminyai Namah
 87. Om Shree Yaamyaroopaayai Namah
 88. Om Shree Jaganmaatriroopaayai Namah
 89. Om Shree Jagadrakshanaayai Namah
 90. Om Shree Svadhaavaushadantaayai Namah
 91. Om Shree Vilambaavilambaayai Namah
 92. Om Shree Shadangaayai Namah
 93. Om Shree Mahaalambaroopaasihastaapdaahaarinyai Namah
 94. Om Shree Mahaamangalaayai Namah
 95. Om Shree Mangalapremakeertyai Namah
 96. Om Shree Nishumbhakshidaayai Namah
 97. Om Shree Shumbhadarpatvahaayai Namah
 98. Om Aanandabeejaadisvaroopaayai Namah
 99. Om Shree Muktisvaroopaayai Namah
 100. Om Shree Chandamundaapadaayai Namah
 101. Om Shree Mukhyachandaayai Namah
 102. Om Shree Prachandaaprachandaayai Namah
 103. Om Shree Mahaachandavegaayai Namah
 104. Om Shree Chalachchaamaraayai Namah
 105. Om Shree Chaamaraachandrakeertyai Namah
 106. Om Shree Suchaamikaraayai Namah
 107. Om Shree Chitrabhooshojjvalaangyai Namah
 108. Om Shree Susangeetageetaayai Namah

|| Shree Maatangi Aptottara Shatanaamaavali Samaaptam ||