Advertisment

శ్రీ ధర్మశాస్తా (హరిహరపుత్ర) సహస్రనామావళిః

Sri Dharmashastra Sahasranamavali 

ఓం నమో భగవతే భూతనాథాయ

 1. ఓం శివపుత్రాయ నమః 
 2. ఓం మహాతేజసే నమః 
 3. ఓం శివకార్యధురంధరాయ నమః 
 4. ఓం శివప్రదాయ నమః 
 5. ఓం శివజ్ఞానినే నమః 
 6. ఓం శైవధర్మసురక్షకాయ నమః 
 7. ఓం శంఖధారిణే నమః 
 8. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః 
 9. ఓం చంద్రమౌలయే నమః 
 10. ఓం సురోత్తమాయ నమః  
 11. ఓం కామేశాయ నమః 
 12. ఓం కామతేజస్వినే నమః 
 13. ఓం కామాది ఫలసంయుతాయ నమః 
 14. ఓం కల్యాణాయ నమః 
 15. ఓం కోమలాంగాయ నమః 
 16. ఓం కల్యాణఫలదాయకాయ నమః 
 17. ఓం కరుణాబ్ధయే నమః 
 18. ఓం కర్మదక్షాయ నమః 
 19. ఓం కరుణారససాగరాయ నమః 
 20. ఓం జగత్ప్రియాయ నమః  
 21. ఓం జగద్రక్షకాయ నమః 
 22. ఓం జగదానందదాయకాయ నమః 
 23. ఓం జయాదిశక్తిసంసేవ్యాయ నమః 
 24. ఓం జనాహ్లాదాయ నమః 
 25. ఓం జిగీషుకాయ నమః 
 26. ఓం జితేంద్రియాయ నమః 
 27. ఓం జితక్రోధాయ నమః 
 28. ఓం జితసేవారిసంఘకాయ నమః 
 29. ఓం జైమిన్యాది ౠషిసంసేవ్యాయ నమః 
 30. ఓం జరామరణనాశకాయ నమః  
 31. ఓం జనార్దనసుతాయ నమః 
 32. ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః 
 33. ఓం జ్యేష్ఠాదిగణసేవితాయ నమః 
 34. ఓం జన్మహీనాయ నమః 
 35. ఓం జితామిత్రాయ నమః 
 36. ఓం జనకేనాభిపూజితాయ నమః 
 37. ఓం పరమేష్ఠినే నమః 
 38. ఓం పశుపతయే నమః 
 39. ఓం పంకజాసనపూజితాయ నమః 
 40. ఓం పురహంత్రే నమః  
 41. ఓం పురత్రాత్రే నమః 
 42. ఓం పరమైశ్వర్యదాయకాయ నమః 
 43. ఓం పవనాదిసురైః సేవ్యాయ నమః 
 44. ఓం పంచబ్రహ్మపరాయణాయ నమః 
 45. ఓం పార్వతీతనయాయ నమః 
 46. ఓం బ్రహ్మణే నమః 
 47. ఓం పరానందాయ నమః 
 48. ఓం పరాత్పరాయ నమః 
 49. ఓం బ్రహ్మిష్ఠాయ నమః 
 50. ఓం జ్ఞాననిరతాయ నమః  
 51. ఓం గుణాగుణనిరూపకాయ నమః 
 52. ఓం గుణాధ్యక్షాయ నమః 
 53. ఓం గుణనిధయే నమః 
 54. ఓం గోపాలేనాభిపూజితాయ నమః 
 55. ఓం గోరక్షకాయ నమః 
 56. ఓం గోధనాయ నమః 
 57. ఓం గజారూఢాయ నమః 
 58. ఓం గజప్రియాయ నమః 
 59. ఓం గజగ్రీవాయ నమః 
 60. ఓం గజస్కంధాయ నమః  
 61. ఓం గభస్తయే నమః 
 62. ఓం గోపతయే నమః 
 63. ఓం ప్రభవే నమః 
 64. ఓం గ్రామపాలాయ నమః 
 65. ఓం గజాధ్యక్షాయ నమః 
 66. ఓం దిగ్గజేనాభిపూజితాయ నమః 
 67. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః 
 68. ఓం గణపతయే నమః 
 69. ఓం గవాంపతయే నమః 
 70. ఓం అహర్పతయే నమః  
 71. ఓం జటాధరాయ నమః 
 72. ఓం జలనిభాయ నమః 
 73. ఓం జైమిన్యాది ఋషిపూజితాయ నమః 
 74. ఓం జలంధరనిహంత్రే నమః 
 75. ఓం శోణాక్షాయ నమః 
 76. ఓం శోణవాసకాయ నమః 
 77. ఓం సురాధిపాయ నమః 
 78. ఓం శోకహంత్రే నమః 
 79. ఓం శోభాక్షాయ నమః 
 80. ఓం సూర్యతైజసాయ నమః  
 81. ఓం సురార్చితాయ నమః 
 82. ఓం సురైర్వంద్యాయ నమః 
 83. ఓం శోణాంగాయ నమః 
 84. ఓం శాల్మలీపతయే నమః 
 85. ఓం సుజ్యోతిషే నమః 
 86. ఓం శరవీరఘ్నాయ నమః 
 87. ఓం శరచ్చంద్రనిభాననాయ నమః 
 88. ఓం సనకాదిమునిధ్యేయాయ నమః 
 89. ఓం సర్వజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః 
 90. ఓం విభవే నమః  
 91. ఓం హలాయుధాయ నమః 
 92. ఓం హంసనిభాయ నమః 
 93. ఓం హాహా హూహూముఖస్తుతాయ నమః 
 94. ఓం హరిప్రియాయ నమః 
 95. ఓం హరప్రియాయ నమః 
 96. ఓం హంసాయ నమః 
 97. ఓం హర్యక్షాసనతత్పరాయ నమః 
 98. ఓం పావనాయ నమః 
 99. ఓం పావకనిభాయ నమః 
 100. ఓం భక్తపాపవినాశనాయ నమః  
 101. ఓం భసితాంగాయ నమః 
 102. ఓం భయత్రాత్రే నమః 
 103. ఓం భానుమతే నమః 
 104. ఓం భయనాశనాయ నమః 
 105. ఓం త్రిపుండ్రకాయ నమః 
 106. ఓం త్రినయనాయ నమః 
 107. ఓం త్రిపుండ్రాంకితమస్తకాయ నమః 
 108. ఓం త్రిపురఘ్నాయ నమః 
 109. ఓం దేవవరాయ నమః 
 110. ఓం దేవారికులనాశకాయ నమః  
 111. ఓం దేవసేనాధిపాయ నమః 
 112. ఓం తేజసే నమః 
 113. ఓం తేజోరాశయే నమః 
 114. ఓం దశాననాయ నమః 
 115. ఓం దారుణాయ నమః 
 116. ఓం దోషహంత్రే నమః 
 117. ఓం దోర్దండాయ నమః 
 118. ఓం దండనాయకాయ నమః 
 119. ఓం ధనుష్పాణయే నమః 
 120. ఓం ధరాధ్యక్షాయ నమః  
 121. ఓం ధనికాయ నమః 
 122. ఓం ధర్మవత్సలాయ నమః 
 123. ఓం ధర్మజ్ఞాయ నమః 
 124. ఓం ధర్మనిరతాయ నమః 
 125. ఓం ధనుఃశాస్త్రపరాయణాయ నమః 
 126. ఓం స్థూలకర్ణాయ నమః 
 127. ఓం స్థూలతనవే నమః 
 128. ఓం స్థూలాక్షాయ నమః 
 129. ఓం స్థూలబాహుకాయ నమః 
 130. ఓం తనూత్తమాయ నమః  
 131. ఓం తనుత్రాణాయ నమః 
 132. ఓం తారకాయ నమః 
 133. ఓం తేజసాంపతయే నమః 
 134. ఓం యోగీశ్వరాయ నమః 
 135. ఓం యోగనిధయే నమః 
 136. ఓం యోగీనాయ నమః 
 137. ఓం యోగసంస్థితాయ నమః 
 138. ఓం మందారవాటికాయ నమః 
 139. ఓం మత్తాయ నమః 
 140. ఓం మలయాలచలవాసభువే నమః  
 141. ఓం మందారకుసుమప్రఖ్యాయ నమః 
 142. ఓం మందమారుతసేవితాయ నమః 
 143. ఓం మహాభాసాయ నమః 
 144. ఓం మహావక్షసే నమః 
 145. ఓం మనోహరమదార్చితాయ నమః 
 146. ఓం మహోన్నతాయ నమః 
 147. ఓం మహాకాయాయ నమః 
 148. ఓం మహానేత్రాయ నమః 
 149. ఓం మహాహనవే నమః 
 150. ఓం మరుత్పూజ్యాయ నమః  
 151. ఓం మానధనాయ నమః 
 152. ఓం మోహనాయ నమః 
 153. ఓం మోక్షదాయకాయ నమః 
 154. ఓం మిత్రాయ నమః 
 155. ఓం మేధాయై నమః 
 156. ఓం మహౌజస్వినే నమః 
 157. ఓం మహావర్షప్రదాయకాయ నమః 
 158. ఓం భాషకాయ నమః 
 159. ఓం భాష్యశాస్త్రజ్ఞాయ నమః 
 160. ఓం భానుమతే నమః  
 161. ఓం భానుతైజసే నమః 
 162. ఓం భిషజే నమః 
 163. ఓం భవానీపుత్రాయ నమః 
 164. ఓం భవతారణకారణాయ నమః 
 165. ఓం నీలాంబరాయ నమః 
 166. ఓం నీలనిభాయ నమః 
 167. ఓం నీలగ్రీవాయ నమః 
 168. ఓం నిరంజనాయ నమః 
 169. ఓం నేత్రత్రయాయ నమః 
 170. ఓం నిషాదజ్ఞాయ నమః  
 171. ఓం నానారత్నోపశోభితాయ నమః 
 172. ఓం రత్నప్రభాయ నమః 
 173. ఓం రమాపుత్రాయ నమః 
 174. ఓం రమయా పరితోషితాయ నమః 
 175. ఓం రాజసేవ్వాయ నమః 
 176. ఓం రాజధనాయ నమః 
 177. ఓం రణదోర్దండమండితాయ నమః 
 178. ఓం రమణాయ నమః 
 179. ఓం రేణుకాసేవ్యాయ నమః 
 180. ఓం రజనీచరదారణాయ నమః  
 181. ఓం ఈశానాయ నమః 
 182. ఓం ఇభరాట్సేవ్యాయ నమః 
 183. ఓం ఈషణాత్రయనాశనాయ నమః 
 184. ఓం ఇడావాసాయ నమః 
 185. ఓం హేమనిభాయ నమః 
 186. ఓం హైమప్రాకారశోభితాయ నమః 
 187. ఓం హయప్రియాయ నమః 
 188. ఓం హయగ్రీవాయ నమః 
 189. ఓం హంసాయ నమః 
 190. ఓం హరిహరాత్మజాయ నమః  
 191. ఓం హాటకస్ఫటికప్రఖ్యాయ నమః 
 192. ఓం హంసారూఢేనసేవితాయ నమః 
 193. ఓం వనవాసాయ నమః 
 194. ఓం వనాధ్యక్షాయ నమః 
 195. ఓం వామదేవాయ నమః 
 196. ఓం వారాననాయ నమః 
 197. ఓం వైవస్వతపతయే నమః 
 198. ఓం విష్ణవే  నమః 
 199. ఓం విరాడ్రూపాయ నమః 
 200. ఓం విశాంపతియే నమః  
 201. ఓం వేణునాదాయ నమః 
 202. ఓం వరగ్రీవాయ నమః 
 203. ఓం వరాభయకరాన్వితాయ నమః 
 204. ఓం వర్చస్వినే నమః 
 205. ఓం విపులగ్రీవాయ నమః 
 206. ఓం విపులాక్షాయ నమః 
 207. ఓం వినోదవతే నమః 
 208. ఓం వైణవారణ్యవాసాయ నమః 
 209. ఓం వామదేవేనసేవితాయ నమః 
 210. ఓం వేత్రహస్తాయ నమః  
 211. ఓం వేదనిధయే నమః 
 212. ఓం వంశదేవాయ నమః 
 213. ఓం వరాంగాయ నమః 
 214. ఓం హ్రీంకారాయ నమః 
 215. ఓం హ్రిమ్మనసే నమః 
 216. ఓం హృష్టాయా నమః 
 217. ఓం హిరణ్యాయ నమః 
 218. ఓం హేమసంభవాయ నమః 
 219. ఓం హుతాశాయ నమః 
 220. ఓం హుతనిష్పన్నాయ నమః  
 221. ఓం హుంకారాకృతిసుప్రభవే నమః 
 222. ఓం హవ్యవాహాయ నమః 
 223. ఓం హవ్యకరాయ నమః 
 224. ఓం అట్టహాసాయ నమః 
 225. ఓం అపరాహతాయ నమః 
 226. ఓం అణురూపాయ నమః 
 227. ఓం రూపకరాయ నమః 
 228. ఓం అచరాయ నమః 
 229. ఓం అతనురూపకాయ నమః 
 230. ఓం హంసమంత్రాయ నమః  
 231. ఓం హుతభుగే నమః 
 232. ఓం హేమాంబరాయ నమః 
 233. ఓం సులక్షణాయ నమః 
 234. ఓం నీపప్రియాయ నమః 
 235. ఓం నీలవాససే నమః 
 236. ఓం నిధిపాలాయ నమః 
 237. ఓం నిరాతపాయ నమః 
 238. ఓం క్రోడహస్తాయ నమః 
 239. ఓం తపస్త్రాత్రే నమః 
 240. ఓం తపోరక్షకాయ నమః  
 241. ఓం తపాహ్వయాయ నమః 
 242. ఓం మూర్ధాభిషిక్తాయ నమః 
 243. ఓం మానినే నమః 
 244. ఓం మంత్రరూపాయ నమః
 245. ఓం మృడాయ నమః 
 246. ఓం మనవే నమః 
 247. ఓం మేధావినే నమః 
 248. ఓం మేధసే  నమః 
 249. ఓం ముష్ణవే నమః 
 250. ఓం మకరాయ నమః  
 251. ఓం మకరాలయాయ నమః 
 252. ఓం మార్తాండాయ నమః 
 253. ఓం మంజుకేశాయ నమః 
 254. ఓం మాసపాలాయ వనమః 
 255. ఓం మహౌషధయే నమః 
 256. ఓం శ్రోత్రియాయ నమః 
 257. ఓం శోభమానాయ నమః 
 258. ఓం సవిత్రే నమః 
 259. ఓం సర్వదేశికాయ నమః 
 260. ఓం చంద్రహాసాయ నమః  
 261. ఓం శమాయ నమః 
 262. ఓం శక్తాయ నమః 
 263. ఓం శశిభాసాయ నమః 
 264. ఓం శమాధికాయ నమః 
 265. ఓం సుదంతాయ నమః 
 266. ఓం సుకపోలాయ నమః 
 267. ఓం షడ్వర్ణాయ నమః 
 268. ఓం సంపదోఽధిపాయ నమః 
 269. ఓం గరళాయ నమః 
 270. ఓం కాలకంఠాయ నమః  
 271. ఓం గోనేత్రే నమః 
 272. ఓం గోముఖప్రభవే నమః 
 273. ఓం కౌశికాయ నమః 
 274. ఓం కాలదేవాయ నమః 
 275. ఓం క్రోశకాయ నమః 
 276. ఓం క్రౌంచభేదకాయ నమః 
 277. ఓం క్రియాకరాయ నమః 
 278. ఓం కృపాలవే నమః 
 279. ఓం కరవీరకరేరుహాయ నమః 
 280. ఓం కందర్పదర్పహారిణే నమః  
 281. ఓం కామదాత్రే నమః 
 282. ఓం కపాలకాయ నమః 
 283. ఓం కైలాసవాసాయ నమః 
 284. ఓం వరదాయ నమః 
 285. ఓం విరోచనాయ నమః 
 286. ఓం విభావసవే నమః 
 287. ఓం బభ్రువాహాయ నమః 
 288. ఓం బలాధ్యక్షాయ నమః 
 289. ఓం ఫణామణివిభూషణాయ నమః 
 290. ఓం సుందరాయ నమః  
 291. ఓం సుముఖాయ నమః 
 292. ఓం స్వచ్ఛాయ నమః 
 293. ఓం సభాసదే నమః 
 294. ఓం సభాకరాయ నమః 
 295. ఓం శరానివృత్తాయ నమః 
 296. ఓం శక్రాప్తాయ నమః 
 297. ఓం శరణాగతపాలకాయ నమః 
 298. ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః 
 299. ఓం దీర్ఘజిహ్వాయ నమః 
 300. ఓం పింగలాక్షాయ నమః  
 301. ఓం పిశాచఘ్నే నమః 
 302. ఓం అభేద్యాయ నమః 
 303. ఓం అంగదాఢ్యాయ నమః 
 304. ఓం భోజపాలాయ నమః 
 305. ఓం భూపతయే నమః 
 306. ఓం గృధ్రనాసాయ నమః 
 307. ఓం అవిషహ్యాయ నమః 
 308. ఓం దిగ్దేహాయ నమః 
 309. ఓం దైన్యదాహకాయ నమః 
 310. ఓం బాడవపూరితముఖాయ నమః  
 311. ఓం వ్యాపకాయ నమః 
 312. ఓం విషమోచకాయ నమః 
 313. ఓం వసంతాయ నమః 
 314. ఓం సమరక్రుద్ధాయ నమః 
 315. ఓం పుంగవాయ నమః 
 316. ఓం పంకజాసనాయ నమః 
 317. ఓం విశ్వదర్పాయ నమః 
 318. ఓం నిశ్చితజ్ఞాయ నమః 
 319. ఓం నాగాభరణభూషితాయ నమః 
 320. ఓం భరతాయ నమః  
 321. ఓం భైరవాకారాయ నమః 
 322. ఓం భరణాయ నమః 
 323. ఓం వామనక్రియాయ నమః 
 324. ఓం సింహాస్యాయ నమః 
 325. ఓం సింహరూపాయ నమః 
 326. ఓం సేనాపతయే నమః 
 327. ఓం సకారకాయ నమః 
 328. ఓం సనాతనాయ నమః 
 329. ఓం సిద్ధరూపిణే నమః 
 330. ఓం సిద్ధధర్మపరాయణాయ నమః  
 331. ఓం ఆదిత్యరూపాయ నమః 
 332. ఓం ఆపద్ఘ్నాయ నమః 
 333. ఓం అమృతాబ్ధినివాసభువే నమః 
 334. ఓం యువరాజాయ నమః 
 335. ఓం యోగివర్యాయ నమః 
 336. ఓం ఉషస్తేజసే నమః 
 337. ఓం ఉడుప్రభాయ నమః 
 338. ఓం దేవాదిదేవాయ నమః 
 339. ఓం దైవజ్ఞాయ నమః 
 340. ఓం తామ్రోష్ఠాయ నమః  
 341. ఓం తామ్రలోచనాయ నమః 
 342. ఓం పింగలాక్షాయా నమః 
 343. ఓం పింఛచూడాయ నమః 
 344. ఓం ఫణామణివిభూషితాయ నమః 
 345. ఓం భుజంగభూషణాయ నమః 
 346. ఓం భోగాయ నమః 
 347. ఓం భోగానందకరాయ నమః 
 348. ఓం అవ్యయాయ నమః 
 349. ఓం పంచహస్తేనసంపూజ్యాయ నమః 
 350. ఓం పంచబాణేన సేవితాయ నమః  
 351. ఓం భవాయ నమః 
 352. ఓం శర్వాయ నమః 
 353. ఓం భానుమయాయ నమః 
 354. ఓం ప్రాజాపత్యస్వరూపకాయ నమః 
 355. ఓం స్వచ్ఛందాయ నమః 
 356. ఓం ఛందఃశాస్త్రజ్ఞాయ నమః 
 357. ఓం దాంతాయ నమః 
 358. ఓం దేవమనుప్రభవే నమః 
 359. ఓం దశభుజాయ నమః 
 360. ఓం దశాధ్యక్షాయ నమః  
 361. ఓం దానవానాం వినాశనాయ నమః 
 362. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః 
 363. ఓం శరోత్పన్నాయ నమః 
 364. ఓం శతానందసమాగమాయ నమః 
 365. ఓం గృధ్రాద్రివాసాయ నమః 
 366. ఓం గంభీరాయ నమః 
 367. ఓం గంధగ్రాహాయ నమః 
 368. ఓం గణేశ్వరాయ నమః 
 369. ఓం గోమేధాయ నమః 
 370. ఓం గండకావాసాయ నమః  
 371. ఓం గోకులైః పరివారితాయ నమః 
 372. ఓం పరివేషాయ నమః 
 373. ఓం పదజ్ఞానినే నమః 
 374. ఓం ప్రియంగుద్రుమవాసకాయ నమః 
 375. ఓం గుహావాసాయ నమః 
 376. ఓం గురువరాయ నమః 
 377. ఓం వందనీయాయ నమః 
 378. ఓం వదాన్యకాయ నమః 
 379. ఓం వృత్తాకారాయ నమః 
 380. ఓం వేణుపాణయే నమః  
 381. ఓం వీణాదండధరాయ నమః 
 382. ఓం హరాయ నమః 
 383. ఓం హైమీడ్యాయ నమః 
 384. ఓం హోతృసుభగాయ నమః 
 385. ఓం హౌత్రజ్ఞాయ నమః 
 386. ఓం ఓజసాంపతయే నమః 
 387. ఓం పవమానాయ నమః 
 388. ఓం ప్రజాతంతుప్రదాయ నమః 
 389. ఓం దండవినాశనాయ నమః 
 390. ఓం నిమీడ్యాయ నమః  
 391. ఓం నిమిషార్ధజ్ఞాయ నమః 
 392. ఓం నిమిషాకారకారణాయ నమః 
 393. ఓం లిగుడాభాయ నమః 
 394. ఓం లిడాకారాయ నమః 
 395. ఓం లక్ష్మీవంద్యాయ నమః 
 396. ఓం వరప్రభవే నమః 
 397. ఓం ఇడాజ్ఞాయ నమః 
 398. ఓం పింగలావాసాయ నమః 
 399. ఓం సుషుమ్నామధ్యసంభవాయ నమః 
 400. ఓం భిక్షాటనాయ నమః  
 401. ఓం భీమవర్చసే నమః 
 402. ఓం వరకీర్తయే నమః 
 403. ఓం సభేశ్వరాయ నమః 
 404. ఓం వాచాఽతీతాయ నమః 
 405. ఓం వరనిధయే నమః 
 406. ఓం పరివేత్రే నమః 
 407. ఓం ప్రమాణకాయ నమః 
 408. ఓం అప్రమేయాయ నమః 
 409. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః 
 410. ఓం అనంతాదిత్యసుప్రభాయ నమః  
 411. ఓం వేషప్రియాయ నమః 
 412. ఓం విషగ్రాహాయ నమః 
 413. ఓం వరదానకరోత్తమాయ నమః 
 414. ఓం విపినాయ నమః 
 415. ఓం వేదసారాయ నమః 
 416. ఓం వేదాంతైఃపరితోషితాయ నమః 
 417. ఓం వక్రాగమాయ నమః 
 418. ఓం వర్చవాచాయ నమః 
 419. ఓం బలదాత్రే నమః 
 420. ఓం విమానవతే నమః  
 421. ఓం వజ్రకాంతాయ నమః 
 422. ఓం వంశకరాయ నమః 
 423. ఓం వటురక్షావిశారదాయ నమః 
 424. ఓం వప్రక్రీడాయ నమః 
 425. ఓం విప్రపూజ్యాయ నమః 
 426. ఓం వేలారాశయే నమః 
 427. ఓం చలాళకాయ నమః 
 428. ఓం కోలాహలాయ నమః 
 429. ఓం క్రోడనేత్రాయ నమః 
 430. ఓం క్రోడాస్యాయ నమః  
 431. ఓం కపాలభృతే నమః 
 432. ఓం కుంజరేడ్యాయ నమః 
 433. ఓం మంజువాససే నమః 
 434. ఓం క్రియమాణాయ నమః 
 435. ఓం క్రియాప్రదాయ నమః 
 436. ఓం క్రీడానాథాయ నమః 
 437. ఓం కీలహస్తాయ నమః 
 438. ఓం క్రోశమానాయ నమః 
 439. ఓం బలాధికాయ నమః 
 440. ఓం కనకాయ నమః  
 441. ఓం హోతృభాగినే నమః 
 442. ఓం ఖవాసాయ నమః 
 443. ఓం ఖచరాయ నమః 
 444. ఓం ఖగాయ నమః 
 445. ఓం గణకాయ నమః 
 446. ఓం గుణనిర్దిష్టాయ నమః 
 447. ఓం గుణత్యాగినే నమః 
 448. ఓం కుశాధిపాయ నమః 
 449. ఓం పాటలాయ నమః 
 450. ఓం పత్రధారిణే నమః  
 451. ఓం పలాశాయ నమః 
 452. ఓం పుత్రవర్ధనాయ నమః 
 453. ఓం పితృసచ్చరితాయ నమః 
 454. ఓం ప్రేష్టాయ నమః 
 455. ఓం పాపభస్మపునశ్శుచయే నమః 
 456. ఓం ఫాలనేత్రాయ నమః 
 457. ఓం ఫుల్లకేశాయ నమః 
 458. ఓం ఫుల్లకల్హారభూషితాయ నమః 
 459. ఓం ఫణిసేవ్యాయ నమః 
 460. ఓం పట్టభద్రాయ నమః  
 461. ఓం పటవే నమః 
 462. ఓం వాగ్మినే నమః 
 463. ఓం వయోఽధికాయ నమః 
 464. ఓం చోరనాట్యాయ నమః 
 465. ఓం చోరవేషాయ నమః 
 466. ఓం చోరఘ్నాయ నమః 
 467. ఓం శౌర్యవర్ధనాయ నమః 
 468. ఓం చంచలాక్షాయ నమః 
 469. ఓం అమరకాయ నమః 
 470. ఓం మరీచయే నమః  
 471. ఓం మదగామికాయ నమః 
 472. ఓం మృడాభాయ నమః 
 473. ఓం మేషవాహాయ నమః 
 474. ఓం మైథిల్యాయ నమః 
 475. ఓం మోచకాయ నమః 
 476. ఓం మనసే నమః 
 477. ఓం మనురూపాయ నమః 
 478. ఓం మంత్రదేవాయ నమః 
 479. ఓం మంత్రరాశయే నమః 
 480. ఓం మహాదృఢాయ నమః  
 481. ఓం స్తూపిజ్ఞాయ నమః 
 482. ఓం ధనదాత్రే నమః 
 483. ఓం దేవవంద్యాయ నమః 
 484. ఓం తారణాయ నమః 
 485. ఓం యజ్ఞప్రియాయ నమః 
 486. ఓం యమాధ్యక్షాయ నమః 
 487. ఓం ఇభక్రీడాయ నమః 
 488. ఓం ఇభేక్షణాయ నమః 
 489. ఓం దధిప్రియాయ నమః 
 490. ఓం దురాధర్షాయ నమః  
 491. ఓం దారుపాలాయ నమః 
 492. ఓం దనూజహనే నమః 
 493. ఓం దామోదరాయ నమః 
 494. ఓం దామధరాయ నమః 
 495. ఓం దక్షిణామూర్తిరూపకాయ నమః 
 496. ఓం శచీపూజ్యాయ నమః 
 497. ఓం శంఖకర్ణాయ నమః 
 498. ఓం చంద్రచూడాయ నమః 
 499. ఓం మనుప్రియాయ నమః 
 500. ఓం గుడరుపాయ నమః  
 501. ఓం గుడాకేశాయ నమః 
 502. ఓం కులధర్మపరాయణాయ నమః 
 503. ఓం కాలకంఠాయ నమః 
 504. ఓం గాఢగాత్రాయ నమః 
 505. ఓం గోత్రరూపాయ నమః 
 506. ఓం కులేశ్వరాయ నమః 
 507. ఓం ఆనందభైరవారాధ్యాయ నమః 
 508. ఓం హయమేధఫలప్రదాయ నమః 
 509. ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయ నమః 
 510. ఓం గుడాన్నప్రీతమానసాయ నమః  
 511. ఓం ఘృతాన్నాసక్తహృదయాయ  నమః 
 512. ఓం గౌరాంగాయ నమః 
 513. ఓం గర్వభంజకాయ నమః 
 514. ఓం గణేశపూజ్యాయ నమః 
 515. ఓం గగనాయ నమః 
 516. ఓం గణానాంపతయే నమః 
 517. ఓం ఊర్జితాయ నమః 
 518. ఓం ఛద్మహీనాయ నమః 
 519. ఓం శశిరదాయ నమః 
 520. ఓం శత్రూణాంపతయే నమః  
 521. ఓం అంగిరసే నమః 
 522. ఓం చరాచరమయాయ నమః 
 523. ఓం శాంతాయ నమః 
 524. ఓం శరభేశాయ నమః 
 525. ఓం శతాతపాయ నమః 
 526. ఓం వీరారాధ్యాయ నమః 
 527. ఓం వక్రాగమాయ నమః 
 528. ఓం వేదాంగాయ నమః 
 529. ఓం వేదపారగాయ నమః 
 530. ఓం పర్వతారోహణాయ నమః  
 531. ఓం పూష్ణే నమః 
 532. ఓం పరమేశాయ నమః 
 533. ఓం ప్రజాపతయే నమః 
 534. ఓం భావజ్ఞాయ నమః 
 535. ఓం భవరోగఘ్నాయ నమః 
 536. ఓం భవసాగరతారణాయ నమః 
 537. ఓం చిదగ్నిదేహాయ నమః 
 538. ఓం చిద్రూపాయ నమః 
 539. ఓం చిదానందాయ నమః 
 540. ఓం చిదాకృతయే నమః  
 541. ఓం నాట్యప్రియాయ నమః 
 542. ఓం నరపతయే నమః 
 543. ఓం నరనారాయణార్చితాయ నమః 
 544. ఓం నిషాదరాజాయ నమః 
 545. ఓం నీహారాయ నమః 
 546. ఓం నేష్ట్రే నమః 
 547. ఓం నిష్టురభాషణాయ నమః 
 548. ఓం నిమ్నప్రియాయ నమః 
 549. ఓం నీలనేత్రాయ నమః 
 550. ఓం నీలాంగాయ నమః  
 551. ఓం నీలకేశకాయ నమః 
 552. ఓం సింహాక్షాయ నమః 
 553. ఓం సర్వవిఘ్నేశాయ నమః 
 554. ఓం సామవేదపరాయాణాయ నమః 
 555. ఓం సనకాదిమునిధ్యేయాయ నమః 
 556. ఓం శర్వరీశాయ నమః 
 557. ఓం షడాననాయ నమః 
 558. ఓం సురూపాయ నమః 
 559. ఓం సులభాయ నమః 
 560. ఓం స్వర్గాయ నమః  
 561. ఓం శచీనాథేనపూజితాయ నమః 
 562. ఓం కాకీనాయ నమః 
 563. ఓం కామదహనాయ నమః 
 564. ఓం దగ్ధపాపాయ నమః 
 565. ఓం ధరాధిపాయ నమః 
 566. ఓం దామగ్రంధినే నమః 
 567. ఓం శతస్త్రీశాయ నమః 
 568. ఓం తంత్రీపాలాయ నమః 
 569. ఓం తారకాయ నమః 
 570. ఓం తామ్రాక్షాయ నమః  
 571. ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః 
 572. ఓం తిలభోజ్యాయ నమః 
 573. ఓం తిలోదరాయ నమః 
 574. ఓం మాండుకర్ణాయ నమః 
 575. ఓం మృడాధీశాయ నమః 
 576. ఓం మేరువర్ణాయ నమః 
 577. ఓం మహోదరాయ నమః 
 578. ఓం మార్త్తాండభైరవారాధ్యాయ నమః 
 579. ఓం మణిరూపాయ నమః 
 580. ఓం మరుద్వహాయ నమః  
 581. ఓం మాషప్రియాయ నమః 
 582. ఓం మధుపానాయ నమః 
 583. ఓం మృణాలాయ నమః 
 584. ఓం మోహినీపతయే నమః 
 585. ఓం మహాకామేశతనయాయ నమః 
 586. ఓం మాధవాయ నమః 
 587. ఓం మదగర్వితాయ నమః 
 588. ఓం మూలాధారాంబుజావాసాయ నమః 
 589. ఓం మూలవిద్యాస్వరూపకాయ నమః 
 590. ఓం స్వాధిష్ఠానమయాయ నమః  
 591. ఓం స్వస్థాయ నమః 
 592. ఓం స్వస్తివాక్యాయ నమః 
 593. ఓం స్రువాయుధాయ నమః 
 594. ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయ నమః 
 595. ఓం మహాభైరవపూజితాయ నమః 
 596. ఓం అనాహతాబ్జరసికాయ నమః 
 597. ఓం హ్రీంకారరసపేశలాయ నమః 
 598. ఓం భూమధ్యవాసాయ నమః 
 599. ఓం భూకాంతాయ నమః 
 600. ఓం భరద్వాజప్రపూజితాయ నమః  
 601. ఓం సహస్రారాంబుజావాసాయ నమః 
 602. ఓం సవిత్రే నమః 
 603. ఓం సామవాచకాయ నమః 
 604. ఓం ముకుందాయ నమః 
 605. ఓం గుణాతీతాయ నమః 
 606. ఓం గుణపూజ్యాయ నమః 
 607. ఓం గుణాశ్రయాయ నమః 
 608. ఓం ధన్యాయ నమః 
 609. ఓం ధనభృతే నమః 
 610. ఓం దాహాయ నమః  
 611. ఓం ధనదానకరాంబుజాయ నమః 
 612. ఓం మహాశయాయ నమః 
 613. ఓం మహాతీతాయ నమః 
 614. ఓం మాయాహీనాయ నమః 
 615. ఓం మదార్చితాయ నమః 
 616. ఓం మాఠరాయ నమః 
 617. ఓం మోక్షఫలదాయ నమః 
 618. ఓం సద్వైరికులనాశనాయ నమః 
 619. ఓం పింగలాయ నమః 
 620. ఓం పింఛచూడాయ నమః  
 621. ఓం పిశితాశపవిత్రకాయ నమః 
 622. ఓం పాయసాన్నప్రియాయ నమః 
 623. ఓం పర్వపక్షమాసవిభాజకాయ నమః 
 624. ఓం వజ్రభూషాయ నమః 
 625. ఓం వజ్రకాయాయ నమః 
 626. ఓం విరించాయ నమః 
 627. ఓం వరవక్షణాయ నమః 
 628. ఓం విజ్ఞానకలికావృందాయ నమః 
 629. ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః 
 630. ఓం డంభఘ్నాయ నమః  
 631. ఓం దామఘోషఘ్నాయ నమః 
 632. ఓం దాసపాలాయ నమః 
 633. ఓం తపౌజసాయ నమః 
 634. ఓం ద్రోణకుంభాభిషిక్తాయ నమః 
 635. ఓం ద్రోహినాశాయ నమః 
 636. ఓం తపాతురాయ నమః 
 637. ఓం మహావీరేంద్రవరదాయ నమః 
 638. ఓం మహాసంసారనాశనాయ నమః 
 639. ఓం లాకినీహాకినీలబ్ధాయ నమః 
 640. ఓం లవణాంభోధితారణాయ నమః  
 641. ఓం కాకిలాయ నమః 
 642. ఓం కాలపాశఘ్నాయ నమః 
 643. ఓం కర్మబంధవిమోచకాయ నమః 
 644. ఓం మోచకాయ నమః 
 645. ఓం మోహనిర్భిన్నాయ నమః 
 646. ఓం భగారాధ్యాయ నమః 
 647. ఓం బృహత్తనవే నమః 
 648. ఓం అక్షయాయ నమః 
 649. ఓం అక్రూరవరదాయ నమః 
 650. ఓం వక్రాగమవినాశనాయ నమః  
 651. ఓం డాకీనాయ నమః 
 652. ఓం సూర్యతేజస్వినే నమః 
 653. ఓం సర్పభూషాయ నమః 
 654. ఓం సద్గురవే నమః 
 655. ఓం స్వతంత్రాయ నమః 
 656. ఓం సర్వతంత్రేశాయ నమః 
 657. ఓం దక్షిణాదిగధీశ్వరాయ నమః 
 658. ఓం సచ్చిదానందకలికాయ నమః 
 659. ఓం ప్రేమరూపాయ నమః 
 660. ఓం ప్రియంకరాయ నమః  
 661. ఓం మిథ్యాజగదధిష్టానాయ నమః 
 662. ఓం ముక్తిదాయ నమః 
 663. ఓం ముక్తిరూపకాయ నమః 
 664. ఓం ముముక్షవే నమః 
 665. ఓం కర్మఫలదాయ నమః 
 666. ఓం మార్గదక్షాయ నమః 
 667. ఓం కర్మణాయ నమః 
 668. ఓం మహాబుద్ధాయ నమః 
 669. ఓం మహాశుద్ధాయ నమః 
 670. ఓం శుకవర్ణాయ నమః  
 671. ఓం శుకప్రియాయ నమః 
 672. ఓం సోమప్రియాయ నమః 
 673. ఓం సురప్రియాయ నమః 
 674. ఓం పర్వారాధనతత్పరాయ నమః 
 675. ఓం అజపాయ నమః 
 676. ఓం జనహంసాయ నమః 
 677. ఓం ఫలపాణిప్రపూజితాయ నమః 
 678. ఓం అర్చితాయ నమః 
 679. ఓం వర్ధనాయ నమః 
 680. ఓం వాగ్మినే నమః  
 681. ఓం వీరవేషాయ నమః 
 682. ఓం విధుప్రియాయ నమః 
 683. ఓం లాస్యప్రియాయ నమః 
 684. ఓం లయకరాయ నమః 
 685. ఓం లాభాలాభవివర్జితాయ నమః 
 686. ఓం పంచాననాయ నమః 
 687. ఓం పంచగూడాయ నమః 
 688. ఓం పంచయజ్ఞఫలప్రదాయ నమః 
 689. ఓం పాశహస్తాయ నమః 
 690. ఓం పావకేశాయ నమః  
 691. ఓం పర్జన్యసమగర్జనాయ నమః 
 692. ఓం పాపారయే నమః 
 693. ఓం పరమోదారాయ నమః 
 694. ఓం ప్రజేశాయ నమః 
 695. ఓం పంకనాశనాయ నమః 
 696. ఓం నష్టకర్మణే నమః 
 697. ఓం నష్టవైరాయ నమః 
 698. ఓం ఇష్టసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః 
 699. ఓం నాగాధీశాయ నమః 
 700. ఓం నష్టపాపాయ నమః 
 701. ఓం ఇష్టనామవిధాయకాయ నమః 
 702. ఓం సామరస్యాయ నమః 
 703. ఓం అప్రమేయాయ నమః 
 704. ఓం పాషండినే నమః 
 705. ఓం పర్వతప్రియాయ నమః 
 706. ఓం పంచకృత్యపరాయ నమః 
 707. ఓం పాత్రే నమః 
 708. ఓం పంచపంచాతిశాయికాయ నమః 
 709. ఓం పద్మాక్షాయ నమః 
 710. ఓం పద్మవదనాయ నమః  
 711. ఓం పావకాభాయ నమః 
 712. ఓం ప్రియంకరాయ నమః 
 713. ఓం కార్తస్వరాంగాయ నమః 
 714. ఓం గౌరాంగాయ నమః 
 715. ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః 
 716. ఓం ధనేశ్వరాయ నమః 
 717. ఓం గణేశాశ్లిష్టదేహాయ నమః 
 718. ఓం శితాంశవే నమః 
 719. ఓం శుభదీధితయే నమః 
 720. ఓం దక్షధ్వంసాయ నమః  
 721. ఓం దక్షకరాయ నమః 
 722. ఓం వరాయ నమః 
 723. ఓం కాత్యాయనీసుతాయ నమః 
 724. ఓం సుముఖాయ నమః 
 725. ఓం మార్గణాయ నమః 
 726. ఓం గర్భాయ నమః 
 727. ఓం గర్వభంగాయ నమః 
 728. ఓం కుశాసనాయ నమః 
 729. ఓం కులపాలపతయే నమః 
 730. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః  
 731. ఓం పవమానాయ నమః 
 732. ఓం ప్రజాధిపాయ నమః 
 733. ఓం దర్శప్రియాయ నమః 
 734. ఓం నిర్వికారాయ నమః 
 735. ఓం దీర్ఘకాయాయ నమః 
 736. ఓం దివాకరాయ నమః 
 737. ఓం భేరినాదప్రియాయ నమః 
 738. ఓం వృందాయ నమః 
 739. ఓం బృహత్సేనాయ నమః 
 740. ఓం సుపాలకాయ నమః  
 741. ఓం సుబ్రహ్మణే నమః 
 742. ఓం బ్రహ్మరసికాయ నమః 
 743. ఓం రసజ్ఞాయ నమః 
 744. ఓం రజతాద్రిభాసే నమః 
 745. ఓం తిమిరఘ్నాయ నమః 
 746. ఓం మిహిరాభాయ నమః 
 747. ఓం మహానీలసమప్రభాయ నమః 
 748. ఓం శ్రీచందనవిలిప్తాంగాయ నమః 
 749. ఓం శ్రీపుత్రాయ నమః 
 750. ఓం శ్రీతరుప్రియాయ నమః  
 751. ఓం లాక్షావర్ణాయ నమః 
 752. ఓం లసత్కర్ణాయ నమః 
 753. ఓం రజనీధ్వంసిసన్నిభాయ నమః 
 754. ఓం బిందుప్రియాయ నమః 
 755. ఓం అంబికాపుత్రాయ నమః 
 756. ఓం బైందవాయ నమః 
 757. ఓం బలనాయకాయ నమః 
 758. ఓం ఆపన్నతారకాయ నమః 
 759. ఓం తప్తాయ నమః 
 760. ఓం తప్తకృఛ్రఫలప్రదాయ నమః  
 761. ఓం మరుద్వృధాయ నమః 
 762. ఓం మహాఖర్వాయ నమః 
 763. ఓం చిరావాసయ నమః 
 764. ఓం శిఖిప్రియాయ నమః 
 765. ఓం ఆయుష్మతే నమః 
 766. ఓం అనఘాయ నమః 
 767. ఓం దూతాయ నమః 
 768. ఓం ఆయుర్వేదపరాయణాయ నమః 
 769. ఓం హంసాయ నమః 
 770. ఓం పరమహంసాయ నమః  
 771. ఓం అవధూతాశ్రమప్రియాయ నమః 
 772. ఓం అశ్వవేగాయ నమః 
 773. ఓం అశ్వహృదయాయ నమః 
 774. ఓం హయధైర్యాయ ఫలప్రదాయ నమః 
 775. ఓం సుముఖాయ నమః 
 776. ఓం దుర్ముఖాయ నమః 
 777. ఓం విఘ్నాయ నమః 
 778. ఓం నిర్విఘ్నాయ నమః 
 779. ఓం విఘ్ననాశనాయ నమః 
 780. ఓం ఆర్యాయ నమః  
 781. ఓం నాథాయ నమః 
 782. ఓం అర్యమాభాసాయ నమః 
 783. ఓం ఫాల్గునాయ నమః 
 784. ఓం ఫాలలోచనాయ నమః 
 785. ఓం అరాతిఘ్నాయ నమః 
 786. ఓం ఘనగ్రీవాయ నమః 
 787. ఓం గ్రీష్మసూర్యసమప్రభాయ నమః 
 788. ఓం కిరీటినే నమః 
 789. ఓం కల్పశాస్త్రజ్ఞాయ నమః 
 790. ఓం కల్పానలవిధాయకాయ నమః  
 791. ఓం జ్ఞానవిజ్ఞానఫలదాయ నమః 
 792. ఓం విరించారివినాశనాయ నమః 
 793. ఓం వీరమార్తాండవరదాయ నమః 
 794. ఓం వీరబాహవే నమః 
 795. ఓం పూర్వజాయ నమః 
 796. ఓం వీరసింహాసనాయ నమః 
 797. ఓం విజ్ఞాయ నమః 
 798. ఓం వీరకార్యాయ నమః 
 799. ఓం అస్తదానవాయ నమః 
 800. ఓం నరవీరసుహృద్భ్రాత్రే నమః  
 801. ఓం నాగరత్నవిభూషితాయ నమః 
 802. ఓం వాచస్పతయే నమః 
 803. ఓం పురారాతయే నమః 
 804. ఓం సంవర్త్తాయ నమః 
 805. ఓం సమరేశ్వరాయ నమః 
 806. ఓం ఉరువాగ్మినే నమః 
 807. ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః 
 808. ఓం ఉడులోకసురక్షకాయ నమః 
 809. ఓం శృంగారరససంపూర్ణాయ నమః 
 810. ఓం సిందూరతిలకాంగితాయ నమః  
 811. ఓం కుంకుమాంకిత సర్వాంగాయ నమః 
 812. ఓం కాలకేయవినాశాయ నమః 
 813. ఓం మత్తనాగప్రియాయ నమః 
 814. ఓం నేత్రే నమః 
 815. ఓం నాగగంధర్వపూజితాయ నమః 
 816. ఓం సుస్వప్నబోధకాయ నమః 
 817. ఓం బోధాయ నమః 
 818. ఓం గౌరీదుఃస్వప్ననాశనాయ నమః 
 819. ఓం చింతారాశిపరిధ్వంసినే నమః 
 820. ఓం చింతామణివిభూషితాయ నమః  
 821. ఓం చరాచరజగత్స్రష్టే నమః 
 822. ఓం చలత్కుండలకర్ణయుగే నమః 
 823. ఓం ముకురాస్యాయ నమః 
 824. ఓం మూలనిధయే నమః 
 825. ఓం నిధిద్వయనిషేవితాయ నమః 
 826. ఓం నీరాజనప్రీతమనసే నమః 
 827. ఓం నీలనేత్రాయ నమః 
 828. ఓం నయప్రదాయ నమః 
 829. ఓం కేదారేశాయ నమః 
 830. ఓం కిరాతాయ నమః  
 831. ఓం కాలాత్మనే నమః 
 832. ఓం కల్పవిగ్రహాయ నమః 
 833. ఓం కల్పాంతభైరవారాధ్యాయ నమః 
 834. ఓం కంకపత్రశరాయుధాయ నమః 
 835. ఓం కలాకాష్ఠాస్వరూపాయ నమః 
 836. ఓం ఋతువర్షాదిమాసవతే నమః 
 837. ఓం దినేశమండలావాసాయ నమః 
 838. ఓం వాసవాభిప్రపూజితాయ నమః 
 839. ఓం బహూలాస్తంబకర్మజ్ఞాయ నమః 
 840. ఓం పంచాశద్వర్ణరూపకాయ నమః  
 841. ఓం చింతాహీనాయ నమః 
 842. ఓం చిదాక్రాంతాయ నమః 
 843. ఓం చారుపాలాయ నమః 
 844. ఓం హలాయుధాయ నమః 
 845. ఓం బంధూకకుసుమప్రఖ్యాయ నమః 
 846. ఓం పరగర్వవిభంజనాయ నమః 
 847. ఓం విద్వత్తమాయ నమః 
 848. ఓం విరాధఘ్నాయ నమః 
 849. ఓం సచిత్రాయ నమః 
 850. ఓం చిత్రకర్మకాయ నమః  
 851. ఓం సంగీతలోలుపమనసే నమః 
 852. ఓం స్నిగ్ధగంభీరగర్జితాయ నమః 
 853. ఓం తుంగవక్త్రాయ నమః 
 854. ఓం స్తవరసాయ నమః 
 855. ఓం అభ్రాభాయ నమః 
 856. ఓం భ్రమరేక్షణాయ నమః 
 857. ఓం లీలాకమలహస్తాబ్జాయ నమః 
 858. ఓం బాలకుందవిభూషితాయ నమః 
 859. ఓం లోధ్రప్రసవశుద్ధాభాయ నమః 
 860. ఓం శిరీషకుసుమప్రియాయ నమః  
 861. ఓం త్రస్తత్రాణకరాయ నమః 
 862. ఓం తత్త్వాయ  నమః 
 863. ఓం తత్త్వవాక్యార్ధబోధకాయ నమః 
 864. ఓం వర్షీయసే నమః 
 865. ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః 
 866. ఓం వేదాంతప్రతిపాదకాయ నమః 
 867. ఓం మూలభుతాయ నమః 
 868. ఓం మూలతత్వాయ నమః 
 869. ఓం మూలకారణవిగ్రహాయ నమః 
 870. ఓం ఆదినాథాయ నమః  
 871. ఓం అక్షయఫలాయ నమః 
 872. ఓం పాణిజన్మనే నమః 
 873. ఓం అపరాజితాయ నమః 
 874. ఓం గానప్రియాయ నమః 
 875. ఓం గానలోలాయ నమః 
 876. ఓం మహేశాయ నమః 
 877. ఓం విజ్ఞమానసాయ నమః 
 878. ఓం గిరిజాస్తన్యరసికాయ నమః 
 879. ఓం గిరిరాజవరస్తుతాయ నమః 
 880. ఓం పీయూషకుంభహస్తాబ్జాయ నమః  
 881. ఓం పాశత్యాగినే నమః 
 882. ఓం చిరంతనాయ నమః 
 883. ఓం సుధాలాలసవక్త్రాబ్జాయ నమః 
 884. ఓం సురద్రుమఫలేప్సితాయ నమః 
 885. ఓం రత్నహాటకభూషాంగాయ నమః 
 886. ఓం రావణాభిప్రపూజితాయ నమః 
 887. ఓం కనత్కాలేయసుప్రీతాయ నమః 
 888. ఓం క్రౌంచగర్వవినాశనాయ నమః 
 889. ఓం అశేషజనసమ్మోహనాయ నమః 
 890. ఓం ఆయుర్విద్యాఫలప్రదాయ నమః  
 891. ఓం అవబద్ధదుకూలాంగాయ నమః 
 892. ఓం హారాలంకృతకంధరాయ నమః 
 893. ఓం కేతకీకుసుమప్రియాయ నమః 
 894. ఓం కలభైఃపరివారితాయ నమః 
 895. ఓం కేకాప్రియాయ నమః 
 896. ఓం కార్తికేయాయ నమః 
 897. ఓం సారంగనినదప్రియాయ నమః 
 898. ఓం చాతకాలాపసంతుష్టాయ నమః 
 899. ఓం చమరీమృగసేవితాయ నమః 
 900. ఓం ఆమ్రకూటాద్రిసంచారాయ నమః  
 901. ఓం ఆమ్నాయఫలదాయకాయ నమః 
 902. ఓం ధృతాక్షసూత్రపాణయే నమః 
 903. ఓం అక్షిరోగవినాశనాయ నమః 
 904. ఓం ముకుందపూజ్యాయ నమః 
 905. ఓం మోహాంగాయ నమః 
 906. ఓం మునిమానసతోషితాయ నమః 
 907. ఓం తైలాభిషిక్తసుశిరసే నమః 
 908. ఓం తర్జనీముద్రికాయుతాయ నమః 
 909. ఓం తటాతకామనఃప్రీతాయ నమః 
 910. ఓం తమోగుణవినాశనాయ నమః  
 911. ఓం అనామయాయ నమః 
 912. ఓం అనాదర్శాయ నమః 
 913. ఓం అర్జునాభాయ నమః 
 914. ఓం హుతప్రియాయ నమః 
 915. ఓం షాడ్గుణ్యపరిసంపూర్ణాయ నమః 
 916. ఓం సప్తాశ్వాదిగ్రహైః స్తుతాయ నమః 
 917. ఓం వీతశోకాయ నమః 
 918. ఓం ప్రసాదజ్ఞాయ నమః 
 919. ఓం సప్తప్రాణవరప్రదాయ నమః 
 920. ఓం సప్తార్చిషే నమః  
 921. ఓం త్రినయనాయ నమః 
 922. ఓం త్రివేణీఫలదాయకాయ నమః 
 923. ఓం కృష్ణవర్త్మనే నమః 
 924. ఓం దేవముఖాయ నమః 
 925. ఓం దారుమండలమధ్యకాయ నమః 
 926. ఓం వీరనూపురపాదాబ్జాయ నమః 
 927. ఓం వీరకంకణపాణిమతే నమః 
 928. ఓం విశ్వమూర్తయే నమః 
 929. ఓం శుద్ధముఖాయ నమః 
 930. ఓం శుద్ధభస్మానులేపనాయ నమః  
 931. ఓం శుంభధ్వంసిన్యాసంపూజ్యాయ నమః 
 932. ఓం రక్తబీజకులాంతకాయ నమః 
 933. ఓం నిషాదాదిసురప్రీతాయ నమః 
 934. ఓం నమస్కారఫలప్రదాయ నమః 
 935. ఓం భక్తారిపంచతాదాయినే నమః 
 936. ఓం సజ్జీకృతశరాయుధాయ నమః 
 937. ఓం అభయంకరమంత్రజ్ఞాయ నమః 
 938. ఓం కుబ్జికామంత్రవిగ్రహాయ నమః 
 939. ఓం ధూమ్రాశ్వాయ నమః 
 940. ఓం ఉగ్రతేజస్వినే నమః  
 941. ఓం దశకంఠవినాశనాయ నమః 
 942. ఓం ఆశుగాయుధహస్తాబ్జాయ నమః 
 943. ఓం గదాయుధకరాంబుజాయ నమః 
 944. ఓం పాశాయుధసుపాణయే నమః 
 945. ఓం కపాలాయుధసద్భుజాయ నమః 
 946. ఓం సహస్రశీర్షవదనాయ నమః 
 947. ఓం సహస్రద్వయలోచనాయ నమః 
 948. ఓం నానాహేతయే నమః 
 949. ఓం ధనుష్పాణయే నమః 
 950.  ఓం నానాస్రగ్భూషణప్రియాయ నమః  
 951. ఓం ఆశ్యామకోమలతనవే నమః 
 952. ఓం ఆరక్తాపాంగలోచనాయ నమః 
 953. ఓం ద్వాదశాహక్రతుప్రీతాయ నమః 
 954. ఓం పౌండరీకఫలప్రదాయ నమః 
 955. ఓం అప్తోఽర్యామక్రతుమయాయ నమః 
 956. ఓం చయనాదిఫలప్రదాయ నమః 
 957. ఓం పశుబంధస్యఫలదాయ నమః 
 958. ఓం వాజపేయాత్మదైవతాయ నమః 
 959. ఓం ఆబ్రహ్మకీటజననావనాత్మనే నమః  
 960. ఓం చంపకప్రియాయ నమః 
 961. ఓం పశుపాశవిభాగజ్ఞాయ నమః 
 962. ఓం పరిజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః 
 963. ఓం కల్పేశ్వరాయ నమః 
 964. ఓం కల్పవర్యాయ నమః 
 965. ఓం జాతవేదప్రభాకరాయ నమః 
 966. ఓం కుంభీశ్వరాయ నమః 
 967. ఓం కుంభపాణయే నమః 
 968. ఓం కుంకుమాక్తలలాటకాయ నమః 
 969. ఓం శిలీంధ్రపత్రసంకాశాయ నమః  
 970. ఓం సింహవక్త్రప్రమర్దనాయ నమః 
 971. ఓం కోకిలక్వణనాకర్ణినే నమః 
 972. ఓం కాలనాశనతత్పరాయ నమః 
 973. ఓం నైయాయికమతఘ్నాయ నమః 
 974. ఓం బౌద్ధసంఘవినాశనాయ నమః 
 975. ఓం ధృతహేమాబ్జపాణయే నమః 
 976. ఓం హోమసంతుష్టమానసాయ
 977. ఓం పితృయజ్ఞస్యఫలదాయ నమః 
 978. ఓం పితృవజ్జనరక్షకాయ నమః 
 979. ఓం పదాతికర్మనిరతాయ నమః 
 980. ఓం పృషదాజ్యప్రదాయకాయ నమః  
 981. ఓం మహాసురవధోద్యుక్తాయ నమః 
 982. ఓం స్వాస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షకాయ నమః 
 983. ఓం మహావర్షతిరోధానాయ నమః 
 984. ఓం నాగాభృతకరాంబుజాయ నమః 
 985. ఓం నమఃస్వాహావషడ్వౌషట్వల్లవప్రతిపాదకాయ నమః 
 986. ఓం మహీరసదృశగ్రీవాయ నమః 
 987. ఓం మహీరసదృశస్తవాయ నమః 
 988. ఓం తంత్రీవాదనహస్తాగ్రాయ నమః 
 989. ఓం సంగీతప్రియమానసాయ నమః  
 990. ఓం చిదంశముకురావాసాయ నమః 
 991. ఓం మణికూటాద్రిసంచారాయ నమః 
 992. ఓం లీలాసంచారతనుకాయ నమః 
 993. ఓం లింగశాస్త్రప్రవర్తకాయ నమః 
 994. ఓం రాకేందుద్యుతిసంపన్నాయ నమః 
 995. ఓం యాగకర్మఫలప్రదాయ నమః 
 996. ఓం మైనాకగిరిసంచారిణే నమః 
 997. ఓం మధువంశవినాశనాయ నమః 
 998. ఓం తాలఖండపురావాసాయ నమః 
 999. ఓం తమాలనిభతేజసే నమః 
 1000. ఓం పూర్ణాపుష్కలాంబాసమేత శ్రీహరిహరపుత్రస్వామినే నమః  

|| ఇతి  శ్రీ ధర్మశాస్తా అథవా శ్రీ హరిహరపుత్ర సహస్రనామావళిః సంపూర్ణం ||