Sri Shiva Varnamala Stotram

Sri Shiva Varnamala Stotram

Sri Shiva Varnamala Stotram

Adhbuta Vigraha Amaraadeeshvara Aganita Guna Gana Amrita Shiva
Aanandaamrita Aashrita Rakshaka Aatmaananda Mahesha Shiva
Indu Kalaadhara Indraadi Priya Sundara Roopa Suresha Shiva
Eesha Suresha Mahesha Janapriya Keshava Sevita Paada Shiva
Uragaadi Priya Bhooshana Shankara Naraka Vinaasha Natesha Shiva
Oorjita Daanava Naasha Paraatpara Aarjita Paapa Vinaasha Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Rigveda Shruti Mauli Vibhooshana Ravi Chandraagni Trinetra Shiva
Ripa Manaadi Prapancha Vilakshana Taapa Nivaarana Tattva Shiva
Linga Svaroopa Sarva Budha Priya Mangala Moorti Mahesha Shiva
Lootaadeeshvara Roopa Priya Shiva Vedaanta Priya Vedya Shiva
Ekaaneka Svaroopa Vishveshvara Yogi Hridi Priya Vaasa Shiva
Aishvaryaa Shraya Chinmaya Chidghana Achyutaananta Mahesha Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Omkaara Priya Uraga Vibhooshana Hreenkaaraadi Mahesha Shiva
Aura Salaalita Anta Kanaashana Gauree Sameta Mahesha Shiva
Ambara Vaasa Chidambara Naayaka Tumburu Naarada Sevya Shiva
Aahaara Priya Aadi Gireeshvara Bhogaadi Priya Poorna Shiva
Kamalaasyaarchita Kailaasa Priya Karunaa Saagara Kaanti Shiva
Gangaa Giri Suta Vallabha Guna Hita Shankara Sarva Janesha Shiva
Khadga Shaila Mriduda Kkaadyaa Yudha Vikrama Roopa Vishvesha Shiva
Ghaatuka Banjana Paataka Naashana Gauree Sameta Gireesha Shiva
Jajashrita Shruti Mauli Vibhooshana Veda Svaroopa Vishvesha Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Chanda Vinaashana Sakala Jana Priya Mandalaa Deesha Mahesha Shiva
Chatra Kireeta Sukundala Shobhita Putra Priya Bhuvanesha Shiva
Janma Jaraa Mriti Naashana Kalmasha Rahita Taapa Vinaasha Shiva
Jhankaaraa Shraya Bringi Riti Priya Om Kaaresha Mahesha Shiva
Jnyaanaa Jnyaanaa Vinaashaka Nirmala Deena Jana Priya Deepta Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Tankaadyaayudha Dhaarana Satvara Hreenkaadi Suresha Shiva
Ranka Svaroopa Sahakaarottama Vaageeshvara Varadeva Shiva
Damba Vinaashana Dindi Ma Bhooshana Ambara Vaasa Chideesha Shiva
Dam Dam Damaruka Dharanee Nishchala Dundi Vinaayaka Sevya Shiva
Nalina Vilochana Natana Manohara Ali Kula Bhooshana Amrita Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Tatvama Seetyaadi Vaakya Svaroopaka Nityaananda Mahesha Shiva
Sthaavara Jangama Bhuvana Vilakshana Bhaavuka Munivara Sevya Shiva
Duhkha Vinaashaka Dalita Manonmana Chandana Lepita Charana Shiva
Dharanee Dhara Shubha Davala Manonmana Chandana Lepita Charana Shiva
Naanaa Mani Gana Bhooshana Nirguna Nata Jana Supriya Naatya Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Pannaga Bhooshana Paarvati Naayaka Paramaananda Paresha Shiva
Phaala Vilochana Bhaanu Koti Prabha Haalaa Hala Dhara Amrita Shiva
Bandha Vinaashana Brihadeeshaamara Skandaadi Priya Kanaka Shiva
Bhasma Vilepana Bhava Bhaya Naashana Vismaya Roopa Vishvesa Shiva
Manmadha Naashana Madhupaana Priya Mandara Parvata Vaasa Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Yati Jana Hridaya Nivaasita Eeshvara Vidhi Vishnyaadi Suresha Shiva
Raameshvara Ramaneeya Mukhaambhuja Soma Shekhara Sukriti Shiva
Lankaadeeshvara Sura Gana Sevita Laavanyaa Mrita Lasita Shiva
Varadaa Bhayakara Vaasuki Bhooshana Vana Maalaadi Vibhoosha Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||

Shaanti Svaroopa Jagattraya Chinmaya Kaanti Mati Priya Kanaka Shiva
Shanmukha Janaka Surendra Muni Priya Shaadgunyaadi Sameta Shiva
Samsaaraarnava Naashana Shaashvata Saadhu Hridi Priya Vaasa Shiva
Hara Purushottama Advaitaamrita Poorna Muraari Susevya Shiva
Laalita Bhakta Janesha Nijeshvara Kaalee Nateshvara Kaama Shiva
Kshara Roopaadi Priyaanvita Sundara Saakshi Jagatraya Svaami Shiva
Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Sadaashiva, Saamba Shiva ||