Advertisment

Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali

 Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali

Dasa Mahavidya - Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Mahaamaayaayai Namah
 2. Om Mahaavidyaayai Namah
 3. Om Mahaayogaayai Namah
 4. Om Mahotkataayai Namah
 5. Om Maaheshvaryai Namah
 6. Om Kumaaryai Namah
 7. Om Brahmaanyai Namah
 8. Om Brahmaroopinyai Namah
 9. Om Vaageeshvaryai Namah
 10. Om Yogaroopaayai Namah
 11. Om Yoginyai Namah
 12. Om Kotisevitaayai Namah
 13. Om Jayaayai Namah
 14. Om Vijayaayai Namah
 15. Om Kaumaaryai Namah
 16. Om Sarvamangalaayai Namah
 17. Om Pingalaayai Namah
 18. Om Vilaasyai Namah
 19. Om Jvaalinyai Namah
 20. Om Jvaalaroopinyai Namah
 21. Om Eeshvaryai Namah
 22. Om Kroorasamhaaryai Namah
 23. Om Kulamaargapradaayinyai Namah
 24. Om Vaishnavyai Namah
 25. Om Subhagaakaaryai Namah
 26. Om Sukulyaayai Namah
 27. Om Kulapoojitaayai Namah
 28. Om Vaamaangaayai Namah
 29. Om Vaamachaaraayai Namah
 30. Om Vaamadevapriyaayai Namah
 31. Om Daakinyai Namah
 32. Om Yogineeroopaayai Namah
 33. Om Bhooteshyai Namah
 34. Om Bhootanaayikaayai Namah
 35. Om Padmaavatyai Namah
 36. Om Padmanetraayai Namah
 37. Om Prabuddhaayai Namah
 38. Om Sarasvatyai Namah
 39. Om Bhoocharyai Namah
 40. Om Khecharyai Namah
 41. Om Maayaayai Namah
 42. Om Maatangyai Namah
 43. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 44. Om Kaantaayai Namah
 45. Om Pativrataayai Namah
 46. Om Saakshyai Namah
 47. Om Suchakshave Namah
 48. Om Kundavaasinyai Namah
 49. Om Umaayai Namah
 50. Om Kumaaryai Namah
 51. Om Lokeshyai Namah
 52. Om Sukeshyai Namah
 53. Om Padmaraaginyai Namah
 54. Om Indraanyai Namah
 55. Om Brahmachandaalyai Namah
 56. Om Chandikaayai Namah
 57. Om Vaayuvallabhaayai Namah
 58. Om Sarvadhaatumayeemoortyai Namah
 59. Om Jalaroopaayai Namah
 60. Om Jalodaryai Namah
 61. Om Aakaashyai Namah
 62. Om Ranagaayai Namah
 63. Om Nrikapaalavibhooshanaayai Namah
 64. Om Narmadaayai Namah
 65. Om Mokshadaayai Namah
 66. Om Kaamadharmaarthadaayinyai Namah
 67. Om Gaayatryai Namah
 68. Om Saavitryai Namah
 69. Om Trisandhyaayai Namah
 70. Om Teerthagaaminyai Namah
 71. Om Ashtamyai Namah
 72. Om Navamyai Namah
 73. Om Dashamyai Namah
 74. Om Ekaadashyai Namah
 75. Om Paurnamaasyai Namah
 76. Om Kuhooroopaayai Namah
 77. Om Tithimoortisvaroopinyai Namah
 78. Om Suraarinaashakaaryai Namah
 79. Om Ugraroopaayai Namah
 80. Om Vatsalaayai Namah
 81. Om Analaayai Namah
 82. Om Ardhamaatraayai Namah
 83. Om Arunaayai Namah
 84. Om Peetalochanaayai Namah
 85. Om Lajjaayai Namah
 86. Om Sarasvatyai Namah
 87. Om Vidyaayai Namah
 88. Om Bhavaanyai Namah
 89. Om Paapanaashinyai Namah
 90. Om Naagapaashadharaayai Namah
 91. Om Moortyai Namah
 92. Om Agaadhaayai Namah
 93. Om Dhritakundalaayai Namah
 94. Om Kshataroopyai Namah
 95. Om Kshayakaryai Namah
 96. Om Tejasvinyai Namah
 97. Om Shuchismitaayai Namah
 98. Om Avyaktaayai Namah
 99. Om Vyaktalokaayai Namah
 100. Om Shambhuroopaayai Namah
 101. Om Manasvinyai Namah
 102. Om Maatangyai Namah
 103. Om Mattamaatangyai Namah
 104. Om Mahaadevapriyaayai Namah
 105. Om Daityahantryai Namah
 106. Om Vaaraahyai Namah
 107. Om Sarvashaastramayyai Namah
 108. Om Shubhaayai Namah

|| Iti Shree Bhuvaneshvaree Ashtottara 
     Shatanaamaavali Samaaptam ||