Advertisment

Sri Krishna Sahasranamavali

Sri Lakshmi Sahasranamavali

Sri Lakshmi Sahasranamavali

 1. Om Nityaagataayai Namah
 2. Om Anantanityaayai Namah
 3. Om Nandinyai Namah
 4. Om Janaranjanyai Namah
 5. Om Nityaprakaashinyai Namah
 6. Om Svaprakaashasvaroopinyai Namah
 7. Om Mahaalakshmyai Namah
 8. Om Mahaakaalyai Namah
 9. Om Mahaakanyaayai Namah
 10. Om Sarasvatyai Namah ||10||
 11. Om Bhogavaibhavasandhaatryai Namah
 12. Om Bhaktaanugrahakaarinyai Namah
 13. Om Eeshaavaasyaayai Namah
 14. Om Mahaamaayaayai Namah
 15. Om Mahaadevyai Namah
 16. Om Maheshvaryai Namah
 17. Om Hrillekhaayai Namah
 18. Om Paramaayai Namah
 19. Om Shaktaye Namah
 20. Om Maatrikaabeejarupinyai Namah ||20||
 21. Om Nityaanandaayai Namah
 22. Om Nityabodhaayai Namah
 23. Om Naadinyai Namah
 24. Om Janamodinyai Namah
 25. Om Satyapratyayinyai Namah
 26. Om Svaprakaashaatmaroopinyai Namah
 27. Om Tripuraayai Namah
 28. Om Bhairavyai Namah
 29. Om Vidyaayai Namah
 30. Om Hamsaayai Namah ||30||
 31. Om Vaageeshvaryai Namah
 32. Om Shivaayai Namah
 33. Om Vaagdevyai Namah
 34. Om Mahaaraatryai Namah
 35. Om Kaalaraatryai Namah
 36. Om Trilochanaayai Namah
 37. Om Bhadrakaalyai Namah
 38. Om Karaalyai Namah
 39. Om Mahaakaalyai Namah
 40. Om Tilottamaayai Namah ||40||
 41. Om Kaalyai Namah
 42. Om Karaalavaktraantaayai Namah
 43. Om Kaamaakshyai Namah
 44. Om Kaamadaayai Namah
 45. Om Shubhaayai Namah
 46. Om Chandikaayai Namah
 47. Om Chandaroopeshaayai Namah
 48. Om Chaamundaayai Namah
 49. Om Chakradhaarinyai Namah
 50. Om Trailokyajananyai Namah ||50||
 51. Om Devyai Namah
 52. Om Trailokyavijayottamaayai Namah
 53. Om Siddhalakshmyai Namah
 54. Om Kriyaalakshmyai Namah
 55. Om Mokshalakshmyai Namah
 56. Om Prasaadinyai Namah
 57. Om Umaayai Namah
 58. Om Bhagavatyai Namah
 59. Om Durgaayai Namah
 60. Om Chaandryai Namah ||60||
 61. Om Daakshaayanyai Namah
 62. Om Pratyangiraayai Namah
 63. Om Dharaayai Namah
 64. Om Velaayai Namah
 65. Om Lokamaatre Namah
 66. Om Haripriyaayai Namah
 67. Om Paarvatyai Namah
 68. Om Paramaayai Namah
 69. Om Devyai Namah
 70. Om Brahmavidyaapradaayinyai Namah ||70||
 71. Om Aroopaayai Namah
 72. Om Bahuroopaayai Namah
 73. Om Viroopaayai Namah
 74. Om Vishvaroopinyai Namah
 75. Om Panchabhootaatmikaayai Namah
 76. Om Paraayai Namah
 77. Om Kaalyai Namah
 78. Om Maayai Namah
 79. Om Panchikaayai Namah
 80. Om Vaagmyai Namah ||80||
 81. Om Havihpratyadhidevataayai Namah
 82. Om Devamaatre Namah
 83. Om Sureshaanaayai Namah
 84. Om Vedagarbhaayai Namah
 85. Om Ambikaayai Namah
 86. Om Dhrityai Namah
 87. Om Sankhyaayai Namah
 88. Om Jaataye Namah
 89. Om Kriyaashaktyai Namah
 90. Om Prakrityai Namah ||90||
 91. Om Mohinyai Namah
 92. Om Mahyai Namah
 93. Om Yajnyavidyaayai Namah
 94. Om Mahaavidyaayai Namah
 95. Om Guhyavidyaayai Namah
 96. Om Vibhaavaryai Namah
 97. Om Jyotishmatyai Namah
 98. Om Mahaamaatre Namah
 99. Om Sarvamantraphalapradaayai Namah
 100. Om Daaridryadhvamsinyai Namah ||100||
 101. Om Devyai Namah
 102. Om Hridayagranthibhedinyai Namah
 103. Om Sahasraadityasankaashaayai Namah
 104. Om Chandrikaayai Namah
 105. Om Chandraroopinyai Namah
 106. Om Gaayatryai Namah
 107. Om Somasambhootyai Namah
 108. Om Saavitryai Namah
 109. Om Pranavaatmikaayai Namah
 110. Om Shaankaryai Namah ||110||
 111. Om Vaishnavyai Namah
 112. Om Braahmyai Namah
 113. Om Sarvadevanamaskritaayai Namah
 114. Om Sevyadurgaayai Namah
 115. Om Kuberaakshyai Namah
 116. Om Karaveeranivaasinyai Namah
 117. Om Jayaayai Namah
 118. Om Vijayaayai Namah
 119. Om Jayantyai Namah
 120. Om Aparaajitaayai Namah ||120||
 121. Om Kubjikaayai Namah
 122. Om Kaalikaayai Namah
 123. Om Shaastryai Namah
 124. Om Veenaapustakadhaarinyai Namah
 125. Om Sarvajnyashaktyai Namah
 126. Om Shreeshaktyai Namah
 127. Om Brahmavishnushivaatmikaayai Namah
 128. Om Idaapingalikaamadhyamrinaaleetanturupinyai Namah
 129. Om Yajnyeshaanyai Namah
 130. Om Prathaayai Namah ||130||
 131. Om Deekshaayai Namah
 132. Om Dakshinaayai Namah
 133. Om Sarvamohinyai Namah
 134. Om Ashtaangayoginyai Namah
 135. Om Devyai Namah
 136. Om Nirbeejadhyaanagocharaayai Namah
 137. Om Sarvateerthasthitaayai Namah
 138. Om Shuddhaayai Namah
 139. Om Sarvaparvatavaasinyai Namah
 140. Om Vedashaastrapramaayai Namah ||140||
 141. Om Devyai Namah
 142. Om Shadangaadipadakramaayai Namah
 143. Om Shivaayai Namah
 144. Om Dhaatryai Namah
 145. Om Shubhaanandaayai Namah
 146. Om Yajnyakarmasvaroopinyai Namah
 147. Om Vratinyai Namah
 148. Om Menakaayai Namah
 149. Om Devyai Namah
 150. Om Brahmaanyai Namah ||150||
 151. Om Brahmachaarinyai Namah
 152. Om Ekaaksharaparaayai Namah
 153. Om Taaraayai Namah
 154. Om Bhavabandhavinaashinyai Namah
 155. Om Vishvambharaayai Namah
 156. Om Dharaadhaaraayai Namah
 157. Om Niraadhaaraayai Namah
 158. Om Adhikasvaraayai Namah
 159. Om Raakaayai Namah
 160. Om Kuhve Namah ||160||
 161. Om Amaavaasyaayai Namah
 162. Om Poornimaayai Namah
 163. Om Anumatyai Namah
 164. Om Dyutaye Namah
 165. Om Sineevaalyai Namah
 166. Om Shivaayai Namah
 167. Om Avashyaayai Namah
 168. Om Vaishvadevyai Namah
 169. Om Pishangilaayai Namah
 170. Om Pippalaayai Namah ||170||
 171. Om Vishaalaakshyai Namah
 172. Om Rakshoghnyai Namah
 173. Om Vrishtikaarinyai Namah
 174. Om Dushtavidraavinyai Namah
 175. Om Devyai Namah
 176. Om Sarvopadravanaashinyai Namah
 177. Om Shaaradaayai Namah
 178. Om Sharasandhaanaayai Namah
 179. Om Sarvashastrasvaroopinyai Namah
 180. Om Yuddhamadhyasthitaayai Namah ||180||
 181. Om Devyai Namah
 182. Om Sarvabhootaprabhanjanyai Namah
 183. Om Ayuddhaayai Namah
 184. Om Yuddharoopaayai Namah
 185. Om Shaantaayai Namah
 186. Om Shaantisvaroopinyai Namah
 187. Om Gangaayai Namah
 188. Om Sarasvateeveneeyamunaanarmadaapagaayai Namah
 189. Om Samudravasanaavaasaayai Namah
 190. Om Brahmaandashrenimekhalaayai Namah ||190||
 191. Om Panchavaktraayai Namah
 192. Om Dashabhujaayai Namah
 193. Om Shuddhasphatikasannibhaayai Namah
 194. Om Raktaayai Namah
 195. Om Krishnaayai Namah
 196. Om Sitaayai Namah
 197. Om Peetaayai Namah
 198. Om Sarvavarnaayai Namah
 199. Om Nireeshvaryai Namah
 200. Om Kaalikaayai Namah ||200||
 201. Om Chakrikaayai Namah
 202. Om Devyai Namah
 203. Om Satyaayai Namah
 204. Om Batukaasthitaayai Namah
 205. Om Tarunyai Namah
 206. Om Vaarunyai Namah
 207. Om Naaryai Namah
 208. Om Jyeshthaadevyai Namah
 209. Om Sureshvaryai Namah
 210. Om Vishvambharaadharaayai Namah ||210||
 211. Om Kartryai Namah
 212. Om Galaargalavibhanjanyai Namah
 213. Om Sandhyaaraatrirdivaajyotsnaayai Namah
 214. Om Kalaakaashthaayai Namah
 215. Om Nimeshikaayai Namah
 216. Om Urvyai Namah
 217. Om Kaatyaayanyai Namah
 218. Om Shubhraayai Namah
 219. Om Samsaaraarnavataarinyai Namah
 220. Om Kapilaayai Namah ||220||
 221. Om Keelikaayai Namah
 222. Om Ashokaayai Namah
 223. Om Mallikaanavamallikaayai Namah
 224. Om Devikaayai Namah
 225. Om Nandikaayai Namah
 226. Om Shaantaayai Namah
 227. Om Bhanjikaayai Namah
 228. Om Bhayabhanjikaayai Namah
 229. Om Kaushikyai Namah
 230. Om Vaidikyai Namah ||230||
 231. Om Devyai Namah
 232. Om Sauryai Namah
 233. Om Roopaadhikaayai Namah
 234. Om Atibhaayai Namah
 235. Om Digvastraayai Namah
 236. Om Navavastraayai Namah
 237. Om Kanyakaayai Namah
 238. Om Kamalodbhavaayai Namah
 239. Om Shriyai Namah
 240. Om Saumyalakshanaayai Namah ||240||
 241. Om Ateetadurgaayai Namah
 242. Om Sootraprabodhikaayai Namah
 243. Om Shraddhaayai Namah
 244. Om Medhaayai Namah
 245. Om Kritaye Namah
 246. Om Prajnyaayai Namah
 247. Om Dhaaranaayai Namah
 248. Om Kaantyai Namah
 249. Om Shrutaye Namah
 250. Om Smritaye Namah ||250||
 251. Om Dhritaye Namah
 252. Om Dhanyaayai Namah
 253. Om Bhootaye Namah
 254. Om Ishtyai Namah
 255. Om Maneeshinyai Namah
 256. Om Viraktaye Namah
 257. Om Vyaapinyai Namah
 258. Om Maayaayai Namah
 259. Om Sarvamaayaaprabhanjanyai Namah
 260. Om Maahendryai Namah ||260||
 261. Om Mantrinyai Namah
 262. Om Simhyai Namah
 263. Om Indrajaalasvaroopinyai Namah
 264. Om Avasthaatrayanirmuktaayai Namah
 265. Om Gunatrayavivarjitaayai Namah
 266. Om Eeshanatrayanirmuktaayai Namah
 267. Om Sarvarogavivarjitaayai Namah
 268. Om Yogidhyaanaantagamyaayai Namah
 269. Om Yogadhyaanaparaayanaayai Namah
 270. Om Trayeeshikhaayai Namah ||270||
 271. Om Visheshajnyaayai Namah
 272. Om Vedaantajnyaanarupinyai Namah
 273. Om Bhaaratyai Namah
 274. Om Kamalaayai Namah
 275. Om Bhaashaayai Namah
 276. Om Padmaayai Namah
 277. Om Padmavatyai Namah
 278. Om Kritaye Namah
 279. Om Gautamyai Namah
 280. Om Gomatyai Namah ||280||
 281. Om Gauryai Namah
 282. Om Eeshaanaayai Namah
 283. Om Hamsavaahinyai Namah
 284. Om Naaraayanyai Namah
 285. Om Prabhaadhaaraayai Namah
 286. Om Jaahnavyai Namah
 287. Om Shankaraatmajaayai Namah
 288. Om Chitraghantaayai Namah
 289. Om Sunandaayai Namah
 290. Om Shriyai Namah ||290||
 291. Om Maanavyai Namah
 292. Om Manusambhavaayai Namah
 293. Om Stambhinyai Namah
 294. Om Kshobhinyai Namah
 295. Om Maaryai Namah
 296. Om Bhraaminyai Namah
 297. Om Shatrumaarinyai Namah
 298. Om Mohinyai Namah
 299. Om Dveshinyai Namah
 300. Om Veeraayai Namah ||300||
 301. Om Aghoraayai Namah
 302. Om Rudraroopinyai Namah
 303. Om Rudraikaadashinyai Namah
 304. Om Punyaayai Namah
 305. Om Kalyaanyai Namah
 306. Om Laabhakaarinyai Namah
 307. Om Devadurgaayai Namah
 308. Om Mahaadurgaayai Namah
 309. Om Svapnadurgaayai Namah
 310. Om Ashtabhairavyai Namah ||310||
 311. Om Sooryachandraagniroopaayai Namah
 312. Om Grahanakshatraroopinyai Namah
 313. Om Bindunaadakalaateetaayai Namah
 314. Om Bindunaadakalaatmikaayai Namah
 315. Om Dashavaayujayaakaaraayai Namah
 316. Om Kalaashodashasamyutaayai Namah
 317. Om Kaashyapyai Namah
 318. Om Kamalaadevyai Namah
 319. Om Naadachakranivaasinyai Namah
 320. Om Mridaadhaaraayai Namah ||320||
 321. Om Sthiraayai Namah
 322. Om Guhyaayai Namah
 323. Om Devikaayai Namah
 324. Om Chakraroopinyai Namah
 325. Om Avidyaayai Namah
 326. Om Shaarvaryai Namah
 327. Om Bhunjaayai Namah
 328. Om Jambhaasuranibarhinyai Namah
 329. Om Shreekaayaayai Namah
 330. Om Shreekalaayai Namah ||330||
 331. Om Shubhraayai Namah
 332. Om Karmanirmoolakaarinyai Namah
 333. Om Aadilakshmyai Namah
 334. Om Gunaadhaaraayai Namah
 335. Om Panchabrahmaatmikaayai Namah
 336. Om Paraayai Namah
 337. Om Shrutaye Namah
 338. Om Brahmamukhaavaasaayai Namah
 339. Om Sarvasampattiroopinyai Namah
 340. Om Mritasanjeevanyai Namah ||340||
 341. Om Maitryai Namah
 342. Om Kaaminyai Namah
 343. Om Kaamavarjitaayai Namah
 344. Om Nirvaanamaargadaayai Namah
 345. Om Devyai Namah
 346. Om Hamsinyai Namah
 347. Om Kaashikaayai Namah
 348. Om Kshamaayai Namah
 349. Om Saparyaayai Namah
 350. Om Guninyai Namah ||350||
 351. Om Bhinnaayai Namah
 352. Om Nirgunaayai Namah
 353. Om Khanditaashubhaayai Namah
 354. Om Svaaminyai Namah
 355. Om Vedinyai Namah
 356. Om Shakyaayai Namah
 357. Om Shaambaryai Namah
 358. Om Chakradhaarinyai Namah
 359. Om Dandinyai Namah
 360. Om Mundinyai Namah ||360||
 361. Om Vyaaghryai Namah
 362. Om Shikhinyai Namah
 363. Om Somasamhataye Namah
 364. Om Chintaamanaye Namah
 365. Om Chidaanandaayai Namah
 366. Om Panchabaanaprabodhinyai Namah
 367. Om Baanashrenaye Namah
 368. Om Sahasraakshyai Namah
 369. Om Sahasrabhujapaadukaayai Namah
 370. Om Sandhyaavalaye Namah ||370||
 371. Om Trisandhyaakhyaayai Namah
 372. Om Brahmaandamanibhooshanaayai Namah
 373. Om Vaasavyai Namah
 374. Om Vaaruneesenaayai Namah
 375. Om Kulikaayai Namah
 376. Om Mantraranjinyai Namah
 377. Om Jitapraanasvaroopaayai Namah
 378. Om Kaantaayai Namah
 379. Om Kaamyavarapradaayai Namah
 380. Om Mantrabraahmanavidyaarthaayai Namah ||380||
 381. Om Naadarupaayai Namah
 382. Om Havishmatyai Namah
 383. Om Aatharvanih Shrutayai Namah
 384. Om Shoonyaayai Namah
 385. Om Kalpanaavarjitaayai Namah
 386. Om Satyai Namah
 387. Om Sattaajaataye Namah
 388. Om Pramaayai Namah
 389. Om Ameyaayai Namah
 390. Om Apramitaye Namah ||390||
 391. Om Praanadaayai Namah
 392. Om Gataye Namah
 393. Om Avarnaayai Namah
 394. Om Panchavarnaayai Namah
 395. Om Sarvadaayai Namah
 396. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 397. Om Trailokyamohinyai Namah
 398. Om Vidyaayai Namah
 399. Om Sarvabhartryai Namah
 400. Om Ksharaayai Namah ||400||
 401. Om Aksharaayai Namah
 402. Om Hiranyavarnaayai Namah
 403. Om Harinyai Namah
 404. Om Sarvopadravanaashinyai Namah
 405. Om Kaivalyapadaveerekhaayai Namah
 406. Om Sooryamandalasamsthitaayai Namah
 407. Om Somamandalamadhyasthaayai Namah
 408. Om Vahnimandalasamsthitaayai Namah
 409. Om Vaayumandalamadhyasthaayai Namah
 410. Om Vyomamandalasamsthitaayai Namah ||410||
 411. Om Chakrikaayai Namah
 412. Om Chakramadhyasthaayai Namah
 413. Om Chakramaargapravartinyai Namah
 414. Om Kokilaakulachakreshaayai Namah
 415. Om Pakshataye Namah
 416. Om Panktipaavanaayai Namah
 417. Om Sarvasiddhaantamaargasthaayai Namah
 418. Om Shadvarnaavaravarjitaayai Namah
 419. Om Shatarudraharaayai Namah
 420. Om Hantryai Namah ||420||
 421. Om Sarvasamhaarakaarinyai Namah
 422. Om Purushaayai Namah
 423. Om Paurushyai Namah
 424. Om Tushtaye Namah
 425. Om Sarvatantraprasootikaayai Namah
 426. Om Ardhanaareeshvaryai Namah
 427. Om Devyai Namah
 428. Om Sarvavidyaapradaayinyai Namah
 429. Om Bhaargavyai Namah
 430. Om Yaajusheevidyaayai Namah ||430||
 431. Om Sarvopanishadaasthitaayai Namah
 432. Om Vyomakeshaayai Namah
 433. Om Akhilapraanaayai Namah
 434. Om Panchakoshavilakshanaayai Namah
 435. Om Panchakoshaatmikaayai Namah
 436. Om Prateeche Namah
 437. Om Panchabrahmaatmikaayai Namah
 438. Om Shivaayai Namah
 439. Om Jagajjaraajanitryai Namah
 440. Om Panchakarmaprasootikaayai Namah ||440||
 441. Om Vaagdevyai Namah
 442. Om Aabharanaakaaraayai Namah
 443. Om Sarvakaamyasthitaasthitaye Namah
 444. Om Ashtaadashachatuhshashtipeethikaavidyaayutaayai Namah
 445. Om Kaalikaakarshanashyaamaayai Namah
 446. Om Yakshinyai Namah
 447. Om Kinnareshvaryai Namah
 448. Om Ketakyai Namah
 449. Om Mallikaayai Namah
 450. Om Ashokaayai Namah ||450||
 451. Om Vaaraahyai Namah
 452. Om Dharanyai Namah
 453. Om Dhruvaayai Namah
 454. Om Naarasimhyai Namah
 455. Om Mahograasyaayai Namah
 456. Om Bhaktaanaamaartinaashinyai Namah
 457. Om Antarbalaayai Namah
 458. Om Sthiraayai Namah
 459. Om Lakshmyai Namah
 460. Om Jaraamarananaashinyai Namah ||460||
 461. Om Shreeranjitaayai Namah
 462. Om Mahaakaayaayai Namah
 463. Om Somasooryaagnilochanaayai Namah
 464. Om Aditaye Namah
 465. Om Devamaatre Namah
 466. Om Ashtaputraayai Namah
 467. Om Ashtayoginyai Namah
 468. Om Ashtaprakritaye Namah
 469. Om Ashtaashtavibhraajadvikritaakritaye Namah
 470. Om Durbhikshadhvamsinyai Namah ||470||
 471. Om Seetaayai Namah
 472. Om Satyaayai Namah
 473. Om Rukminyai Namah
 474. Om Khyaatijaayai Namah
 475. Om Bhaargavyai Namah
 476. Om Devayonaye Namah
 477. Om Tapasvinyai Namah
 478. Om Shaakambharyai Namah
 479. Om Mahaashonaayai Namah
 480. Om Garudoparisamsthitaayai Namah ||480||
 481. Om Simhagaayai Namah
 482. Om Vyaaghragaayai Namah
 483. Om Vaayugaayai Namah
 484. Om Mahaadrigaayai Namah
 485. Om Akaaraadikshakaaraantaayai Namah
 486. Om Sarvavidyaadhidevataayai Namah
 487. Om Mantravyaakhyaananipunaayai Namah
 488. Om Jyotishaastraikalochanaayai Namah
 489. Om Idaapingalikaamadhyasushumnaayai Namah
 490. Om Granthibhedinyai Namah ||490||
 491. Om Kaalachakraashrayopetaayai Namah
 492. Om Kaalachakrasvaroopinyai Namah
 493. Om Vaishaaradyai Namah
 494. Om Matishreshthaayai Namah
 495. Om Varishthaayai Namah
 496. Om Sarvadeepikaayai Namah
 497. Om Vainaayakyai Namah
 498. Om Varaarohaayai Namah
 499. Om Shronivelaayai Namah
 500. Om Bahirvalaye Namah ||500||
 501. Om Jambhinyai Namah
 502. Om Jrimbhinyai Namah
 503. Om Jambhakaarinyai Namah
 504. Om Ganakaarikaayai Namah
 505. Om Sharanyai Namah
 506. Om Chakrikaayai Namah
 507. Om Anantaayai Namah
 508. Om Sarvavyaadhichikitsakyai Namah
 509. Om Devakyai Namah
 510. Om Devasankaashaayai Namah ||510||
 511. Om Vaaridhaye Namah
 512. Om Karunaakaraayai Namah
 513. Om Sharvaryai Namah
 514. Om Sarvasampannaayai Namah
 515. Om Sarvapaapaprabhanjanyai Namah
 516. Om Ekamaatraayai Namah
 517. Om Dvimaatraayai Namah
 518. Om Trimaatraayai Namah
 519. Om Aparaayai Namah
 520. Om Ardhamaatraayai Namah ||520||
 521. Om Paraayai Namah
 522. Om Sookshmaayai Namah
 523. Om Sookshmaarthaarthaparaayai Namah
 524. Om Ekaveeraayai Namah
 525. Om Visheshaakhyaayai Namah
 526. Om Shashtheedevyai Namah
 527. Om Manasvinyai Namah
 528. Om Naishkarmyaayai Namah
 529. Om Nishkalaalokaayai Namah
 530. Om Jnyaanakarmaadhikaayai Namah ||530||
 531. Om Gunaayai Namah
 532. Om Sabandhvaanandasandohaayai Namah
 533. Om Vyomaakaaraayai Namah
 534. Om Aniroopitaayai Namah
 535. Om Gadyapadyaatmikaayai Namah
 536. Om Vaanyai Namah
 537. Om Sarvaalankaarasamyutaayai Namah
 538. Om Saadhubandhapadanyaasaayai Namah
 539. Om Sarvaukase Namah
 540. Om Ghatikaavalaye Namah ||540||
 541. Om Shatkarminyai Namah
 542. Om Karkashaakaaraayai Namah
 543. Om Sarvakarmavivarjitaayai Namah
 544. Om Aadityavarnaayai Namah
 545. Om Aparnaayai Namah
 546. Om Kaaminyai Namah
 547. Om Vararoopinyai Namah
 548. Om Brahmaanyai Namah
 549. Om Brahmasantaanaayai Namah
 550. Om Vedavaageeshvaryai Namah ||550||
 551. Om Shivaayai Namah
 552. Om Puraananyaayameemaamsaadharmashaastraagamashrutaayai Namah
 553. Om Sadyovedavatyai Namah
 554. Om Sarvaayai Namah
 555. Om Hamsyai Namah
 556. Om Vidyaadhidevataayai Namah
 557. Om Vishveshvaryai Namah
 558. Om Jagaddhaatryai Namah
 559. Om Vishvanirmaanakaarinyai Namah
 560. Om Vaidikyai Namah ||560||
 561. Om Vedaroopaayai Namah
 562. Om Kaalikaayai Namah
 563. Om Kaalaroopinyai Namah
 564. Om Naaraayanyai Namah
 565. Om Mahaadevyai Namah
 566. Om Sarvatattvapravartinyai Namah
 567. Om Hiranyavarnaroopaayai Namah
 568. Om Hiranyapadasambhavaayai Namah
 569. Om Kaivalyapadavyai Namah
 570. Om Punyaayai Namah ||570||
 571. Om Kaivalyajnyaanalakshitaayai Namah
 572. Om Brahmasampattiroopaayai Namah
 573. Om Brahmasampattikaarinyai Namah
 574. Om Vaarunyai Namah
 575. Om Vaarunaaraadhyaayai Namah
 576. Om Sarvakarmapravartinyai Namah
 577. Om Ekaaksharaparaayai Namah
 578. Om Ayuktaayai Namah
 579. Om Sarvadaaridryabhanjinyai Namah
 580. Om Paashaankushaanvitaayai Namah ||580||
 581. Om Divyaayai Namah
 582. Om Veenaavyaakhyaakshasootrabhrite Namah
 583. Om Ekamoortyai Namah
 584. Om Trayeemoortyai Namah
 585. Om Madhukaitabhabhanjanyai Namah
 586. Om Saankhyaayai Namah
 587. Om Saankhyavatyai Namah
 588. Om Jvaalaayai Namah
 589. Om Jvalantyai Namah
 590. Om Kaamaroopinyai Namah ||590||
 591. Om Jaagrantyai Namah
 592. Om Sarvasampattaye Namah
 593. Om Sushuptaayai Namah
 594. Om Sveshtadaayinyai Namah
 595. Om Kapaalinyai Namah
 596. Om Mahaadamshtraayai Namah
 597. Om Bhrukuteekutilaananaayai Namah
 598. Om Sarvaavaasaayai Namah
 599. Om Suvaasaayai Namah
 600. Om Brihatyai Namah ||600||
 601. Om Ashtaye Namah
 602. Om Shakvaryai Namah
 603. Om Chhandoganapratishthaayai Namah
 604. Om Kalmaashyai Namah
 605. Om Karunaatmikaayai Namah
 606. Om Chakshushmatyai Namah
 607. Om Mahaaghoshaayai Namah
 608. Om Khadgacharmadharaayai Namah
 609. Om Ashanaye Namah
 610. Om Shilpavaichitryavidyotaayai Namah ||610||
 611. Om Sarvatobhadravaasinyai Namah
 612. Om Achintyalakshanaakaaraayai Namah
 613. Om Sootrabhaashyanibandhanaayai Namah
 614. Om Sarvavedaarthasampattaye Namah
 615. Om Sarvashaastraarthamaatrikaayai Namah
 616. Om Akaaraadikshakaaraantasarvavarnakritasthalaayai Namah
 617. Om Sarvalakshmyai Namah
 618. Om Sadaanandaayai Namah
 619. Om Saaravidyaayai Namah
 620. Om Sadaashivaayai Namah ||620||
 621. Om Sarvajnyaayai Namah
 622. Om Sarvashaktyai Namah
 623. Om Khechareeroopagaayai Namah
 624. Om Uchchhritaayai Namah
 625. Om Animaadigunopetaayai Namah
 626. Om Paraakaashthaayai Namah
 627. Om Paraagataye Namah
 628. Om Hamsayuktavimaanasthaayai Namah
 629. Om Hamsaaroodhaayai Namah
 630. Om Shashiprabhaayai Namah ||630||
 631. Om Bhavaanyai Namah
 632. Om Vaasanaashaktyai Namah
 633. Om Aakritisthaakhilaayai Namah
 634. Om Akhilaayai Namah
 635. Om Tantrahetave Namah
 636. Om Vichitraangyai Namah
 637. Om Vyomagangaavinodinyai Namah
 638. Om Varshaayai Namah
 639. Om Vaarshikaayai Namah
 640. Om Rigyajussaamaroopinyai Namah ||640||
 641. Om Mahaanadyai Namah
 642. Om Nadeepunyaayai Namah
 643. Om Aganyapunyagunakriyaayai Namah
 644. Om Samaadhigatalabhyaarthaayai Namah
 645. Om Shrotavyaayai Namah
 646. Om Svapriyaayai Namah
 647. Om Ghrinaayai Namah
 648. Om Naamaaksharaparaayai Namah
 649. Om Upasarganakhaanchitaayai Namah
 650. Om Nipaatorudvayeejanghaayai Namah ||650||
 651. Om Maatrikaayai Namah
 652. Om Mantraroopinyai Namah
 653. Om Aaseenaayai Namah
 654. Om Shayaanaayai Namah
 655. Om Tishthantyai Namah
 656. Om Dhaavanaadhikaayai Namah
 657. Om Lakshyalakshanayogaadhyaayai Namah
 658. Om Taadroopyagananaakritayai Namah
 659. Om Ekaroopaayai Namah
 660. Om Naikaroopaayai Namah ||660||
 661. Om Tasyai Namah
 662. Om Induroopaayai Namah
 663. Om Tadaakritaye Namah
 664. Om Samaasataddhitaakaaraayai Namah
 665. Om Vibhaktivachanaatmikaayai Namah
 666. Om Svaahaakaaraayai Namah
 667. Om Svadhaakaaraayai Namah
 668. Om Shreepatyardhaanganandinyai Namah
 669. Om Gambheeraayai Namah
 670. Om Gahanaayai Namah ||670||
 671. Om Guhyaayai Namah
 672. Om Yonilingaardhadhaarinyai Namah
 673. Om Sheshavaasukisamsevyaayai Namah
 674. Om Chapalaayai Namah
 675. Om Varavarninyai Namah
 676. Om Kaarunyaakaarasampattaye Namah
 677. Om Keelakrite Namah
 678. Om Mantrakeelikaayai Namah
 679. Om Shaktibeejaatmikaayai Namah
 680. Om Sarvamantreshtaayai Namah ||680||
 681. Om Akshayakaamanaayai Namah
 682. Om Aagneyyai Namah
 683. Om Paarthivaayai Namah
 684. Om Aapyaayai Namah
 685. Om Vaayavyaayai Namah
 686. Om Vyomaketanaayai Namah
 687. Om Satyajnyaanaatmikaanandaayai Namah
 688. Om Braahmyai Namah
 689. Om Brahmane Namah
 690. Om Sanaatanyai Namah ||690||
 691. Om Avidyaavaasanaayai Namah
 692. Om Maayaaprakritaye Namah
 693. Om Sarvamohinyai Namah
 694. Om Shaktaye Namah
 695. Om Dhaaranashaktaye Namah
 696. Om Chidachichchhaktiyoginyai Namah
 697. Om Vaktraarunaayai Namah
 698. Om Mahaamaayaayai Namah
 699. Om Mareechaye Namah
 700. Om Madamardinyai Namah ||700||
 701. Om Viraaje Namah
 702. Om Svaahaayai Namah
 703. Om Svadhaayai Namah
 704. Om Shuddhaayai Namah
 705. Om Nirupaastaye Namah
 706. Om Subhaktigaayai Namah
 707. Om Niroopitaadvayeevidyaayai Namah
 708. Om Nityaanityasvaroopinyai Namah
 709. Om Vairaajamaargasanchaaraayai Namah
 710. Om Sarvasatpathadarshinyai Namah ||710||
 711. Om Jaalandharyai Namah
 712. Om Mridaanyai Namah
 713. Om Bhavaanyai Namah
 714. Om Bhavabhanjanyai Namah
 715. Om Traikaalikajnyaanatantave Namah
 716. Om Trikaalajnyaanadaayinyai Namah
 717. Om Naadaateetaayai Namah
 718. Om Smritaye Namah
 719. Om Prajnyaayai Namah
 720. Om Dhaatreeroopaayai Namah ||720||
 721. Om Tripushkaraayai Namah
 722. Om Paraajitaayai Namah
 723. Om Vidhaanajnyaayai Namah
 724. Om Visheshitagunaatmikaayai Namah
 725. Om Hiranyakeshinyai Namah
 726. Om Hemabrahmasootravichakshanaayai Namah
 727. Om Asankhyeyaparaardhaantasvaravyanjanavaikharyai Namah
 728. Om Madhujihvaayai Namah
 729. Om Madhumatyai Namah
 730. Om Madhumaasodayaayai Namah ||730||
 731. Om Madhave Namah
 732. Om Maadhavyai Namah
 733. Om Mahaabhaagaayai Namah
 734. Om Meghagambheeranisvanaayai Namah
 735. Om Brahmavishnumaheshaadijnyaatavyaarthavisheshagaayai Namah
 736. Om Naabhauvahnishikhaakaaraayai Namah
 737. Om Lalaatechandrasannibhaayai Namah
 738. Om Bhroomadhyebhaaskaraakaaraayai Namah
 739. Om Hridisarvataaraakritaye Namah
 740. Om Krittikaadibharanyanta Nakshatreshtyarchitodayaayai Namah ||740||
 741. Om Grahavidyaatmikaayai Namah
 742. Om Jyotishe Namah
 743. Om Jyotirvide Namah
 744. Om Matijeevikaayai Namah
 745. Om Brahmaandagarbhinyai Namah
 746. Om Baalaayai Namah
 747. Om Saptaavaranadevataayai Namah
 748. Om Vairaajottamasaamraajyaayai Namah
 749. Om Kumaarakushalodayaayai Namah
 750. Om Bagalaayai Namah ||750||
 751. Om Bhramaraambaayai Namah
 752. Om Shivadootyai Namah
 753. Om Shivaatmikaayai Namah
 754. Om Meruvindhyaatisamsthaanaayai Namah
 755. Om Kaashmeerapuravaasinyai Namah
 756. Om Yoganidraayai Namah
 757. Om Mahaanidraayai Namah
 758. Om Vinidraayai Namah
 759. Om Raakshasaashritaayai Namah
 760. Om Suvarnadaayai Namah ||760||
 761. Om Mahaagangaayai Namah
 762. Om Panchaakhyaayai Namah
 763. Om Panchasamhataye Namah
 764. Om Suprajaataayai Namah
 765. Om Suveeraayai Namah
 766. Om Suposhaayai Namah
 767. Om Supataye Namah
 768. Om Shivaayai Namah
 769. Om Sugrihaayai Namah
 770. Om Raktabeejaantaayai Namah ||770||
 771. Om Hatakandarpajeevikaayai Namah
 772. Om Samudravyomamadhyasthaayai Namah
 773. Om Samabindusamaashrayaayai Namah
 774. Om Saubhaagyarasajeevaatave Namah
 775. Om Saaraasaaravivekadrishe Namah
 776. Om Trivalyaadisupushtaangaayai Namah
 777. Om Bhaaratyai Namah
 778. Om Bharataashritaayai Namah
 779. Om Naadabrahmamayeevidyaayai Namah
 780. Om Jnyaanabrahmamayeeparaayai Namah ||780||
 781. Om Brahmanaadyai Namah
 782. Om Niruktaye Namah
 783. Om Brahmakaivalyasaadhanaayai Namah
 784. Om Kaalikeyamahodaaraveeryavikramaroopinyai Namah
 785. Om Badabaagnishikhaavaktraayai Namah
 786. Om Mahaakabalatarpanaayai Namah
 787. Om Mahaabhootaayai Namah
 788. Om Mahaadarpaayai Namah
 789. Om Mahaasaaraayai Namah
 790. Om Mahaakratave Namah ||790||
 791. Om Panchabhootamahaagraasaayai Namah
 792. Om Panchabhootaadhidevataayai Namah
 793. Om Sarvapramaanaayai Namah
 794. Om Sampattaye Namah
 795. Om Sarvarogapratikriyaayai Namah
 796. Om Brahmaandaantarbahirvyaaptaayai Namah
 797. Om Vishnuvakshovibhooshinyai Namah
 798. Om Shaankaryai Namah
 799. Om Vidhivaktrasthaayai Namah
 800. Om Pravaraayai Namah ||800||
 801. Om Varahetukyai Namah
 802. Om Hemamaalaayai Namah
 803. Om Shikhaamaalaayai Namah
 804. Om Trishikhaayai Namah
 805. Om Panchalochanaayai Namah
 806. Om Sarvaagamasadaachaaramaryaadaayai Namah
 807. Om Yaatubhanjanyai Namah
 808. Om Punyashlokaprabandhaadhyaayai Namah
 809. Om Sarvaantaryaamiroopinyai Namah
 810. Om Saamagaanasamaaraadhyaayai Namah ||810||
 811. Om Shrotrakarnarasaayanaayai Namah
 812. Om Jeevalokaikajeevaatave Namah
 813. Om Bhadrodaaravilokanaayai Namah
 814. Om Taditkotilasatkaantyai Namah
 815. Om Tarunyai Namah
 816. Om Harisundaryai Namah
 817. Om Meenanetraayai Namah
 818. Om Indraakshyai Namah
 819. Om Vishaalaakshyai Namah
 820. Om Sumangalaayai Namah ||820||
 821. Om Sarvamangalasampannaayai Namah
 822. Om Saakshaanmangaladevataayai Namah
 823. Om Dehahriddeepikaayai Namah
 824. Om Deeptaye Namah
 825. Om Jihmapaapapranaashinyai Namah
 826. Om Ardhachandrollasaddamshtraayai Namah
 827. Om Yajnyavaateevilaasinyai Namah
 828. Om Mahaadurgaayai Namah
 829. Om Mahotsaahaayai Namah
 830. Om Mahaadevabalodayaayai Namah ||830||
 831. Om Daakineedyaayai Namah
 832. Om Shaakineedyaayai Namah
 833. Om Saakineedyaayai Namah
 834. Om Samastajushe Namah
 835. Om Nirankushaayai Namah
 836. Om Naakivandyaayai Namah
 837. Om Shadaadhaaraadhidevataayai Namah
 838. Om Bhuvanajnyaananihshrenaye Namah
 839. Om Bhuvanaakaaravallaryai Namah
 840. Om Shaashvatyai Namah ||840||
 841. Om Shaashvataakaaraayai Namah
 842. Om Lokaanugrahakaarinyai Namah
 843. Om Saarasyai Namah
 844. Om Maanasyai Namah
 845. Om Hamsyai Namah
 846. Om Hamsalokapradaayinyai Namah
 847. Om Chinmudraalankritakaraayai Namah
 848. Om Kotisooryasamaprabhaayai Namah
 849. Om Sukhapraanishirorekhaayai Namah
 850. Om Sadadrishtapradaayinyai Namah ||850||
 851. Om Sarvasaankaryadoshaghnyai Namah
 852. Om Grahopadravanaashinyai Namah
 853. Om Kshudrajantubhayaghnyai Namah
 854. Om Visharogaadibhanjanyai Namah
 855. Om Sadaashaantaayai Namah
 856. Om Sadaashuddhaayai Namah
 857. Om Grihachchhidranivaarinyai Namah
 858. Om Kalidoshaprashamanyai Namah
 859. Om Kolaahalapurasthitaayai Namah
 860. Om Gauryai Namah ||860||
 861. Om Laakshanikyai Namah
 862. Om Mukhyaayai Namah
 863. Om Jaghanyaakritivarjitaayai Namah
 864. Om Maayaayai Namah
 865. Om Vidyaayai Namah
 866. Om Moolabhootaayai Namah
 867. Om Vaasavyai Namah
 868. Om Vishnuchetanaayai Namah
 869. Om Vaadinyai Namah
 870. Om Vasuroopaayai Namah ||870||
 871. Om Vasuratnaparichchhadaayai Namah
 872. Om Chhaandasyai Namah
 873. Om Chandrahridayaayai Namah
 874. Om Mantrasvachchhandabhairavyai Namah
 875. Om Vanamaalaayai Namah
 876. Om Vaijayantyai Namah
 877. Om Panchadivyaayudhaatmikaayai Namah
 878. Om Peetaambaramayyai Namah
 879. Om Chanchatkaustubhaayai Namah
 880. Om Harikaaminyai Namah ||880||
 881. Om Nityaayai Namah
 882. Om Tathyaayai Namah
 883. Om Ramaayai Namah
 884. Om Raamaayai Namah
 885. Om Ramanyai Namah
 886. Om Mrityubhanjanyai Namah
 887. Om Jyeshthaayai Namah
 888. Om Kaashthaayai Namah
 889. Om Dhanishthaantaayai Namah
 890. Om Sharaangyai Namah ||890||
 891. Om Nirgunapriyaayai Namah
 892. Om Maitreyaayai Namah
 893. Om Mitravindaayai Namah
 894. Om Sheshyasheshakalaashayaayai Namah
 895. Om Vaaraanaseevaasalabhyaayai Namah
 896. Om Aaryaavartajanastutaayai Namah
 897. Om Jagadutpattisamsthaanasamhaaratrayakaaranaayai Namah
 898. Om Tubhyam Namah
 899. Om Ambaayai Namah
 900. Om Vishnusarvasvaayai Namah ||900||
 901. Om Maheshvaryai Namah
 902. Om Sarvalokaanaam Jananyai Namah
 903. Om Punyamoortaye Namah
 904. Om Siddhalakshmyai Namah
 905. Om Mahaakaalyai Namah
 906. Om Mahaalakshmyai Namah
 907. Om Sadyojaataadipanchaagniroopaayai Namah
 908. Om Panchakapanchakaayai Namah
 909. Om Yantralakshmyai Namah
 910. Om Bhavatyai Namah ||910||
 911. Om Aadaye Namah
 912. Om Aadyaadyaayai Namah
 913. Om Srishtyaadikaaranaakaaravitataye Namah
 914. Om Doshavarjitaayai Namah
 915. Om Jagallakshmyai Namah
 916. Om Jaganmaatre Namah
 917. Om Vishnupatnyai Namah
 918. Om Navakotimahaashaktisamupaasyapadaambujaayai Namah
 919. Om Kanatsauvarnaratnaadhyasarvaabharanabhooshitaayai Namah
 920. Om Anantaanityamahishyai Namah ||920||
 921. Om Prapancheshvaranaayakyai Namah
 922. Om Atyuchchhritapadaantasthaayai Namah
 923. Om Paramavyomanaayakyai Namah
 924. Om Naakaprishthagataaraadhyaayai Namah
 925. Om Vishnulokavilaasinyai Namah
 926. Om Vaikuntharaajamahishyai Namah
 927. Om Shreeranganagaraashritaayai Namah
 928. Om Ranganaayakyai Namah
 929. Om Bhooputryai Namah
 930. Om Krishnaayai Namah ||930||
 931. Om Varadavallabhaayai Namah
 932. Om Kotibrahmaadisamsevyaayai Namah
 933. Om Kotirudraadikeertitaayai Namah
 934. Om Maatulungamayam Khetam Bibhratyai Namah
 935. Om Sauvarnachashakam Bibhratyai Namah
 936. Om Padmadvayam Dadhaanaayai Namah
 937. Om Poornakumbham Bibhratyai Namah
 938. Om Keeram Dadhaanaayai Namah
 939. Om Varadaabhaye Dadhaanaayai Namah
 940. Om Paasham Bibhratyai Namah ||940||
 941. Om Ankusham Bibhratyai Namah
 942. Om Shankham Vahantyai Namah
 943. Om Chakram Vahantyai Namah
 944. Om Shoolam Vahantyai Namah
 945. Om Kripaanikaam Vahantyai Namah
 946. Om Dhanurbaanau Bibhratyai Namah
 947. Om Akshamaalaam Dadhaanaayai Namah
 948. Om Chinmudraam Bibhratyai Namah
 949. Om Ashtaadashabhujaayai Namah
 950. Om Mahaashtaadashapeethagaayai Namah ||950||
 951. Om Bhoomineelaadisamsevyaayai Namah
 952. Om Svaamichittaanuvartinyai Namah
 953. Om Padmaayai Namah
 954. Om Padmaalayaayai Namah
 955. Om Padminyai Namah
 956. Om Poornakumbhaabhishechitaayai Namah
 957. Om Indiraayai Namah
 958. Om Indiraabhaakshyai Namah
 959. Om Ksheerasaagarakanyakaayai Namah
 960. Om Bhaargavyai Namah ||960||
 961. Om Svatantrechchhaayai Namah
 962. Om Vasheekritajagatpataye Namah
 963. Om Mangalaanaammangalaaya Namah
 964. Om Devataanaandevataayai Namah
 965. Om Uttamaanaamuttamaayai Namah
 966. Om Shreyase Namah
 967. Om Paramaamritaayai Namah
 968. Om Dhanadhaanyaabhivriddhaye Namah
 969. Om Saarvabhaumasukhochchhrayaayai Namah
 970. Om Aandolikaadisaubhaagyaayai Namah ||970||
 971. Om Mattebhaadimahodayaayai Namah
 972. Om Putrapautraabhivriddhaye Namah
 973. Om Vidyaabhogabalaadikaayai Namah
 974. Om Aayuraarogyasampattaye Namah
 975. Om Ashtaishvaryaayai Namah
 976. Om Parameshavibhootaye Namah
 977. Om Sookshmaatsookshmataraagataye Namah
 978. Om Sadayaapaangasandattabrahmendraadipadasthitaye Namah
 979. Om Avyaahatamahaabhaagyaayai Namah
 980. Om Akshobhyavikramaayai Namah ||980||
 981. Om Vedaanaamsamanvayaayai Namah
 982. Om Vedaanaamavirodhaayai Namah
 983. Om Nihshreyasapadapraaptisaadhanaayai Namah
 984. Om Nihshreyasapadapraaptiphalaayai Namah
 985. Om Shreemantraraajaraajnyyai Namah
 986. Om Shreevidyaayai Namah
 987. Om Kshemakaarinyai Namah
 988. Om Shreem Beeja Japasantushtaayai Namah
 989. Om Aim Hreem Shreem Beejapaalikaayai Namah
 990. Om Prapattimaargasulabhaayai Namah ||990||
 991. Om Vishnuprathamakinkaryai Namah
 992. Om Kleenkaaraarthasaavitryai Namah
 993. Om Saumangalyaadhidevataayai Namah
 994. Om Shreeshodashaakshareevidyaayai Namah
 995. Om Shreeyantrapuravaasinyai Namah
 996. Om Sarvamangalamaangalyaayai Namah
 997. Om Sarvaarthasaadhikaayai Namah
 998. Om Sharanyaayai Namah
 999. Om Tryambakaayai Namah
 1000. Om Naaraayanyai Namah ||1000||

|| Iti Shree Lakshmee Sahasranaamaavalih Sampoornam ||