Advertisment

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Shankaraachaaryavaryaaya Namah
 2. Om Brahmaanandapradaayakaaya Namah
 3. Om Ajnyaanatimiraadityaaya Namah
 4. Om Sujnyaanaambudhichandramase Namah
 5. Om Varnaashramapratishthaatre Namah
 6. Om Shreemate Namah
 7. Om Muktipradaayakaaya Namah
 8. Om Shishyopadeshanirataaya Namah
 9. Om Bhaktaabheeshtapradaayakaaya Namah
 10. Om Sookshmatattvarahasyajnyaaya Namah
 11. Om Kaaryaakaaryaprabodhakaaya Namah
 12. Om Jnyaanamudraanchitakaraaya Namah
 13. Om Shishyahrittaapahaarakaaya Namah
 14. Om Parivraajaashramoddhartre Namah
 15. Om Sarvatantrasvatantradhiye Namah
 16. Om Advaitasthaapanaachaaryaaya Namah
 17. Om Saakshaachchhankararoopadhrite Namah
 18. Om Shanmatasthaapanaachaaryaaya Namah
 19. Om Trayeemaargaprakaashakaaya Namah
 20. Om Vedavedaantatattvajnyaaya Namah
 21. Om Durvaadimatakhandanaaya Namah
 22. Om Vairaagyanirataaya Namah
 23. Om Shaantaaya Namah
 24. Om Samsaaraarnavataarakaaya Namah
 25. Om Prasannavadanaambhojaaya Namah
 26. Om Paramaarthaprakaashakaaya Namah
 27. Om Puraanasmritisaarajnyaaya Namah
 28. Om Nityatriptaaya Namah
 29. Om Mahate Namah
 30. Om Shuchaye Namah
 31. Om Nityaanandaaya Namah
 32. Om Niraatankaaya Namah
 33. Om Nissangaaya Namah
 34. Om Nirmalaatmakaaya Namah
 35. Om Nirmamaaya Namah
 36. Om Nirahankaaraaya Namah
 37. Om Vishvavandyapadaambujaaya Namah
 38. Om Sattvapradhaanaaya Namah
 39. Om Sadbhaavaaya Namah
 40. Om Sankhyaateetagunojvalaaya Namah
 41. Om Anaghaaya Namah
 42. Om Saarahridayaaya Namah
 43. Om Sudhiye Namah
 44. Om Saarasvatapradaaya Namah
 45. Om Satyaatmane Namah
 46. Om Punyasheelaaya Namah
 47. Om Saankhyayogavichakshanaaya Namah
 48. Om Taporaashaye Namah
 49. Om Mahaatejase Namah
 50. Om Gunatrayavibhaagavide Namah
 51. Om Kalighnaaya Namah
 52. Om Kaalakarmajnyaaya Namah
 53. Om Tamogunanivaarakaaya Namah
 54. Om Bhagavate Namah
 55. Om Bhaarateejetre Namah
 56. Om Shaaradaahvaanapanditaaya Namah
 57. Om Dharmaadharmavibhaagajnyaaya Namah
 58. Om Lakshyabhedapradarshakaaya Namah
 59. Om Naadabindukalaabhijnyaaya Namah
 60. Om Yogihritpadmabhaaskaraaya Namah
 61. Om Ateendriyajnyaananidhaye Namah
 62. Om Nityaanityavivekavate Namah
 63. Om Chidaanandaaya Namah
 64. Om Chinmayaatmane Namah
 65. Om Parakaayapraveshakrite Namah
 66. Om Amaanushacharitraadhyaaya Namah
 67. Om Kshemadaayine Namah
 68. Om Kshamaakaraaya Namah
 69. Om Bhavyaaya Namah
 70. Om Bhadrapradaaya Namah
 71. Om Bhoorimahimne Namah
 72. Om Vishvaranjakaaya Namah
 73. Om Svaprakaashaaya Namah
 74. Om Sadaadhaaraaya Namah
 75. Om Vishvabandhave Namah
 76. Om Shubhodayaaya Namah
 77. Om Vishaalakeertaye Namah
 78. Om Vaageeshaaya Namah
 79. Om Sarvalokahitotsukaaya Namah
 80. Om Kailaasayaatraasampraaptachandramauliprapoojakaaya Namah
 81. Om Kaanchyaam Shreechakraraajaakhyayantrasthaapanadeekshitaaya Namah
 82. Om Shreechakraatmakataatankatoshitaambaamanorathaaya Namah
 83. Om Shreebrahmasootropanishadbhaashyaadigranthakalpakaaya Namah
 84. Om Chaturdikchaturaamnaaya Pratishthaatre Namah
 85. Om Mahaamataye Namah
 86. Om Dvisaptatimatochchetre Namah
 87. Om Sarvadigvijayaprabhave Namah
 88. Om Kaashaayavasanopetaaya Namah
 89. Om Bhasmoddhoolitavigrahaaya Namah
 90. Om Jnyaanaatmakaikadandaadhyaaya Namah
 91. Om Kamandalulasatkaraaya Namah
 92. Om Gurubhoomandalaachaaryaaya Namah
 93. Om Bhagavatpaadasanjnyakaaya Namah
 94. Om Vyaasasandarshanapreetaaya Namah
 95. Om Rishyashringapureshvaraaya Namah
 96. Om Saundaryalahareemukhyabahustotravidhaayakaaya Namah
 97. Om Chatushshashtikalaabhijnyaaya Namah
 98. Om Brahmaraakshasamokshadaaya Namah
 99. Om Shreemanmandanamishraakhyasvayambhoojayasannutaaya Namah
 100. Om Totakaachaaryasampoojyaaya Namah
 101. Om Padmapaadaarchitaanghrikaaya Namah
 102. Om Hastaamalakayogeendra Brahmajnyaanapradaayakaaya Namah
 103. Om Sureshvaraakhyasachchishyasannyaasaashramadaayakaaya Namah
 104. Om Nrisimhabhaktaaya Namah
 105. Om Sadratnagarbhaherambapoojakaaya Namah
 106. Om Vyaakhyaasimhaasanaadheeshaaya Namah
 107. Om Jagatpoojyaaya Namah
 108. Om Jagadgurave Namah

|| Iti Shree Aadishankaraachaarya Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||