Advertisment

Lakshmi Varaha Ashtottara Shatanamavali

Lakshmi Varaha Ashtottara Shatanamavali

Sri Lakshmi Varaha Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shreemate Namah
 2. Om Varaahaaya Namah
 3. Om Simhaadrivaasaaya Namah
 4. Om Shreevatsalakshanaaya Namah
 5. Om Ashritaabheeshtavaradaaya Namah
 6. Om Ameyaaya Namah
 7. Om Chaturbhujaaya Namah
 8. Om Chandana Praviliptaangaaya Namah
 9. Om Saarvabhaumaaya Namah
 10. Om Dushtabhoo Bhriddharaaya Namah
 11. Om Svaamine Namah
 12. Om Raajaaraajaarchitaayahprabhave Namah
 13. Om Paataalaantastha Paadaabaaya Namah
 14. Om Bhaktajeevanadaaya Namah
 15. Om Pumse Namah
 16. Om Yajnyamoortaye Namah
 17. Om Yajnyasaakshine Namah
 18. Om Yajnyabhuje Namah
 19. Om Yajnyarakshakaaya Namah
 20. Om Mahaayajnyavaraahaaya Namah
 21. Om Mahaakaarunyaroopadhrite Namah
 22. Om Ghargharaaraava Nirdoota Shaatravaaya Namah
 23. Om Shreekaraaya Namah
 24. Om Shuchaye Namah
 25. Om Mahaabdhesteravaasaaya Namah
 26. Om Mahaatejase Namah
 27. Om Prahlaadaarchita Paadaabhaaya Namah
 28. Om Prabhusattamaasevitaaya Namah
 29. Om Divyavaibhava Samyuktaaya Namah
 30. Om Shreenivaasaaya Namah
 31. Om Kripaanidhaye Namah
 32. Om Shreeramaadhishtitorase Namah
 33. Om Shritabhaktaartinaashakaaya Namah
 34. Om Vishaakhapattanaadheeshaaya Namah
 35. Om Sarvarogopahaaya Namah
 36. Om Prabhave Namah
 37. Om Hiranyaaksha Nihantre Namah
 38. Om Hiranmaya Vibhooshanaaya Namah
 39. Om Simhaadrishikharaavaasine Namah
 40. Om Aandhrabhoopaartitaaya Namah
 41. Om Svaraaje Namah
 42. Om Chandanaalankritaaya Namah
 43. Om Mandaarasamamaalyavate Namah
 44. Om Vajraromadharaaya Namah
 45. Om Vishnave Namah
 46. Om Vedavyaasamunistutaaya Namah
 47. Om Shvetaruche Namah
 48. Om Shvetadrishe Namah
 49. Om Shvetadamshtrikaatunda Manditaaya Namah
 50. Om Manoharaaya Namah
 51. Om Shankhachakragadaa Abhayadharaaya Namah
 52. Om Haraye Namah
 53. Om Paataalamagna Bhoodevee Rakshakaaya Namah
 54. Om Shaunakaaya Namah
 55. Om Svabhuve Namah
 56. Om Svaami Pushkarinee Teeravaasaaya Namah
 57. Om Venkataashrayaaya Namah
 58. Om Kundamandaara Punnaaga Paarijaataarchana Priyaaya Namah
 59. Om Taalottungamahaadivya Vimaanaantara Samsthitaaya Namah
 60. Om Mahaamantapayuktaayanamah
 61. Om Yatiraajasamarchitaayanamah
 62. Om Bhooshayaaya Namah
 63. Om Bhoopriyaaya Namah
 64. Om Bhootaye Namah
 65. Om Bhoonaati Priyaaya Namah
 66. Om Achyutaaya Namah
 67. Om Sulabhaaya Namah
 68. Om Surashaaya Namah
 69. Om Sthoolaaya Namah
 70. Om Sookshmaaya Namah
 71. Om Sarvaguhaashayaaya Namah
 72. Om Sarvaatmane Namah
 73. Om Sarvalokaatmane Namah
 74. Om Ramaalingitatoshitaaya Namah
 75. Om Bhaktaabhayapradaaya Namah
 76. Om Bhaktavaanchhitaarthaaya Namah
 77. Om Jagatpataye Namah
 78. Om Jagaddhaatre Namah
 79. Om Jagattaatre Namah
 80. Om Jagannetre Namah
 81. Om Jagatpitre Namah
 82. Om Chidachidravitanaaya Namah
 83. Om Shaangine Namah
 84. Om Shankhine Namah
 85. Om Chakrine Namah
 86. Om Gadine Namah
 87. Om Jayine Namah
 88. Om Shree Ghanaaya Namah
 89. Om Shree Nidhaanaaya Namah
 90. Om Shriyai Namah
 91. . Omshriyahpataye Namah
 92. Om Shreemataamvaraaya Namah
 93. Om Dharmakrite Namah
 94. Om Dharmabhrite Namah
 95. Om Dharmine Namah
 96. Om Dharmaroopine Namah
 97. Om Dhananjayaaya Namah
 98. Om Paraatparaaya Namah
 99. Om Sheshine Namah
 100. Om Padmamaalaapriyaaya Namah
 101. Om Samaaya Namah
 102. Om Shreemallakshmeevaraahaaya Namah
 103. Om Nirnetukadayaambudhaye Namah
 104. Om Pranataabhayadaaya Namah
 105. Om Shreeshaaya Namah
 106. Om Pranavaatma Svaroopaaya Namah
 107. Om Sarvabhaktabhayaapahaaya Namah
 108. Om Shreelakshmeevaraahaaya Namah

|| Iti Shree Lakshmeevaraaha Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||