అమావాస్య 2022 తేదీ మరియు తిథి సమయం

అమావాస్య

అమావాస్య 2022 జనవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJan 02, 2022, Sunday
FestivalMauni Amavasya
Tithiపుష్య మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndJan 02, 03:42 AM - Jan 03, 12:03 AM

అమావాస్య 2022 ఫిబ్రవరి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateFeb 01, 2022, Tuesday
Tithiపుష్య మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndJan 31, 02:19 PM - Feb 01, 11:16 AM

అమావాస్య 2022 మార్చి తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMar 02, 2022, Wednesday
Tithiమాఘ మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndMar 02, 01:01 AM - Mar 02, 11:05 PM

అమావాస్య 2022 ఏప్రిల్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateApr 01, 2022, Friday
FestivalKotha Amavasya
Tithiఫాల్గుణ మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndMar 31, 12:23 PM - Apr 01, 11:44 AM

అమావాస్య 2022 ఏప్రిల్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateApr 30, 2022, Saturday
FestivalShani Amavasya
Tithiచైత్ర మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndApr 30, 12:58 AM - May 01, 01:58 AM

అమావాస్య 2022 మే తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateMay 30, 2022, Monday
Tithiవైశాఖ మాసం panchangam:Amasomavara Vratham, Shaneeswara Jayanti అమావాస్య
Tithi Start and EndMay 29, 02:56 PM - May 30, 05:00 PM

అమావాస్య 2022 జూన్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJun 29, 2022, Wednesday
FestivalVata Savitri Vratham
Tithiజ్యేష్ఠ మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndJun 28, 05:53 AM - Jun 29, 08:23 AM

అమావాస్య 2022 జులై తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateJul 28, 2022, Thursday
FestivalChukkala Amavasya
Tithiఆషాఢ మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndJul 27, 09:12 PM - Jul 28, 11:25 PM

అమావాస్య 2022 ఆగస్టు తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateAug 27, 2022, Saturday
FestivalPolala Amavasya, Shani Amavasya
Tithiశ్రావణ మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndAug 26, 12:25 PM - Aug 27, 01:47 PM

అమావాస్య 2022 సెప్టెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateSep 25, 2022, Sunday
FestivalMahalaya Amavasya
Tithiబాధ్రపద మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndSep 25, 03:13 AM - Sep 26, 03:24 AM

అమావాస్య 2022 అక్టోబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateOct 25, 2022, Tuesday
FestivalDipavali Amavasya, Kedara Vratham, Akasa Deepam Prarambam
Tithiఆశ్వీయుజ మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndOct 24, 05:28 PM - Oct 25, 04:19 PM

అమావాస్య 2022 నవంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateNov 23, 2022, Wednesday
Tithiకార్తీక మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndNov 23, 06:54 AM - Nov 24, 04:28 AM

అమావాస్య 2022 డిసెంబర్ తేదీ మరియు తిథి సమయం

DateDec 23, 2022, Friday
Tithiమార్గశిర మాసం అమావాస్య
Tithi Start and EndDec 22, 07:14 PM - Dec 23, 03:47 PM