Advertisment

Shirdi Sai Ashtottara Shatanamavali

Shirdi Sai Ashtottara Shatanamavali

Sri Shirdi Sai Ashtottara Shatanaamaavali

 1. Om Shree Saayinaadhaaya Namah
 2. Om Lakshmeenaaraayanaaya Namah
 3. Om Krishnaraamashivamaarutyaadiroopaaya Namah
 4. Om Sheshasaayine Namah
 5. Om Godaavareetatashirdivaasine Namah
 6. Om Bhaktahridayaaya Namah
 7. Om Sarvahridvaasine Namah
 8. Om Bhootavaasaaya Namah
 9. Om Bhootabhavishyadbaavavarjitaaya Namah
 10. Om Kaalateetaaya Namah
 11. Om Kaalaaya Namah
 12. Om Kaalakaalaaya Namah
 13. Om Kaaladarpadamanaaya Namah
 14. Om Mrityunjayaaya Namah
 15. Om Amartyaaya Namah
 16. Om Murtyaabhayapradaaya Namah
 17. Om Jeevadhaaraaya Namah
 18. Om Sarvaadhaaraaya Namah
 19. Om Bhaktavanasamardhaaya Namah
 20. Om Bhaktaavanapratijnyaanasamaarthaaya Namah
 21. Om Annavastradaaya Namah
 22. Om Aarogyakshemadaaya Namah
 23. Om Dhanamaangalya Pradaaya Namah
 24. Om Buddhisiddhipradaaya Namah
 25. Om Putramitrakalatrabandhudaaya Namah
 26. Om Yogakshemavahaaya Namah
 27. Om Aapadbaandhavaaya Namah
 28. Om Maargabandhave Namah
 29. Om Bhaktimukti Svargaapadaaya Namah
 30. Om Priyaaya Namah
 31. Om Preetivardhanaayanamah
 32. Om Antaryaamine Namah
 33. Om Sachchidaatmane Namah
 34. Om Nityaanandaaya Namah
 35. Om Paramasukhadaaya Namah
 36. Om Parameshvaraaya Namah
 37. Om Parabrahmane Namah
 38. Om Paramaatmane Namah
 39. Om Jnyaana Svaroopinyai Namah
 40. Om Jagatpitre Namah
 41. Om Bhaktaanaammaatri Namah
 42. Om Pitripitaamahaaya Namah
 43. Om Bhaktaabhayapradaaya Namah
 44. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 45. Om Bhaktaanugrahakaantakaaya Namah
 46. Om Sharanaagatavatsalaaya Namah
 47. Om Bhaktishakti Pradaaya Namah
 48. Om Jnyaanavairaagyadaaya Namah
 49. Om Premapradaaya Namah
 50. Om Samsaaradhaurbhalyapaavakarmakshamakaarakaaya Namah
 51. Om Hridayagrandhibhedakaaya Namah
 52. Om Karmadhvamsine Namah
 53. Om Shuddhasatya Sthitaaya Namah
 54. Om Gunaateetagunaatmane Namah
 55. Om Anantakalyaanagunaaya Namah
 56. Om Amitaparaakramaaya Namah
 57. Om Jayane Namah
 58. Om Durdharshaakshobhyaaya Namah
 59. Om Aparaajitaaya Namah
 60. Om Trilokeshaadipataye Namah
 61. Om Ashatyarahitaaya Namah
 62. Om Sarvashaktimoortaye Namah
 63. Om Sulochanaaya Namah
 64. Om Bahuroopa Vishvamoortaye Namah
 65. Om Aroopavyaktaaya Namah
 66. Om Achintyaaya Namah
 67. Om Sookshmaaya Namah
 68. Om Sarvaantaryaamine Namah
 69. Om Manovaagateetaaya Namah
 70. Om Premamoortaye Namah
 71. Om Sulabhadurlabhaaya Namah
 72. Om Anahaayasahaayaaya Namah
 73. Om Anaadhanaadhadeenabaandhave Namah
 74. Om Sarvabhaarabrite Namah
 75. Om Akarmaanekarmasukarmine Namah
 76. Om Punyashravanakeertanaaya Namah
 77. Om Teerthaaya Namah
 78. Om Vaasudevaaya Namah
 79. Om Sataangataye Namah
 80. Om Satsaraayanaaya Namah
 81. Om Lokanaathaaya Namah
 82. Om Paavanaanaghaaya Namah
 83. Om Amritaamshave Namah
 84. Om Bhaaskaraprabhaaya Namah
 85. Om Brahmacharyatapashcharyaanenudisu Vrataaya Namah
 86. Om Satyadharmaparaayanaaya Namah
 87. Om Siddeshvaraaya Namah
 88. Om Siddasankalpaaya Namah
 89. Om Yogeeshvaraaya Namah
 90. Om Bhagavate Namah
 91. Om Bhaktavashyaaya Namah
 92. Om Sarpurushaaya Namah
 93. Om Purushottamaaya Namah
 94. Om Satyatatvabodhakaaya Namah
 95. Om Kaamaadisarvaangngaanadhvamsine Namah
 96. Om Abhedaananda Shubhapradaaya Namah
 97. Om Samasarvamatasammataaya Namah
 98. Om Dakshinaamoortaye Namah
 99. Om Shree Venkateshaaramanaaya Namah
 100. Om Adbhutaananta Charyaaya Namah
 101. Om Prasannaarti Haaraaya Namah
 102. Om Samsaarasarvadukhakshamaaya Namah
 103. Om Sarvavitsarvatomukhaaya Namah
 104. Om Sarvaantarbhasthitaaya Namah
 105. Om Sarvamangalakaraaya Namah
 106. Om Sarvaabheeshtapradaaya Namah
 107. Om Samarasasanmaargasthaapanaaya Namah
 108. Om Samardasadguru Shreesaayinaathaaya Namah

|| Iti Shree Shirideesaayi Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam||