శ్యామల నవరాత్రి 2022 తేదీలు

సాధారణంగా హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతి ఏటా నాలుగు నవరాత్రులు వస్తాయి.  అవి 

  1. చైత్ర మాసంలో వసంత నవరాత్రి 
  2. ఆషాడ మాసంలో వారాహి నవరాత్రి
  3. అశ్వయుజ మాసంలో శారదా నవరాత్రి 
  4. మాఘ మాసంలో శ్యామల నవరాత్రి లేదా మాతంగి నవరాత్రి

చైత్ర, అశ్వయిజ నవరాత్రులు అందరకీ తెలుసు. మిగిలిన రెండు గుప్త నవరాత్రులు. ఇవి కేవలము సంప్రదాయం ఉన్నవారు మాత్రమే చేసుకుంటారు. ఉత్తర భారతంలో మాత్రం ఈ గుప్త నవరాత్రులను ఎక్కువగా  జరుపుకుంటారు. గుప్త నవరాత్రులు అంటే సాధారణ పూజలు, వ్రతాల మాదిరిగా అందరినీ పిలిచి చేయరు. వీటిని చాలా రహస్యంగా చేసుకుంటారు. గుప్త నవరాత్రులలో  తొమ్మిదిరోజుల పాటు దుర్గాఅమ్మవారిని తొమ్మిది రూపాలలో అంటే నవదుర్గలుగా  అలంకరించి పూజలు చేస్తారు. 

దక్షిణ భారత దేశంలో ఈ నవరాత్రులను శ్యామల నవరాత్రులుగా జరుపుకుంటారు. ఈ నవరాత్రులను అందరూ జరుపుకుంటారు. ఈ నవరాత్రులు ఎంతో విశేషమైనవి. ఈ శ్యామలా దేవి తిరుగాడే నవరాత్రులలో అమ్మవారిని ని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే మంచి ఉద్యోగాలు, ఉన్నత పదవులు,  విద్య, ఐశ్వర్యం లబిస్తాయి. అంతేకాక బార్య భర్తల మద్య అన్యోన్యం, పెళ్లి కానివారికి త్వరగా పెళ్లి జరుగుతుందని  శాస్త్రం చెబుతుంది.

భండాసురుడు అనే రాక్షసుని చంపడానికి ఆది పరాశక్తి శ్రీలలితా దేవి గా ఉద్భవించి బ్రహ్మాది దేవతలను మరలా నూతనంగా సృష్టించే క్రమంలో ఙ్ఞానం  శ్యామలాదేవిని సృష్టించి పదహారు మంది మంత్రులలో ముఖ్యురాలైన  శ్యామలాదేవిని ప్రధానమంత్రిగా నియమిస్తుంది.  ఆ కారణం చేతనే శ్యామలాదేవిని మంత్రిణీ దేవి అని కూడా అంటారు.  ఈ తల్లిని దశ మహా విద్యల్లో  మాతంగి అని పిలుస్తారు. 

 ఈ అమ్మరికి మాతంగి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? 
 
 హిమవంతుని స్నేహితుడైన మతంగముని తపస్సుకి సంతోషించిన శ్యామలాదేవి ఆయన కోరిక మేర మాతంగుడి కుమార్తెగా జన్మించి మాతంగిదేవిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈవిడకు  నీల సరస్వతి,  గేయ చక్ర వసిని, లఘు శ్యామల, వాగ్వాధిని శ్యామల, నకుల శ్యామల, హసంతి  శ్యామల, సర్వసిద్ది మాతంగి, వాస్య మాతంగి, సారిక శ్యామల, శుక శ్యామల, రాజ మాతంగి అని ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయి. 
 
శ్యామల నవరాత్రి 2022 తేదీలు

ఈ సంవత్సరం శ్యామలా నవరాత్రులు ఫిబ్రవరి 2 Wednesday నుండి February 10 Thursday ఉన్నవి. 

Day-1 Puja: లఘు శ్యామల (Laghu Śyāmala)

Date 2nd February 2022 Wednesday
Tithi Magha Sukla Padyami
Tithi Time Jan 02, 3:42 AM - Jan 03, 12:03 AM

Day-2 Puja: వాగ్వాధిని శ్యామల(Vāgvādinī Śyāmala)

Date 3rd February 2022 Thursday
Tithi Magha Sukla Vidhiya
Tithi Time Feb 02, 8:31 am - Feb 03, 6:16 am

Day-3 Puja: నకుల శ్యామల (Nakulī Śyāmala)

Date 4th February 2022 Friday
Tithi Magha Sukla Tadiya
Tithi Time Feb 03, 6:16 am - Feb 04, 4:38 am

Day-4 Puja: హసంతి  శ్యామల (Hasanti Śyāmala)

Date 5th February 2022 Saturday
Tithi Magha Sukla Chavithi
Tithi Time Feb 04, 4:38 am - Feb 05, 3:47 am

Day-5 Puja: సర్వసిద్ది మాతంగి (Sarvasiddhi Mātaṅgi)

Date 6th February 2022 Sunday
Tithi Magha Sukla Panchami 
Tithi Time Feb 05, 3:47 am - Feb 06, 3:47 am

Day-6 Puja: వాస్య మాతంగి (Vaśya Mātaṅgi)

Date 7th February 2022 Monday
Tithi Magha Sukla Shashti
Tithi Time Feb 06, 3:47 am - Feb 07, 4:38 am

Day-7 Puja: సారిక శ్యామల (Sārikā Śyāmala)

Date 8th February 2022 Tuesday
Tithi Magha Sukla Sapthami
Tithi Time Feb 07, 4:38 am - Feb 08, 6:16 am

Day-8 Puja: శుక శ్యామల (Śuka Śyāmala)

Date 9th February 2022 Wednesday
Tithi Magha Sukla Ashtami
Tithi Time Feb 08, 6:16 am - Feb 09, 8:31 am

Day-9 Puja: రాజ మాతంగి / రాజ శ్యామల (Rāja Śyāmala)

Date 10th February 2022 Thursday
Tithi Magha Sukla Navami
Tithi Time Feb 09, 8:31 am - Feb 10, 11:08 am

పూజా విధానం

ఈ దేవికి నిత్య పూజాతో పాటు మాతంగి/శ్యామల అష్టోత్తరం, శ్యామల షోడశ నామాలతో కుంకుమార్చన చేసుకోండి. వీలయినవరు మాతంగి యొక్క స్తోత్రాలు, హృదయం, కవచం, సహస్రనామలు, సహస్రనామము.. మొదలగు వాటిని పారాయణ చేసుకోవచ్చు. వీలయితే చిలక పచ్చరంగు వస్త్రాలను గానీ, ఎర్రని వస్త్రాలను గానీ ధరించాలి. ఎరుపు రంగు పూలతో అలంకరణ చేసుకోండి.  ప్రసాదం గా పాయసాన్ని నివేదన చేయండి. 

తప్పకుండా శ్యామల షోడశ నామా స్తోత్రం పఠిచండి.

శ్యామల షోడశ నామా స్తోత్రం

హయగ్రీవ ఉవాచ |
తాం తుష్టువుః షోడశభిర్నామభిర్నాకవాసినః |
తాని షోడశనామాని శృణు కుంభసముద్భవ || ౧
 
సంగీతయోగినీ శ్యామా శ్యామలా మంత్రనాయికా |
మంత్రిణీ సచివేశీ చ ప్రధానేశీ శుకప్రియా || ౨

వీణావతీ వైణికీ చ ముద్రిణీ ప్రియకప్రియా |
నీపప్రియా కదంబేశీ కదంబవనవాసినీ || ౩

సదామదా చ నామాని షోడశైతాని కుంభజ |
ఏతైర్యః సచివేశానీం సకృత్ స్తౌతి శరీరవాన్ |
తస్య త్రైలోక్యమఖిలం హస్తే తిష్ఠత్యసంశయమ్ || ౪

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే లలితోపాఖ్యానే శ్రీశ్యామలా షోడశనామ స్తోత్రమ్ |

ఈ స్తోత్రము పఠించిన వారు ముల్లోకాలు జయించ గలరు.

షోడశ నామా స్తోత్రం చదవలేని వాళ్ళు షోడశ నామాలు అయిన ఈ క్రింది 16 నామాలు తో పూజ చేసుకోండి. అవి 

1. సంగీత యోగిని 
2. శ్యామా
3. శ్యామలా
4. మంత్ర నాయిక
5. మంత్రిని
6. సచివేశి
7. ప్రధానేశీ
8. శుక ప్రియ
9. వీణా వతి
10. వైణికి
11. ముద్రిని
12. ప్రియక ప్రియా
13. నీప ప్రియ
14. కదంబెశి
15. కాదంబ వనవాసిని
16. సదామలా

ఈ  నవరాత్రులు మములువి కావు, చాలా విశేషమైనవి.అందరూ శ్యామలా దేవి తిరుగాడే నవరాత్రులలో అమ్మవారిని ని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి అమ్మ అనుగ్రహము  పొందండి.