Advertisment

Sri Kalki ( Kakaaraadi ) Ashtottara Shatanamavali

Sri Kalki Ashtottara Shatanamavali

Sri Kalki ( Kakaaraadi ) Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Kalkine Namah
 2. Om Kalkine Namah
 3. Om Kalkihantre Namah
 4. Om Kalkijite Namah
 5. Om Kalimaarakaaya Namah
 6. Om Kalkyalabhyaaya Namah
 7. Om Kalmashaghnaaya Namah
 8. Om Kalpitakshonimangalaaya Namah
 9. Om Kalitaashvaakritaye Namah
 10. Om Kantusundaraaya Namah
 11. Om Kanjalochanaaya Namah
 12. Om Kalyaanamoortaye Namah
 13. Om Kamalaachittachoraaya Namah
 14. Om Kalaanidhaye Namah
 15. Om Kamaneeyaaya Namah
 16. Om Kalinishaakalyanaamne Namah
 17. Om Kanattanave Namah
 18. Om Kalaanidhisahasraabhaaya Namah
 19. Om Kapardigiri Sannibhaaya Namah
 20. Om Kandarpadarpadamanaaya Namah
 21. Om Kantheeravaparaakramaaya Namah
 22. Om Kandharochchalitashvetapataanirdhootakandharaaya Namah
 23. Om Kathoraheshaaninadatraasitaasheshamaanushaaya Namah
 24. Om Kavaye Namah
 25. Om Kaveendrasamstutyaaya Namah
 26. Om Kamalaasana Sannutaaya Namah
 27. Om Kanatkhuraagrakulishachoorneekritaakhilaachalaaya Namah
 28. Om Kachittadarpadamanagamanastambhitaahipaaya Namah
 29. Om Kalaakulakalaajaalachalavaalaamalaachalaaya Namah
 30. Om Kalyaanakaantisantaana Paaradakshaalitaakhilaaya Namah
 31. Om Kalpadrukusumaakeernaaya Namah
 32. Om Kalikalpamaheeruhaaya Namah
 33. Om Kachandraagneendrarudraadi Budhalokamayaakritaye Namah
 34. Om Kanjaasanaandaamitaatmaprataapaaya Namah
 35. Om Kandhibandhanaaya Namah
 36. Om Kathorakhuravinyaasapeeditaasheshabhootalaaya Namah
 37. Om Kabaleekritamaartaandahimaamshukiranaankuraaya Namah
 38. Om Kadartheekritarudraadiveeravaryaaya Namah
 39. Om Kathoradrishe Namah
 40. Om Kavilokaamritaasaaravarshaayitadrigaavalaye Namah
 41. Om Kadaatmaayurghritagraahikopaagniruchidriktataye Namah
 42. Om Kathorashvaasanirdhootakhalatulaavritaambudhaye Namah
 43. Om Kalaanidhipadodbhedaleelaakritasamutplavaaya Namah
 44. Om Kathorakhuranirbhedakroshadaakaashasamstutaaya Namah
 45. Om Kanjaasyaandabibhitsorthvadrishtishrutiyugaadbhutaaya Namah
 46. Om Kanatpakshadvayavyaajashankhachakropashobhitaaya Namah
 47. Om Kadartheekritakauberashankhashrutiyugaanchitaaya Namah
 48. Om Kalitaamshugadaavaalaaya Namah
 49. Om Kanthasanmanivibhramaaya Namah
 50. Om Kalaanidhilasatphaalaaya Namah
 51. Om Kamalaalayavigrahaaya Namah
 52. Om Karpoorakhandaradanaaya Namah
 53. Om Kamalaabadabaanvitaaya Namah
 54. Om Karunaasindhuphenaantalambamaanaadharoshtakaaya Namah
 55. Om Kalitaanantacharanaaya Namah
 56. Om Karmabrahmasamudbhavaaya Namah
 57. Om Karmabrahmaabjamaartaandaaya Namah
 58. Om Karmabrahmadvidardanaaya Namah
 59. Om Karmabrahmamayaakaaraaya Namah
 60. Om Karmabrahmavilakshanaaya Namah
 61. Om Karmabrahmaatyavishayaaya Namah
 62. Om Karmabrahmasvaroopavide Namah
 63. Om Karmaasprishtaaya Namah
 64. Om Karmaveeraaya Namah
 65. Om Kalyaanaanandachinmayaaya Namah
 66. Om Kanjaasanaandajatharaaya Namah
 67. Om Kalpitaakhilavibhramaaya Namah
 68. Om Karmaalasajanaajnyeyaaya Namah
 69. Om Karmabrahmamataasahaaya Namah
 70. Om Karmaakarmavikarmasthaaya Namah
 71. Om Karmasaakshine Namah
 72. Om Kabhaasakaaya Namah
 73. Om Kachandraagnyudutaaraadibhaasaheenaaya Namah
 74. Om Kamadhyagaaya Namah
 75. Om Kachandraadityalasanaaya Namah
 76. Om Kalaavaartaavivarjitaaya Namah
 77. Om Karudramaadhavamayaaya Namah
 78. Om Kalaabhootapramaatrikaaya Namah
 79. Om Kalitaanantabhuvanasrishtisthitilayakriyaaya Namah
 80. Om Karudraaditarangaadhyasvaatmaanandapayodadhaye Namah
 81. Om Kalichittaanandasindhusampoornaanankachandramase Namah
 82. Om Kalichetassarohamsaaya Namah
 83. Om Kalitaakhilachodanaaya Namah
 84. Om Kalaanidhivarajyotsnaamritakshaalitavigrahaaya Namah
 85. Om Kapardimakutodanchadgangaapushkarasevitaaya Namah
 86. Om Kanjaasanaatmamodaabdhitarangaardraanilaarchitaaya Namah
 87. Om Kalaanidhikalaashvetashaaradaambudavigrahaaya Namah
 88. Om Kamalaavaangmarandaabdhiphenachandanacharchitaaya Namah
 89. Om Kalitaatmaanandabhuktaye Namah
 90. Om Karungneeraajitaakritaye Namah
 91. Om Kashyapaadistutakhyaataye Namah
 92. Om Kavichetassumaarpanaaya Namah
 93. Om Kalitaakaara Saddharmaaya Namah
 94. Om Kalaaphalamayaakritaye Namah
 95. Om Kathorakhuraghaataattapraanaadharmavashave Namah
 96. Om Kalijite Namah
 97. Om Kalaapoorneekritavrishaaya Namah
 98. Om Kalpitaadiyugasthitaye Namah
 99. Om Kamraaya Namah
 100. Om Kalmashapaishaachamuktatushtadharaanutaaya Namah
 101. Om Karpooradhavalaatmeeya Keertivyaaptadigantaraaya Namah
 102. Om Kalyaanaatmayashovalleepushpaayitakalaanidhaye Namah
 103. Om Kalyaanaatmayashassindhujaataapsarasanartitaaya Namah
 104. Om Kamalaakeertigangaambhah Paripoornayashombudhaye Namah
 105. Om Kamalaasanadheemanthamathitaanandasindhubhuve Namah
 106. Om Kalyaanasindhave Namah
 107. Om Kalyaanadaayine Namah
 108. Om Kalyaanamangalaaya Namah

|| Iti Shree Kalki Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||