Sri Seetha Rama Stotram

Sri Seetha Rama Stotram

Sri Seetha Rama Stotram

Ayodhyaa Pura Netaaram Mithilaa Pura Naayikaam
Raaghavaanaam Alankaaram Vaideheenaam Alankriyaam ||

Raghoonam Kula Deepam Cha Nimeenam Kula Deepikam
Soorya Vamsha Samudbhootam Soma Vamsha Samudbhavaam ||

Putram Dasharathasyaadyam Putreem Janaka Bhoopate
Vasishtaanu Mataachaaram Shataananda Mataanugam ||

Kausalyaa Garbha Sambhootam Vedi Garbhoditam Svayam
Pundareeka Vishaalaaksham Sphuradindee Varekshanaam ||

Chandrakaantaananaambhojam Chandra Bimbopamaananam
Matta Maatanga Gamanam Matta Hamsa Vadhoo Gataam ||

Chandanaardra Bhujaa Madhyam Kunkumaardra Kuchasthaleem
Chaapaalankrita Hastaabjam Padmaalankrita Paanikaam ||

Sharanaagata Goptaaram Pranipaata Prasaadikaam
Kaalamegha Nibham Raamam Kaarta Svara Sama Prabhaam ||

Divya Simhaasanaaseenam Divyasragvastra Bhooshanaam
Anukshanam Kataakshaabhyaam Anyonya Kshana Kaankshinoo ||

Anyonya Sadrishaakaarau Trilokya Graha Dampati
Imau Yuvaam Pranamyaaham Bhajaamyadya Kritaarthataam ||