Advertisment

Sri Vasya Varahi Stotram

oṃ asya śrī sarva vaśīkaraṇa stotra maṃtrasya
 nārada ṛṣiḥanuṣṭup chaṃdaḥ
 śrī vaśyavārāhī devatā 
 aiṃ bījaṃ klīṃ śaktiḥ glauṃ kīlakaṃ
 mama sarvavaśyārthe jape viniyogaḥ 

dhyānam –
tāre tāriṇi devi viśvajanani prauḍhapratāpānvite
tāre dikṣu vipakṣa yakṣa dalini vācā calā vāruṇī |
lakṣmīkāriṇi kīrtidhāriṇi mahāsaubhāgyasaṃdāyini |
rūpaṃ dehi yaśaśca satataṃ vaśyaṃ jagatyāvṛtam |

atha stotram –

aśvārūḍhe raktavarṇe smitasaumyamukhāṃbuje |
rājyastrī sarvajaṃtūnāṃ vaśīkaraṇanāyike || 1 ||

vaśīkaraṇakāryārthaṃ purā devena nirmitam |
tasmādvaśyavārāhī sarvānme vaśamānaya || 2 ||

yathā rājā mahājñānaṃ vastraṃ dhānyaṃ mahāvasu |
mahyaṃ dadāti vārāhi yathātvaṃ vaśamānaya || 3 ||

aṃtarbahiśca manasi vyāpāreṣu sabhāṣu ca |
yathā māmevaṃ smarati tathā vaśyaṃ vaśaṃ kuru || 4 ||

cāmaraṃ dolikāṃ chatraṃ rājacihnāni yacchati |
abhīṣṭhaṃ saṃpradorājyaṃ yathā devi vaśaṃ kuru || 5 ||
manmathasmaraṇādrāmā ratiryātu mayāsaha |
strīratneṣu mahatprema tathā janayakāmade || 6 ||

mṛga pakṣyādayāḥ sarve māṃ dṛṣṭvā premamohitāḥ |
anugacchati māmeva tvatprasādāddayāṃ kuru || 7 ||
vaśīkaraṇakāryārthaṃ yatra yatra prayuṃjati |
sammohanārthaṃ vardhitvāttatkāryaṃ tatra karṣaya || 8 ||

vaśamastīti caivātra vaśyakāryeṣu dṛśyate |
tathā māṃ kuru vārāhī vaśyakārya pradarśaya || 9 ||
vaśīkaraṇa bāṇāstraṃ bhaktyāpaddhinivāraṇam |
tasmādvaśyavārāhī jagatsarvaṃ vaśaṃ kuru || 10 ||

vaśyastotramidaṃ devyā trisaṃdhyaṃ yaḥ paṭhennaraḥ |
abhīṣṭaṃ prāpnuyādbhakto ramāṃ rājyaṃ yathāpivaḥ || 11 ||

iti atharvaśikhāyāṃ vaśyavārāhī stotram |

Advertisment