Advertisment

శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయన అష్టోత్తర శతనామావళి

 1. ఓం విష్ణవే నమః
 2. ఓం లక్ష్మీపతయే నమః
 3. ఓం కృష్ణాయ నమః
 4. ఓం వైకుంఠాయ నమః
 5. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
 6. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
 7. ఓం జగన్నాధాయ నమః
 8. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 9. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 10. ఓం హంసాయ నమః
 11. ఓం శుభప్రధాయ నమః
 12. ఓం మాధవాయ నమః
 13. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 14. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 15. ఓం సనాతనాయ నమః
 16. ఓం నారాయణాయ నమః
 17. ఓం మధుపతయే నమః
 18. ఓం తర్ క్ష్యవాహనాయ నమః
 19. ఓం దైత్యాంతకాయ నమః
 20. ఓం శింశుమారాయ నమః
 21. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 22. ఓం స్థితికర్త్రే నమః
 23. ఓం పరాత్పరాయ నమః
 24. ఓం వనమాలినే నమః
 25. ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః
 26. ఓం చక్రరూపాయ నమః
 27. ఓం గదాధరాయే నమః
 28. ఓం కేశవాయ నమః
 29. ఓం మాధవాయ నమః
 30. ఓం భూతలవాసాయ నమః
 31. ఓం సముద్రమధరాయ నమః
 32. ఓం హరయే నమః
 33. ఓం గోవిందాయ నమః
 34. ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమః
 35. ఓం కైటభాసురమర్ధనాయ నమః
 36. ఓం శ్రీధరాయ నమః
 37. ఓం కామజనకాయ నమః
 38. ఓం శేషశాయినే నమః
 39. ఓం చతుర్భుజాయ నమః
 40. ఓం పాంచజన్యధరాయ నమః
 41. ఓం శ్రీమతే నమః
 42. ఓం శార్ జ్ఞపాణయే నమః
 43. ఓం జనార్ధనాయ నమః
 44. ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
 45. ఓం దేవాయ నమః
 46. ఓం సూర్యచంద్రలోచనాయ నమః
 47. ఓం మత్స్యరూపాయ నమః
 48. ఓం కూర్మతనవే నమః
 49. ఓం క్రోడరూపాయ నమః
 50. ఓం హృషీకేశాయ నమః
 51. ఓం వామనాయ నమః
 52. ఓం భార్గవాయ నమః
 53. ఓం రమాయ నమః
 54. ఓం హలినే నమః
 55. ఓం కల్కినే నమః
 56. ఓం హమాననాయ నమః
 57. ఓం విశ్వంభరాయ నమః
 58. ఓం ఆదిదేవాయ నమః
 59. ఓం దేవదేవాయ నమః
 60. ఓం శ్రీధరాయ నమః
 61. ఓం కపిలాయ నమః
 62. ఓం ధృవాయ నమః
 63. ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః
 64. ఓం అచ్యుతాయ నమః
 65. ఓం అనంతాయ నమః
 66. ఓం ముకుందాయ నమః
 67. ఓం దధివాహనాయ నమః
 68. ఓం ధన్వంతర్యై నమః
 69. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
 70. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః
 71. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 72. ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః
 73. ఓం మురారాతయే నమః
 74. ఓం అధోక్షజాయ నమః
 75. ఓం వృషభాయ నమః
 76. ఓం మోహినీరూపాయ నమః
 77. ఓం సంకర్షణాయ నమః
 78. ఓం పృధివే నమః
 79. ఓం క్షీరాబ్ధిశాయినే నమః
 80. ఓం భూతాత్మనే నమః
 81. ఓం అనిరుద్దాయ నమః
 82. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 83. ఓం నారాయణాయ నమః
 84. ఓం గజేంద్రవరదాయ నమః
 85. ఓం త్రిధామ్నే నమః
 86. ఓం ప్రహ్లాదపరిపాలనాయ నమః
 87. ఓం శ్వేతద్వీపవాసినే నమః
 88. ఓం అవ్యయాయ నమః
 89. ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమః
 90. ఓం అనాదిమధ్యాంతరహితాయ నమః
 91. ఓం భగవతే నమః
 92. ఓం శంకరప్రియాయ నమః
 93. ఓం నీలతనవే నమః
 94. ఓం ధరామంతాయ నమః
 95. ఓం వేదాత్మనే నమః
 96. ఓం బాదరాయణాయ నమః
 97. ఓం బాగీరధీజన్మభూమినే నమః
 98. ఓం పాదపద్మాయ నమః
 99. ఓం సతాంప్రభవే నమః
 100. ఓం ఘనశ్యామాయ నమః
 101. ఓం జగత్కారణాయ నమః
 102. ఓం అవ్యయాయ నమః
 103. ఓం దశావతారాయ నమః
 104. ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః
 105. ఓం దామోదరాయ నమః
 106. ఓం విరూడ్రూపాయ నమః
 107. ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః
 108. ఓం శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయననాయ నమః

|| ఇతి శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయన అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||