జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2022

Jyeshtha Amavasya 2022

జ్యేష్ఠ బహుళ అమావాస్య 2022

సకల సౌభాగ్యాలను ప్రసాదించడంతో పాటూ వైధవ్యం నుంచి కాపాడేవ్రతం - ‘వటసావిత్రీ వ్రతం’. దీనిని జ్యేష్ఠ శుధ్ధ పూర్ణిమనాడు ఆచరించాలి. ఆ రోజు వీలుకాకపోతే జ్యేష్ఠ బహుళ అమావాస్యనాడు ఆచరించవచ్చు.    ఈ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించిన వారికి సకల సౌభాగ్యాలు లభించడంతోపాటు రకరకాల దోషాలు, పాపాలు, కష్టనష్టాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. పూర్వం సావిత్రి కూడా ఈ వటసావిత్రి వ్రతాన్ని ఆచరించి, తన భర్త అయిన సత్యవంతునుని మృత్యువు నుంచి కాపాడుకోగలిగింది. అటువంటి మహోన్నత శక్తిని కలిగిన ఈ వ్రతాన్ని ఎంతో భక్తశ్రద్ధలతో ఆచరించుకోవాలి.

జ్యేష్ఠ బహుళ అమావాస్య

Date June 29, 2022, Wednesday
Tithi Jyeshtha Amavasya, Vata Savitri Vratham
Tithi Time Jun 28, 5:53 AM - Jun 29, 8:23 AM

గమనిక: ఈ అమావాస్య తేదీలు తిథి సమయాలు భారత ప్రభుత్వం గుర్తించిన "కాలచక్రం గంటల పంచాంగం" నుండి సేకరించాము. ఆంద్రా, తెలంగాణ రాష్టలలో అన్ని ప్రాంతాల వారికి ఈ సమయాలు వర్తిస్తాయి. భారతదేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా 1 లేదా 2 నిమిషాల తేడా మాత్రమే ఉంటుంది.